Samo wdrożenie instrukcji BHP nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności, o ile ustali się, że miejsce pracy było nieprzygotowane. Zakres ochrony pracownika nie może być iluzoryczny, zwłaszcza w razie wykonywania pracy obarczonej dużym ryzykiem. A to powinno być pracownikom jasno wyjaśnione - orzekła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.04.2021
Prawo pracy BHP
Osoby pracujące dla zagranicznych firm, które w Polsce nie mają numeru NIP, REGON, siedziby czy oddziału, po wejściu w życie noweli ustawy o PPK staną się podmiotami zatrudniającymi. Sami więc będą mogli podpisać umowę o zarządzanie PPK, choć sami - jako pracownicy - nie będą musieli do programu przystąpić. Jednak firmy zarządzające PPK raczej nie będą nimi zainteresowane.
Grażyna J. Leśniak
14.04.2021
Prawo pracy PPK
350 tysięcy osób, które po 1 kwietnia 2021 roku przejdą na emeryturę, otrzymają wyższe świadczenie. Kobiety – o 6 proc., mężczyźni – o 6,5 proc. To efekt wzrostu liczby zgonów w 2020 r. o 68 tys. w stosunku do 2019 r., który spowodował skrócenie średniego trwania życia Polaków o 13 miesięcy - podał we wtorek ZUS.
Grażyna J. Leśniak
13.04.2021
Emerytury i renty Koronawirus a prawo
W połowie maja ruszą szczepienia w zakładach pracy, o ile producenci szczepionek wywiążą się z deklaracji dotyczących dostaw. Warunek: zebranie 500 osób i podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do szczepienia. Z tym, że pracodawca może szczepić nie tylko swoich pracowników, ale też współpracowników, kontrahentów, a nawet zatrudnionych w sąsiadującej z nim firmie.
Jolanta Ojczyk
12.04.2021
Koronawirus szczepienia
Pracownik może odmówić powrotu z pracy zdalnej i wykonywania jej w zakładzie tylko wtedy, gdy ma silne i niezbite dowody na to, że grozi mu bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. W przeciwnym razie naraża się nawet na zwolnienie dyscyplinarne. Na odpowiedzialność karną naraża się zaś pracodawca, który powinien wysłać pracowników na pracę zdalną, bo miał taką możliwość, a tego nie zrobił
Grażyna J. Leśniak
12.04.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Nawet jeśli policjant przeprowadza badania lekarskie po 30 dniach nieobecności na służbie i nie stawia się w pracy, to można potrącić mu uposażenie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Powodem był brak jakiegokolwiek dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność. Lekarz policjanta nie przyjął, gdyż nie miał zaświadczenia o zakończeniu leczenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.04.2021
Policja Prawo pracy
Zapewnienie bezpieczeństwa gospodarzom i pracownikom sezonowym przebywającym na terenie gospodarstwa to jeden z powodów opublikowanych w piątek przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Sanitarny wytycznych dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.
Grażyna J. Leśniak
09.04.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo

ZUS: Firmy mogą złożyć wniosek o odroczenie płatności składek

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek na kolejne miesiące, mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o przedsiębiorców, dla których termin na opłacenie należności do ZUS za marzec upływa 10 kwietnia. Są to m.in. osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.
Grażyna J. Leśniak
09.04.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa

Administracja na pracy zdalnej do 18 kwietnia

Administracja publiczna Koronawirus a prawo
W urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy i dyrektorzy mają polecać pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Nowelizacja rozporządzenia przedłuża ją do 18 kwietnia.
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Kubicka-Żach
09.04.2021
Administracja publiczna Koronawirus a prawo

ZUS organizuje dyżur telefoniczny dla nauczycieli

Kadry w oświacie Ubezpieczenia społeczne
16 kwietnia 2021 r., w godzinach od 10:00 do 12:00 Oddział ZUS w Chorzowie organizuje ekspercki dyżur telefoniczny dla osób zainteresowanych nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym, emeryturą powszechną oraz emeryturą z rekompensatą za pracę w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze. Dzwonić może każdy zainteresowany.
Grażyna J. Leśniak
09.04.2021
Kadry w oświacie Ubezpieczenia społeczne
Po okresie wymuszonej przez pandemię redukcji etatów, przewidywana odbudowa branży IT potrwa co najmniej kilka lat. Jednak specjaliści, którzy są elastyczni, potrafią szybko się przebranżawiać i stale się rozwijają, mogą być spokojni o pracę. Ewentualnie przez pewien czas będą musieli zaakceptować nieco gorsze warunki.
Sergiusz Diundyk
09.04.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo

Krajowy Plan Odbudowy - trafna diagnoza, ale rozwiązania nieszczególnie

Nowe technologie Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Ponad 4 mld euro na poprawę wzrostu produktywności, wydajności i konkurencyjności polskiej gospodarki zaplanował rząd w Krajowym Planie Odbudowy. Środowiska biznesu wskazują, że plan trafnie diagnozuje wyzwania rozwojowe i słabe punkty polskiej gospodarki oraz kładzie nacisk na innowacje. Ale z drugiej strony, wiele propozycji jest przypadkowych, ogólnych, bez wizji.
Robert Horbaczewski
09.04.2021
Nowe technologie Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Pracodawcy nie wiedzą, czy mogą zrezygnować z utrzymywania systemu służącego do rozliczeń PPK, gdy z pracy odejdzie jedyny pracownik, który był uczestnikiem programu. Ustawa nic na ten temat nie mówi. Eksperci radzą utrzymywać, ale dla pracodawców to koszty. Licencja do oprogramowania to w zależności od sprzedającej ją firmy i liczby pracowników – od 2 do 6 tys. zł netto.
Grażyna J. Leśniak
09.04.2021
Prawo pracy PPK

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 kwietnia

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19 został wydłużony o kolejne dwa tygodnie - od 12 kwietnia do 25 kwietnia. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały dwa rządowe rozporządzenia wydłużające prawo do tego zasiłku dla rodziców będących rolnikami i dla pozostałych.
Grażyna J. Leśniak
08.04.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Prokurator Generalny wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił decyzję o odmowie udostępnienia MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury informacji publicznej o wynagrodzeniach w Prokuraturze Krajowej. Wskazał, że związek nie może wykorzystywać takich informacji w interesie publicznym,
Patrycja Rojek-Socha
08.04.2021
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy
Utrzymująca się wysoka dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia i najwyższy od 20 lat wzrost kwoty bazowej – to niektóre wnioski ze sprawozdania Szefa Służby Cywilnej za 2020 rok. Jednocześnie w prawie połowie urzędów w służbie cywilnej wynagrodzenie jest niższe niż w gospodarce narodowej.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.04.2021
Administracja publiczna Służba cywilna
Zakłady przemysłowe zatrudniły dodatkowych pracowników, by sprawdzali, czy załoga przestrzega obostrzeń wprowadzonych przez pracodawcę w specjalnych procedurach. Niesubordynowanym grożą sankcje: upomnienia, nagany a nawet zwolnienie z pracy. Przedsiębiorcy starają za wszelką cenę zabezpieczyć przed przypadkami zakażenia, bo przestój oznacza milionowe straty.
Grażyna J. Leśniak
08.04.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Osoba, która została poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Wypłaca je pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od sytuacji można otrzymać wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia na ulicy Miodowej w Warszawie odbyła się w środę manifestacja przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Forum Związków Medycznych, m.in. lekarzy, pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych. Jej uczestnicy prezentowali transparenty z apelami o wzrost wynagrodzeń, m.in.: "Godne zarobki za rzetelną pracę", "Nie ma medyków, nie ma leczenia",
Krzysztof Sobczak
07.04.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Pracodawcom są potrzebne elastyczne formy zatrudnienia, szczególnie teraz - twierdzą eksperci i przestrzegają przed radykalnym działaniem. Warto natomiast rozważyć ujednolicenie zasad oskładkowania śmieciówek i umów o pracę. Nie należy jednak takich zmian przeprowadzać w czasie pandemii. Teraz można jedynie wypracować rozwiązanie na przyszłość.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Blisko 9 na 10 badanych, pracujących zdalnie w trakcie pandemii, chciałoby kontynuować ten model także po jej zakończeniu. Chęć pracy poza biurem na pełen etat wyraża 13 proc. respondentów, a kolejne 27 proc. chce pracować zdalnie w pojedyncze dni miesiąca – wynika z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Część samorządów ogranicza wydatki na dodatki funkcyjne dla nauczycieli przedszkoli - zwracają uwagę posłowie. Chodzi o uzależnianie wypłaty dodatku od liczby godzin pensum wychowawcy. Resort edukacji wyjaśnia, że taka praktyka jest niezgodna z prawem. I podkreśla, że dodatek funkcyjny dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym jest dodatkiem obligatoryjnym.
Monika Sewastianowicz
07.04.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Instytucje publiczne nie lubią krytyki i nie chcą patrzenia przez związki na ręce

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Śledzenie prywatnych wpisów w mediach społecznościowych, monitorowanie stron związkowych i wpisów na forach czy oskarżanie o przekroczenie dopuszczalnej krytyki pracodawcy, to tylko niektóre praktyki w instytucjach publicznych. Celem jest zastraszenie związkowców i zniechęcenie do patrzenia pracodawcy na ręce. Zdaniem ekspertów, związkowcy potrzebują lepszej ochrony.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Kobieta poinformowała pracodawcę, że po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie chciała przejść na emeryturę. Zgodnie z obowiązującymi w jej zakładzie pracy przepisami, mogła liczyć na specjalny dodatek przez dwa lata aż do odejścia z pracy. Dodatek został jej jednak przyznany tylko do 1 października 2017 r., bo wtedy obniżony został wiek emerytalny.
Grażyna J. Leśniak
06.04.2021
Emerytury i renty
Nowe rozwiązania dotyczące pracy zdalnej powinny uwzględniać wypracowaną i dobrze funkcjonującą praktykę ostatnich miesięcy, a nie jedynie modyfikować instytucje telepracy, która w praktyce miała marginalne zastosowanie – twierdzi Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych. Związek przekazał do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii stanowisko do projektu uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy.
Grażyna J. Leśniak
06.04.2021
Prawo pracy
Na środę 7 kwietnia pielęgniarki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zapowiadają protest przed budynkiem Ministerstwa Zdrowia. Domagają się podwyżek i wyższych nakładów na ochronę zdrowia, które według organizacji są konieczne w czasie pandemii.
Krzysztof Sobczak
06.04.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Pracodawcy szykują się do organizacji szczepień

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Część firm już deklaruje chęć zorganizowania szczepień w zakładach pracy i zamierza zgłosić się po szczepionki. Udział pracodawców w programie szczepień odciąży system podstawowej opieki zdrowotnej i przyśpieszy szczepienia. Czekają na szczegóły. Obecnie najważniejsze jest umożliwienie pracodawcom przygotowania się, z pewnym wyprzedzeniem, do realizacji programu szczepień – twierdzi Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
06.04.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzanie rozwiązań promujących rodziny z dziećmi - często zapewniając sobie w ten sposób przewagę konkurencyjną na rynku. Politykę prorodzinną trzeba jednak wdrażać tak, by nie narazić się na zarzut nierównego traktowania pracowników. Ci, którzy zapomną o komunikacji, mogą spodziewać się wybuchu konfliktu o to, że preferowani są rodzice, a osoby bezdzietne czy single muszą za nich pracować.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
06.04.2021
Prawo pracy
Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy o OFE nie są w pełni korzystne, bez względu na wybór, jakiego dokonają: transfer środków na nowe IKE albo do ZUS. W przypadku wyboru nowego IKE nastąpi zmniejszenie zgromadzonych środków w związku z pobraniem opłaty oraz nie będzie możliwości wypłaty emerytury w postaci renty dożywotniej. W drugim przypadku - przekazania środków do ZUS, utraci się możliwość dziedziczenia środków
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.04.2021
Domowe finanse
To, ile w praktyce wypłacimy z PPK zależy nie tylko od tego, jak długo oszczędzamy w tym programie i w jakiej wysokości wpłaty zasilają nasz rachunek PPK. Istotne są też wyniki funduszu, w którym oszczędzamy. Czynników mających wpływ na to, ile środków – po okresie oszczędzania w PPK - będziemy mogli wypłacić, jest zresztą dużo więcej.
Łukasz Skoczeń
03.04.2021
Emerytury i renty PPK
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski