Prawo.pl
Pracownicy zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i okręgowych ośrodków wychowawczych chcą mieć prawo do wcześniejszej emerytury na tych samych zasadach, co nauczyciele. Resort edukacji takich uprawnień przyznać im nie zamierza - podkreśla, że i tak są uprzywilejowani wobec innych nauczycieli. Przy okazji zdradza też, że korzystnych zmian dla tych ostatnich nie planuje.
Monika Sewastianowicz
30.08.2022
Kadry w oświacie Emerytury i renty
Do 30 września będą obowiązywały obostrzenia covidowe nakazujące noszenie maseczek w lecznicach i aptekach. Jak ustalił serwis Prawo.pl, nowych - m.in. w zakładach pracy - Ministerstwo Zdrowia, póki co, wprowadzać nie zamierza, mimo wzrostu zachorowań. Odpowiedzialność konstytucyjna za zdrowie i życie pracowników ciąży więc na pracodawcach, którzy będą mieli trudne zadanie pogodzenia BHP z RODO.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2022
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia
Minister infrastruktury chce zmniejszyć deficyt maszynistów kolejowych. Sposobem ma być złagodzenie wymagań zdrowotnych dla maszynistów i w efekcie zwiększenie liczby kandydatów, którzy będą spełniali wymagania zdrowotne. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został właśnie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Według jego autorów nie obniży to poziomu bezpieczeństwa.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2022
Prawo pracy
Jak podał GUS, stopa bezrobocia w lipcu utrzymała się na rekordowo niskim poziomie 4,9 proc., czyli tym samym, co w czerwcu. Jeszcze nigdy na naszym rynku pracy nie było legalnie zatrudnionych tak wielu obywateli innych krajów. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawie 1,25 mln cudzoziemców jest zarejestrowanych do ubezpieczenia emerytalnego.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
Myślę, że ten nieustanny zgiełk wokół polskiej szkoły i wciąż obecna Karta Nauczyciela, która niszczy życie nauczycielskie, to wciąż nierozwiązany problem. A także brak zmian systemowych, które proponowaliśmy, a które będą konieczne do przeprowadzenia, ale na taką skalę, jak chcieliśmy to zrobić, to już chyba dopiero po wyborach, w nowej kadencji - zapowiada minister Przemysław Czarnek.
Monika Sewastianowicz
29.08.2022
Kadry w oświacie
Obowiązujące przepisy dotyczące badań do celów sanitarno-epidemiologicznych nie wskazują okresu, przez jaki ważne jest badanie sanitarno-epidemiologiczne, jak również tego, w jakich przypadkach traci ważność orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu takich badań. Okres ważności badań powinien zostać określony przez lekarza.
Maciej Ambroziewicz Marek Rotkiewicz
29.08.2022
Prawo pracy BHP
Minister pracy proponuje okrągły stół w sprawie handlu w niedziele, ale zastrzega, że może to być rozmowa tylko o przestrzeganiu tego zakazu. Tymczasem jest o czym rozmawiać, bo rządzący koncentrują się na wolnej niedzieli dla pracowników handlu, zapominając o potrzebach innych grup osób pracujących w dni wolne. Także o potrzebach firm, które np. w dni wolne muszą serwisować swoją infrastrukturę techniczną.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2022
Prawo pracy
Od 15 listopada 1991 r. wymiar czasu pracy nie może wpływać na prawo ubezpieczonego do emerytury, a staż pracy, niezależnie od tego, czy pracownik pracuje na 1/4, połowie czy całym etacie, jest zaliczany dokładnie tak samo, jak w przypadku osób pracujących w pełnym wymiarze godzin - zapewnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
27.08.2022
Emerytury i renty Prawo pracy

Zasiłki macierzyńskie bez podatku

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Od 1 lipca 2022 r. zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł w skali roku. Zwolnienie nie dotyczy wszystkich. Jednak przepisy te obowiązują z mocą wsteczną, czyli zwolnieniem z podatku dochodowego są objęte wszystkie zasiłki macierzyńskie wypłacone od początku 2022 roku – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych traktuje każdego ubezpieczonego jako stronę postępowania. W efekcie kontrolowani pracodawcy jako płatnicy dostają tyle decyzji, ilu mają pracowników. To generuje koszty, zwłaszcza gdy sprawy trafiają do sądów powszechnych, które każdą z nich rozpatrują osobno. Zdaniem prawników, ZUS postępuje prawidłowo, bo takie są przepisy. Ale sugerują, że należałoby to jednak zmienić.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe. W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia przypadają 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.
Monika Sewastianowicz
25.08.2022
Reforma otwartych funduszy emerytalnych z 2014 roku nadal budzi kontrowersje. W debacie publicznej narosło wiele nieprawdziwych mitów i fałszywych wniosków. Mowa o jakiejś kradzieży, zawłaszczeniu czy pozbawieniu możliwości dziedziczenia środków z OFE. A to nie jest prawda – piszą dr Antoni Kolek i dr Marcin Wojewódka ze spółki Instytut Emerytalny.
Antoni Kolek Marcin Wojewódka
25.08.2022
Finanse publiczne Emerytury i renty
Cierpliwość, opanowanie, kreatywność i empatia to najważniejsze cechy pracowników handlu, turystyki czy gastronomii, ważne w kontaktach z wymagającymi klientami-urlopowiczami – wynika z badania Pracuj.pl. Co drugi badany przyznaje, że ma w pracy do czynienia ze stresującymi sytuacjami. Tymczasem zapotrzebowanie na pracowników obsługi klienta jest wysokie.
Grażyna J. Leśniak
25.08.2022
Rynek Prawo pracy
Pracodawca przeniósł pracownika do miejsca oddalonego o 1500 km od dotychczasowego miejsca pracy - gdzie pracował 6 lat. Polecenie wydano z dnia na dzień, w oderwaniu od sytuacji życiowej i rodzinnej pracownika i realiów życia społecznego, a przeniesienie nastąpiło na podstawie art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych. RPO zgłosił swój udział w sprawie, bo ma wątpliwości, czy pracownik nie został potraktowany przedmiotowo, a urząd wydając polecenie nie naruszył konstytucyjnych zasad.
Grażyna J. Leśniak
25.08.2022
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Rozpoczęcie wypłat po ukończeniu 60. roku życia, choćby tylko z jednego rachunku PPK, uniemożliwia uczestnikowi pracowniczemu programu kapitałowego dalsze oszczędzanie w tym programie. 21 listopada br. wejdą w życie przepisy regulujące zasady informowania wszystkich pracodawców zatrudniających takiego uczestnika o konieczności zaprzestania dokonywania za niego wpłat do PPK.
Joanna Gawęda
25.08.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
W czwartek, 25 sierpnia 2022 r., pierwsi emeryci i renciści otrzymają czternastą emeryturę. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku. Kolejni seniorzy dodatkowe pieniądze otrzymają wraz z wrześniowym świadczeniem. W sumie czternastki trafią do około 9 mln osób. ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu i proponują załatwienie formalności związanych z 14. emeryturą.
Grażyna J. Leśniak
25.08.2022
Domowe finanse Emerytury i renty

