Prawo.pl
Niemiecki parlament uchwalił ustawę, która ma na celu ograniczenie m.in. wykorzystywania dzieci do pracy, niewłaściwego traktowania pracowników czy negatywnego wpływu na środowisko. W związku z tym także polska firma, która jest dostawcą towarów lub usług do niemieckiej spółki spełniającej ustawowe kryterium, może spodziewać się zapytania o wdrożone regulacje w tym zakresie.
Jagoda Trela
06.09.2022
Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze
Samopoczucie zatrudnionych osób wpływa na jakość ich pracy. Jak wynika z najnowszego badania firmy ADP, 4 na 10 ankietowanych Polaków (43,96 proc.) uważa, że ich praca cierpi z powodu złego stanu psychicznego. Jednocześnie, co drugi badany przyznaje, że nie czuje się wspierany przez swojego przełożonego (48,77 proc.).
Grażyna J. Leśniak
06.09.2022
Prawo pracy

Procedury antymobbingowe w firmach nawet są, ale często tylko jako formalność

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy HR
Nie ma przepisu, który określałby, w jakim terminie komisja powołana do rozpoznania przypadku mobbingu powinna przeprowadzić i zakończyć postępowanie. Nie ma też standardu prowadzenia takich postępowań, a problemy zaczynają się już od składu samej komisji. Do tego inspekcja pracy sprawdza tylko istnienie procedury, ale nie interesuje się, jak ona działa. Nie ma też sankcji za brak procedury antymobbingowej.
Grażyna J. Leśniak
06.09.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy HR
Kobiety nadal są w naszym kraju gorzej opłacane i mają utrudniony dostęp do najwyższych stanowisk. Na dodatek pracują więcej, a część ich pracy wykonywana jest nieodpłatnie. Sytuacja zawodowa kobiet jest gorsza niż można by oczekiwać. Do zmiany tego stanu rzeczy potrzebne są działania promujące model równościowy – wynika z raportu „Źródła nierównej pozycji zawodowej kobiet”, przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2022
Rynek Prawo pracy
68 777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2021 r. to 2 589 706 dni zwolnienia lekarskiego oraz 664 322 700 zł kosztów świadczeń. To jednak tylko część konsekwencji, z jakimi muszą mierzyć się firmy. Nieodpowiednie zabezpieczenie pracowników okazuje się mieć bowiem katastrofalne skutki wizerunkowe, a w efekcie finansowe dla przedsiębiorstw.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2022
Prawo pracy BHP
Rekordowo wzrosło zainteresowanie poszukiwaniem pracy przez specjalistów i menedżerów. O 60 proc. wzrosła też liczba otrzymywanych zaproszeń do procesów rekrutacyjnych. Obecnie do najczęstszych przyczyn zmiany pracy należą złe zarządzanie oraz propozycja wyższego wynagrodzenia – wynika z najnowszej, 12. edycji raportu Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2022
Rynek Prawo pracy Finanse
Niektórzy obywatele Ukrainy przebywający w Polsce po agresji Rosji na ich kraj mogą mieć problemy podatkowe. Mogą być bowiem uznani za rezydentów podatkowych zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra finansów w sprawie dodatkowych działań dla pomocy uchodźcom z Ukrainy w sprawach podatkowych.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2022
PIT Ukraina

Abolicja dla płatników składki zdrowotnej pilnie potrzebna

PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Wprowadzone Polskim Ładem nowe zasady opłacania składki zdrowotnej, a także niejasne i niespójne przepisy w tym zakresie, które zresztą rządzący już zmieniali w 2022 r., ostatni raz 1 lipca, wymagają uchwalenia abolicji dla płatników składek – twierdzą prawnicy. Ich zdaniem, nie powinni oni ponosić odpowiedzialności karnej za ewentualne niezamierzone błędy w deklaracjach. Zwłaszcza, że błędy mogą wyjść dopiero po latach.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
W trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem - wypowiedzenie dokonane w tym czasie jest niezgodne z prawem. Ochrona ta obejmuje jednak konkretnie okres urlopu wypoczynkowego, który rozpoczyna się po zakończeniu ostatniej doby pracowniczej przypadającej bezpośrednio przed dniem kalendarzowym urlopu.
Marek Rotkiewicz
03.09.2022
Prawo pracy

Będzie historyczna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Zgodnie z projektem ustawy budżetowej przyjętej 30 sierpnia przez rząd, prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku ma wynieść 6935 zł brutto. Oznacza to wzrost aż o 17,1 proc. Jeśli tak się stanie, to analogicznie wzrośnie też wysokość składek ZUS dla firm. Byłaby to największa podwyżka w historii.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Trwałość umowy o pracę z pracownicą w ciąży podlega daleko idącej ochronie - pracodawca nie może wypowiedzieć ani zasadniczo rozwiązać z ciężarną pracownicą umowy o pracę. W wielu przypadkach - ale nie w każdym - umowa terminowa, która miałaby ulec zakończeniu w okresie ciąży, ulega także przedłużeniu do dnia porodu. W tym zakresie występuje wiele błędów, często wynikających z utrwalonej nieznajomości przepisów.
Agnieszka Rosa Marek Rotkiewicz
02.09.2022
Prawo pracy

ZUS radzi pracodawcom, by nie czekali z kontrolą L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca nie musi czekać aż ZUS skontroluje to, czy ktoś wykorzystuje swoje zwolnienie właściwie. Może to zrobić sam, gdyż ma do tego prawo pod warunkiem, że zatrudnia powyżej 20 pracowników. Kontrolę pracodawca może przeprowadzić sam lub zlecić ją np. pracownikowi kadr albo firmie zewnętrznej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Stopa bezrobocia w Polsce w lipcu wyniosła 2,6 proc. Jest niższa od wartości z lipca 2021 r. (3,3 proc.) – podaje Eurostat. Zdaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ten wynik jest potwierdzeniem, że sytuacja na rynku pracy w Polsce jest stabilna. Tylko w Czechach poziom bezrobocia jest niższy niż w Polsce.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Rynek Prawo pracy
Są skargi na opóźnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie dofinansowania pobytu dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W efekcie rodzice muszą pokrywać całą opłatę za żłobek za dany miesiąc. Stawia to ich w gorszej sytuacji w porównaniu z osobami, które takie dofinansowanie otrzymały we właściwym czasie. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się w tej sprawie do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse
Przedsiębiorcom przysługuje prawo ujęcia w kosztach podatkowych wartości diet za czas podróży służbowych w ramach limitu - do wysokości diet przysługujących pracownikom. Zmiana wprowadzona do ustawy o czasie pracy kierowców nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących osobiście działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, lecz pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy.
Wiesława Moczydłowska
02.09.2022
PIT Rachunkowość Prawo pracy
Przepisy nie określają temperatury powietrza w środowisku pracy, której przekroczenie stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia pracownika. Nie ustalono też wymagań dotyczących monitorowania temperatury powietrza w kabinach kierowców i maszynistów czy ograniczeń w kierowaniu pojazdem związanych z przekroczeniem temperatury o określonej wartości.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Prawo pracy
Prokuratorzy obliczyli właśnie, że zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej, w 2023 roku ich wynagrodzenie będzie liczone w oparciu o podstawę niższą o ponad 700 zł od tego, co gwarantuje im ich własna ustawa - Prawo o prokuraturze. Rozgoryczenie pogłębia fakt, że to kolejny raz kiedy budżet krojony jest ich kosztem. Prawnicy też widzą problem, wskazują jednak, że jest on już systemowy.
Patrycja Rojek-Socha
02.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy
Coraz więcej firm występuje o postępowania o zatwierdzenie układu lub inne postępowania restrukturyzacyjne. Dobór odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego zależy od potrzeb i możliwości danego przedsiębiorcy, ale jedno jest pewne – wdrożenie środków restrukturyzacyjnych może skutecznie uchronić przed ogłoszeniem upadłości - mówi Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.
Katarzyna Buczkiewicz
02.09.2022
Prawo gospodarcze
Tylko do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy dostają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę. Do wniosku musi być dołączone zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że nadal się uczą – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, czyli złożą dokumenty np. w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień.
Grażyna J. Leśniak
01.09.2022
Ubezpieczenia społeczne
Osoba zatrudniona, która zadeklarowała niedokonywanie wpłat do pracowniczego planu kapitałowego przed zawarciem dla niej umowy o prowadzenie PPK i w związku z tym nie została „zapisana” do tego programu, także będzie objęta tzw. autozapisem, jeżeli ponownie nie złoży deklaracji rezygnacji. Warto uwzględnić to przy planowaniu budżetu na 2023 rok.
Anna Puszkarska
01.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PPK
PAŻP zapewniła niezakłóconą kontrolę polskiej przestrzeni powietrznej przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa, lecz w części nieprawidłowo prowadziła gospodarkę finansowo-majątkową – zawierała umowy bez analizy rzeczywistych potrzeb, a zakupione produkty bywały wykorzystywane nie w pełnym zakresie - twierdzi NIK.
Grażyna J. Leśniak
31.08.2022
Prawo pracy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej analizuje obecnie możliwość wprowadzenia rozwiązań prawnych, które oddzieliłyby status bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie potrzeba posiadania ubezpieczenia zdrowotnego jest częstym powodem rejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny.
Beata Dązbłaż
31.08.2022
Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów, pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Jeśli natomiast nie można tego uniknąć, należy wyposażyć pracowników w środki, które zmniejszą związane z tym uciążliwości i zagrożenia. Przepisy określają maksymalną masę przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika.
Dorian Lesner
31.08.2022
Prawo pracy BHP

Zwolnienie lekarskie na COVID-19 to nie kwarantanna - pracować nie można

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracodawcy, idąc na rękę pracownikom zakażonym koronawirusem, zgadzają się na wykonywanie pracy zdalnej na zwolnieniu lekarskim. Szkopuł w tym, że od 28 lutego 2022 r. nie ma ani kwarantanny, ani izolacji. Nie ma też w tej sytuacji możliwości wykonywania pracy na zwolnieniu lekarskim. Jest za to luka w prawie, bo przepisy, które to umożliwiają, ciągle obowiązują.
Grażyna J. Leśniak
31.08.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pomijając osoby objęte systemem zadaniowym, każdy pracownik pracuje według jakiegoś rozkładu czasu pracy. Może to być rozkład stały, gdzie zapisy regulaminu pracy wyznaczają jasno dni i przedziały godzinowe, w których pracownik ma świadczyć pracę. Rozkład czasu pracy jest też często układany przez pracodawcę (przełożonego) na pewien czas w postaci harmonogramu.
Marek Rotkiewicz
31.08.2022
Prawo pracy
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2023 rok. Zakłada on waloryzację rent i emerytur wskaźnikiem na poziomie 113,8 proc. oraz wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8 proc. Rząd przewiduje też wzrost bezrobocia na koniec 2023 r. do 5,4 proc. Ostateczna wersja projektu ma zostać przyjęta pod koniec września.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2022
Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy
Elastyczność pozostaje dla specjalistów jednym z najważniejszych elementów pracy i często odgrywa ona jedną z kluczowych ról w decyzjach podejmowanych przez profesjonalistów w życiu zawodowym. Z badania Hays Poland wynika, że 53 proc. pracowników w okresie wakacyjnym miało możliwość pracować w bardziej elastyczny sposób.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2022
Prawo pracy
Pracownicy zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i okręgowych ośrodków wychowawczych chcą mieć prawo do wcześniejszej emerytury na tych samych zasadach, co nauczyciele. Resort edukacji takich uprawnień przyznać im nie zamierza - podkreśla, że i tak są uprzywilejowani wobec innych nauczycieli. Przy okazji zdradza też, że korzystnych zmian dla tych ostatnich nie planuje.
Monika Sewastianowicz
30.08.2022
Kadry w oświacie Emerytury i renty
Do 30 września będą obowiązywały obostrzenia covidowe nakazujące noszenie maseczek w lecznicach i aptekach. Jak ustalił serwis Prawo.pl, nowych - m.in. w zakładach pracy - Ministerstwo Zdrowia, póki co, wprowadzać nie zamierza, mimo wzrostu zachorowań. Odpowiedzialność konstytucyjna za zdrowie i życie pracowników ciąży więc na pracodawcach, którzy będą mieli trudne zadanie pogodzenia BHP z RODO.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2022
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia
Minister infrastruktury chce zmniejszyć deficyt maszynistów kolejowych. Sposobem ma być złagodzenie wymagań zdrowotnych dla maszynistów i w efekcie zwiększenie liczby kandydatów, którzy będą spełniali wymagania zdrowotne. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został właśnie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Według jego autorów nie obniży to poziomu bezpieczeństwa.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2022
Prawo pracy