Prawo.pl
73 proc. ankietowanych Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28 proc. przyznało, że szef krzyczy, a 21 proc. - że źle traktuje swoich pracowników – wynika z badania przeprowadzonego przez serwis kariery InterviewMe. Na dodatek aż 58 proc. badanych twierdzi, że praca w polskiej firmie oznacza gorsze warunki pracy niż w firmie zagranicznej.
Grażyna J. Leśniak
09.08.2022
Rynek Prawo pracy
Liczba cudzoziemców, pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom społecznym, przekroczyła milion osób. Największa grupa to obywatele Ukrainy. W ciągu miesiąca przybyło 13 tys. legalnie pracujących w Polsce obcokrajowców – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
09.08.2022
Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Minister rodziny i polityki społecznej chce zwiększyć wysokość dotacji celowych dla PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych do poziomu co najmniej 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. Minister finansów proponuje, by ta zmiana istotna dla budżetu państwa weszła w życie od 2023 r.
Grażyna J. Leśniak
09.08.2022
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy
Jak rozliczać przejazdy pracownika z miejsca wykonywania pracy zdalnej do biura oraz w jakiej sytuacji czas ten będzie podróżą służbową, a kiedy będzie wliczany do czasu pracy? Zdaniem prawników, co potwierdza nam MRiPS, decyduje sposób określenia miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę. Dojazd pracownika wezwanego do biura w ciągu dnia będzie odbywał się w jego czasie pracy.
Grażyna J. Leśniak
09.08.2022
Prawo pracy
Otrzymanie przez pracodawcę zawiadomienia o podejrzeniu stosowania mobbingu to ważna informacja, której nie można zignorować. Niezależnie od tego, czy podjęte przez pracodawcę działania wyjaśniające potwierdzą zarzut czy nie, należy ją potraktować jako sygnał mobilizujący do wyjaśnień i wzmożenia działań profilaktycznych – piszą adwokaci Karolina Kołakowska i Mirosław Narolski.
Karolina Kołakowska Mirosław Narolski
09.08.2022
Prawo pracy HR
Pogarszanie się stanu psychicznego Polaków potwierdzają dane międzynarodowe i nasze rodzime statystyki, np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wynikające z tego faktu nieobecności w pracy oraz obecności o obniżonej produktywności to nie tylko obciążenie społeczne, ale także realny koszt, który muszą ponieść pracodawcy.
Grażyna J. Leśniak
08.08.2022
Prawo pracy
Pozyskanie oraz zatrzymanie na dłużej w firmie menedżerów, wysoko wyspecjalizowanych specjalistów oraz kadry zarządzającej jest nie lada wyzwaniem. Firmy udostępniają pracownikom auta służbowe na weekendy oraz w trakcie urlopu wypoczynkowego, by wyróżnić się jako pracodawca. Pracownicy mogą już nawet wybrać model i wyposażenie. Firmy stały się w tym zakresie bardziej elastyczne, bo nowych samochodów na rynku jest coraz mniej.
Grażyna J. Leśniak
08.08.2022
Prawo pracy HR
Polacy niemal po połowie są podzieleni na podupadłych na zdrowiu psychicznym z powodu inflacji oraz na tych, którzy nie stracili kondycji. O pogorszeniu samopoczucia mówią głównie zarabiający 5000-6999 zł netto miesięcznie, kobiety, osoby młode i dobrze wykształcone – wynika z najnowszego badania opinii publicznej. Zdaniem ekspertów, w IV kwartale br. odsetek osób deklarujących utratę zdrowia psychicznego z powodów ekonomicznych wzrośnie nawet do 70 proc.
Grażyna J. Leśniak
08.08.2022
Domowe finanse Prawo pracy

Sejm zmienił system awansu nauczycieli

Kadry w oświacie Prawo pracy
Koniec ze stopniem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, po czterech latach pracy w szkole egzamin na nauczyciela mianowanego. Sejm w piątek przesądził losy nowelizacji Karty Nauczyciela. Potwierdził zmiany dotyczące nauczycielskich awansów, ale odrzucił senackie poprawki dotyczące 20 proc. podwyżki dla pedagogów.
Monika Sewastianowicz
08.08.2022
Kadry w oświacie Prawo pracy
1 i 2 sierpnia 2022 roku minęły terminy transpozycji do naszego prawa dwóch unijnych dyrektyw ważnych dla pracowników, także tych będących rodzicami. Nie ma więc dłuższych urlopów rodzicielskich, 5-dniowego nieodpłatnego urlopu opiekuńczego, elastycznej organizacji pracy dla rodziców dzieci do lat ośmiu czy większej ochrony przy umowach na czas określony. To bardzo zła wiadomość dla polskich pracowników. Zwłaszcza, że dochodzenie odszkodowania od państwa może być trudne.
Grażyna J. Leśniak
08.08.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Przepisy prawa pracy nie wyłączają możliwości wprowadzenia przez pracodawcę dodatkowych świadczeń dla pracowników. Nie ma przeszkód prawnych, by w swoich regulacjach pracodawca przyznał pracownikom dodatkowe zwolnienia od pracy czy dni wolne, np. dodatkowe dni urlopu nie wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących. Musi to jednak opierać się na zasadzie równości i mieć obiektywny charakter.
Grażyna J. Leśniak
06.08.2022
Środowisko Prawo pracy
Świadczenia osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe niż tych, którzy wnieśli o to w pozostałych miesiącach. Sejm poprawił przepisy, ale tylko na przyszłość, pomijając osoby, którym tak ustalano świadczenia wcześniej. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłaszał ten problem MRiPS, ale bez rezultatu. Teraz przyłączył się do postępowania Trybunału Konstytucyjnego z pytania sądu w takiej sprawie.
Grażyna J. Leśniak
05.08.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Rząd zapowiada, że w najbliższym czasie uruchomi program pomocowy dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) na konkretne cele związane z podwyższonymi kosztami wynikającymi z inflacji. Nie wiadomo jednak, czy zmieni się algorytm finansowania WTZ-ów, i czy wzrośnie dofinansowanie na jednego uczestnika, a to jest obecnie największym problemem w opinii przedstawicieli tych placówek.
Beata Dązbłaż
05.08.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Liczba bezrobotnych w lipcu 2022 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych – podało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 4,9 proc.
Grażyna J. Leśniak
05.08.2022
Rynek Prawo pracy
We wtorek 2 sierpnia minął termin wdrożenia unijnej dyrektywy work-life balance. To dobry moment, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację „Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”.
Grażyna J. Leśniak
05.08.2022
Prawo pracy
Po wakacjach Sejm rozpocznie prace nad przepisami wprowadzającymi pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy, a pracodawcy już dziś zastanawiają się, jak dokumentować uzgodnienie miejsca wykonywania takiej pracy, aby było to zgodne z prawem, a jednocześnie nie stanowiło nadmiernego obciążeniach dla działów kadr. Według MRiPS, dokumenty takie powinny być umieszczane w części B akt osobowych pracownika.
Grażyna J. Leśniak
05.08.2022
Prawo pracy HR
NFZ podpisał umowy ze szpitalami w ponad sześciu województwach - mówi Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Mają one zapewnić pieniądze na ustawowy wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego od 1 lipca. Mimo to zdecydowana większość szpitali zmuszona jest wstrzymać realizację podwyżek wynagrodzeń. Dyrektorzy podkreślają, że nowa wycena świadczeń nie pozwala na pokrycie tych kosztów. Największy problem mają szpitale powiatowe.
Katarzyna Nocuń
04.08.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Trwają prace nad ustawą wprowadzającą 14. emeryturę na stałe. Będziemy szli w tym kierunku – zapowiada Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Ostateczny kształt projektu ustawy zostanie przedstawiony na początku 2023 r. Tymczasem już 25 sierpnia ruszą wypłaty tego dodatkowego świadczenia w tym roku. Wsparcie dla seniorów ma kosztować około 11,4 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2022
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Przepisy nie chronią pracownika przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, gdy jego pracodawca ogłasza upadłość. Dotyczy to też m.in. osób przebywających na urlopach wypoczynkowych. Syndyk ma prawo nie tylko ich zwolnić, ale również skrócić im okres wypowiedzenia i wypłacić za to stosowne odszkodowanie. W przypadku zwolnienia grupowego zatrudnionym przysługuje ponadto odprawa pieniężna.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Są wyroki Sądu Najwyższego, z których wynika, że pracownik musi udowodnić, że postępowanie mobbera wywołało u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Jeżeli pracownik tej przesłanki u siebie nie czuje, to przegra proces o mobbing. To jest przepis, który dla ofiar mobbingu jest bardzo niekorzystny i nieracjonalny - twierdzi prof. Monika Gładoch, kierownik Katedry Prawa Pracy UKSW.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2022
Prawnicy Prawo pracy BHP

Bogaty Fundusz Solidarnościowy wspiera nie tylko niepełnosprawnych

Finanse publiczne Domowe finanse PIT Prawo pracy
W 2021 roku 41,5 tysiąca osób fizycznych wpłaciło 2,6 mld zł daniny solidarnościowej, a w okresie od stycznia do maja 2022 r. - 38,5 tysiąca osób uiściło 2,5 mld zł. Według pierwotnych założeń pieniądze te miały być wykorzystywane na wsparcie niepełnosprawnych, ale są też wydawane np. na 14 emerytury. Do tego częściowo dublują się z wydatkami Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2022
Finanse publiczne Domowe finanse PIT Prawo pracy

Rząd planuje zmianę zasad waloryzacji rolniczych rent i emerytur

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznaje, że kwestia waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych jest złożona oraz że analizuje obecnie możliwości jej zmiany. Chodzi głównie o tych emerytów i rencistów, którzy w czasie aktywności zawodowej pracę w gospodarstwie rolnym łączyli z inną pracą zawodową. Obecnie pobierają świadczenia emerytalno-rentowe z dwóch źródeł – ZUS i KRUS.
Beata Dązbłaż
03.08.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

ZUS w pandemii nie wypłacał odsetek za zwłokę - RPO interweniuje

Ubezpieczenia społeczne Finanse Koronawirus a prawo
Stan epidemii zniesiono i zastąpiono go stanem zagrożenia epidemicznego, ale nadal obowiązuje przepis zwalniający Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wypłaty odsetek ustawowych za świadczenia wypłacone po terminie. W planach prac legislacyjnych rządu jest projekt (nr UD 368) skracający okres, w którym ZUS nie wypłaca odsetek – bo opóźnienia Zakładu są coraz mniejsze.
Grażyna J. Leśniak
03.08.2022
Ubezpieczenia społeczne Finanse Koronawirus a prawo
W dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym – informuje Główny Inspektorat Pracy. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że przedsiębiorcy w niewystarczającym stopniu znają i stosują środki ochronne zapobiegające.
Grażyna J. Leśniak
03.08.2022
Prawo pracy BHP
Do końca roku Parlament Europejski i Rada UE mogą wypracować wspólne stanowisko w sprawie dyrektywy o platformach internetowych. A pracodawcy w Polsce już dziś obawiają się, że szeroka definicja platformy cyfrowej i wzruszalne domniemanie prawne istnienia stosunku pracy, będą ingerowały w swobodę działalności gospodarczej i miały trudne do oszacowania skutki dla rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
03.08.2022
Prawo pracy Nowe technologie Prawo unijne
Obecna sytuacja na rynku nie jest łatwa dla pracodawców. Do wysokich oczekiwań pracowników dochodzą rosnące obawy o sytuację gospodarczą. Wyzwaniem jest nie tylko utrzymanie wysoko wykwalifikowanych kadr, lecz również stworzenie strategii wynagrodzeń, która pozwoli efektywnie budować zespoły w obliczu rosnących kosztów prowadzenia działalności - wynika z najnowszego raportu Hays Poland.
Grażyna J. Leśniak
02.08.2022
Rynek Prawo pracy
W drugim kwartale 2022 roku ZUS przeprowadził 109,3 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w I półroczu br. - 209,7 tys.) – podał Zakład. W konsekwencji wydanych zostało 5,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 5 021,4 tys. zł.
Grażyna J. Leśniak
02.08.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
W połowie września sejmowa podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego zacznie prace nad projektem wprowadzającym do Kodeksu pracy przepisy o pracy zdalnej i umożliwiające kontrolę trzeźwości pracowników. Pracodawcy wskazują na potrzebę doprecyzowania zasad ustalania ryczałtu. Prawnicy natomiast zwracają uwagę na potrzebę dłuższego vacatio legis.
Grażyna J. Leśniak
02.08.2022
Prawo pracy
Aż 17,8 proc. niewykluczonych z rynku pracy Polaków po 18. roku życia rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku. Chociaż liczba biorących pod uwagę wyjazd za granicę w celach zarobkowych zwiększyła się nieznacznie w stosunku do ubiegłego roku, niemal aż pięciokrotnie wzrósł odsetek niezdecydowanych – z 2,7 proc. do prawie 15 proc. - wynika z lipcowego badania „Migracje zarobkowe Polaków”.
Grażyna J. Leśniak
01.08.2022
Rynek Prawo pracy
Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności.
Grażyna J. Leśniak
01.08.2022
Rynek Prawo pracy