WSA: Błędy młodości nie wykluczają kariery w WORD-zie

Prawo karne Administracja publiczna Prawo pracy
Rękojmię należytego wykonywania obowiązków egzaminatora może dawać również osoba, która została w przeszłości skazana za przestępstwo łapownictwa, ale skazanie to uległo zatarciu. Warunkiem jest jednak, by jej aktualna postawa życiowa i kompetencje zawodowe uzasadniały wniosek o wpis na listę egzaminatorów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Marek Sondej
25.08.2022
Prawo karne Administracja publiczna Prawo pracy
Chcemy usiąść z przedstawicielami strony społecznej i handlu przy okrągłym stole i porozmawiać o tym, jaka jest idea zamkniętych sklepów w niedzielę - powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Ale zastrzegła, że "powinniśmy dążyć do tego, aby w pełni przestrzegać zakazu handlu w niedzielę". Dodała, że niedziela to czas dla rodziny, na modlitwę, a nie na spędzanie go w sklepie.
Krzysztof Sobczak
24.08.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad rozporządzeniem zmieniającym algorytm przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Chodzi m.in. o wyższe dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Rząd wycofał się z wcześniejszych planów, aby wesprzeć te placówki pomocą związaną z wysoką inflacją.
Beata Dązbłaż
24.08.2022
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Kilka miesięcy po tym, gdy do polskiego systemu ochrony zdrowia zostali włączeni na szczególnych zasadach lekarze i pacjenci z Ukrainy, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie apeluje o korekty przepisów. Uważa, że deklaracja dotycząca umiejętności językowych lekarza spoza UE to za mało, by zagwarantować bezpieczeństwo pacjentom. Upomina się także o precyzyjne przepisy dotyczące prawa do refundacji.
Katarzyna Redmerska
24.08.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Ukraina
Od dnia 1 września 2022 r. nauczyciel kontraktowy - niezależnie od liczby przepracowanych lat - będzie nauczycielem początkującym. Podobnie jak osoby, które dopiero wchodzą do zawodu, będzie musiał zdobyć stopień nauczyciela mianowanego. Może jednak liczyć na pewne fory - krótszy czas stażu. To skutek najnowszych zmian w Karcie Nauczyciela.
Monika Sewastianowicz
24.08.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Od 1 stycznia 2023 r. może nastąpić wzrost o 9 proc. określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli - zaproponowało we wtorek Ministerstwo Edukacji i Nauki. Związki zawodowe nie są jednak zadowolone z tej propozycji ministerstwa i chcą rozmawiać o podwyżkach z szefem rządu.
Krzysztof Sobczak
23.08.2022
Zarządzanie oświatą
Świadczenia pieniężne za ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy odbywające się w 2022 r. powinien na „starych” zasadach ustalić i wypłacić wójt lub burmistrz (prezydent miasta) – twierdzi Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Według niego, kompetencja dowódcy jednostki wojskowej w tym zakresie może zostać zrealizowana dopiero w 2023 roku.
Grażyna J. Leśniak
23.08.2022
Samorząd terytorialny Prawo pracy Wojsko
Betoniarze, cieśle, dekarze, ślusarze – specjaliści z fachem w ręku są obecnie na wagę złota. Sprzyja im m.in. utrzymujący się deficyt kadrowy, ale również powracająca moda na rzemiosło. Młodzi nie garną się jednak do tych prac, bo wynagrodzenia nie zachęcają. Personnel Service, na podstawie Barometru Zawodów, przygotował zestawienie TOP12 profesji, które w najbliższych latach przeżyją renesans, oraz oszacował ich wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
23.08.2022
Rynek Prawo pracy
Prawodawca określił, jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy. Zgodnie z ustawą, musi ono być nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, spowodować uraz lub śmierć oraz nastąpić w związku z pracą. Jeśli zabraknie chociaż jednego z tych elementów, dane zdarzenie nie będzie mogło zostać tak zakwalifikowane.
Dorian Lesner
23.08.2022
BHP Ubezpieczenia społeczne
Rząd negatywnie zaopiniował senacki projekt ustawy mający przywrócić emerytom urodzonym także w innym roku niż 1953 pełną podstawę obliczenia emerytury, która została im pomniejszona od 2013 r. o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Projekt trafił do sejmowej zamrażarki. Zdaniem ekspertów, rząd szkodzi emerytom przede wszystkim w zakresie wyrównania wypłat za miniony okres.
Grażyna J. Leśniak
23.08.2022
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Do 10 września wydłużony został nabór wniosków do 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Konkurs ma na celu inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechnianie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zachęca do udziału przedsiębiorstwa, instytucje, a także pracowników zarówno indywidualnie lub jako zespoły do zgłaszania swoich rozwiązań.
Grażyna J. Leśniak
22.08.2022
Prawo pracy BHP

Wcześniejsze pożyczki na działalność gospodarczą nie blokują środków z PFRON

Finanse publiczne Administracja publiczna Małe i średnie firmy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zrewidowało swoje stanowisko w sprawie otrzymania dofinansowania do działalności gospodarczej z PFRON przez osoby z niepełnosprawnością, które wcześniej otrzymały już pieniądze na podobny cel ze środków publicznych jako osoby pełnosprawne. Jak zaznacza wiceminister rodziny Paweł Wdówik, nie jest konieczna zmiana przepisów, aby to było możliwe.
Beata Dązbłaż
22.08.2022
Finanse publiczne Administracja publiczna Małe i średnie firmy
64 proc. badanych Polaków pracuje za dużo, a 65 proc. respondentów przyznało, że robi nadgodziny — w tym aż 76 proc. pracowników zatrudnionych w przemyśle oraz 75 proc. pracowników sektora edukacji – wynika z najnowszego badania LiveCareer.pl. Ponad 34 proc. ankietowanych, którzy pracują w nadgodzinach, nie dostaje za nie wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
22.08.2022
Domowe finanse Prawo pracy BHP
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych LEX IUSTA, że w przedłożonym Ministrowi Finansów projekcie budżetu na rok 2023, zostały zaplanowane środki na awanse dla referendarzy sądowych. Zastrzegło jednak, że wszystko zależy od tego, co przyjmie ostatecznie Sejm. Obecnie 57 referendarzy czeka na awans na stanowisko starszego referendarza.
Patrycja Rojek-Socha
22.08.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości