Skarb państwa ani też Prokurator Generalny nie może być pozwany przez prokuratorów, którzy utracili stanowiska w Prokuraturze Generalnej w wyniku wprowadzenia systemowej reformy w 2016 roku. Pracodawcą ich stał się bowiem Prokurator Krajowy. Jednak przepisy wprowadzające ustawę pominęły możliwość odwołania od decyzji. Dlatego Sąd Najwyższy nakazuje stosowanie Kodeksu pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.06.2021
Prawnicy Prokuratura Prawo pracy
Inspekcja pracy zabiega o możliwość przeprowadzania kontroli pracy zdalnej. Na przeszkodzie stoi brak przepisów i zapisana w konstytucji ochrona miru domowego. Zdaniem ekspertów, to powinno zostać wprost uregulowana w Kodeksie pracy. Tymczasem najnowsza wersja projektu takich rozwiązań nie przewiduje
Grażyna J. Leśniak
18.06.2021
Prawo pracy BHP
Od początku pandemii do 21 maja tego roku Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał na dodatki covidowe 5,71 miliarda złotych - ustaliło Prawo.pl. Są placówki, które dostały miliony, np. Regionalny Szpital w Grudziądzu, i takie, które mniej niż milion, np. szpital w Świdniku. Zdaniem ekspertów niejasne zasady ich przyznawania ustalone przez ministra zdrowia podzieliły podmioty lecznicze i ich pracowników na lepszych i gorszych.
Jolanta Ojczyk
18.06.2021
Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego nie oznacza automatycznie utraty niezdolności do pracy - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy. I dodał, że jeśli ubezpieczony przedstawi dalsze zwolnienia potwierdzające niezdolność do pracy, to nie traci zasiłku chorobowego. Nawet, gdy nie stawił się na badanie lekarskie oraz jeśli stał się niezdolny do pracy
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.06.2021
Pacjent Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ochrona rodziców małych dzieci przed zwolnieniem, realizacja programów mieszkaniowych zapowiedzianych w Polskim Ładzie oraz utworzenie centrum zajmującego się zdrowiem prokreacyjnym – to część rozwiązań zawartych w projekcie Strategii Demograficznej 2040. W czwartek rząd przekazał go do konsultacji społecznych.
Grażyna J. Leśniak
17.06.2021
Prawo pracy
Na koniec 2020 roku liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 15,8 mln osób i była niższa w stosunku do 2019 roku o 1,8 proc. – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Największy spadek pracujących w ostatnim dniu ubiegłego roku odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii – o 8,3 proc.
Grażyna J. Leśniak
17.06.2021
Prawo pracy
Większość pracowników zagranicznych, którzy zdecydowali się na zatrudnienie w Polsce podczas pandemii COVID-19 nie żałuje swojej decyzji i poleciłoby pracę w naszym kraju swoim znajomym. Jednak stabilizacja sytuacji epidemiologicznej i powolny powrót gospodarek europejskich do poziomów sprzed pandemii wpływa na wzrost zainteresowania migracją do krajów innych niż Polska.
Grażyna J. Leśniak
17.06.2021
Prawo pracy
Spada odsetek osób, które chcą pracować w polskich firmach. Z najnowszego raportu firmy rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire wynika, że tylko 11 proc. spośród przeszło 3 tys. respondentów wyraziło chęć pracy w organizacji z polskim kapitałem. Jeszcze rok temu chętnych było 12 proc. ankietowanych.
Grażyna J. Leśniak
17.06.2021
Prawo pracy

ZUS płaci kancelariom, bo brakuje mu prawników - specjalistów

Prawnicy Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
ZUS zatrudnia radców, a mimo to korzysta z zewnętrznych prawników. Sama Centrala ma podpisane umowy na obsługę prawną z 12 kancelariami. Koszt ich usług w latach 2015-2020 sięgnął prawie 11 mln zł, a zatrudnienie prawników w Centrali i w wydziałach obsługi prawnej 43 oddziałów w kraju – kolejne 293,5 mln zł. To powszechna praktyka w organach administracji
Grażyna J. Leśniak
17.06.2021
Prawnicy Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
Przepis ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb, na podstawie którego obniżono policyjne renty inwalidzkie byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego jest zgodny z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Dwa zdania odrębne do wyroku zgłosili sędziowie TK Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski.
Grażyna J. Leśniak
16.06.2021
Emerytury i renty
Partycypacja w Pracowniczych Planach Kapitałowych i Pracowniczych Programach Emerytalnych wnosi 32,6 proc. Na emeryturę wspólnie z pracodawcą i państwem oszczędza 2,9 mln osób. Na koniec maja 2021 roku 268 tys. firm oferowało programy emerytalne, a średnia stopa zwrotu z funduszy inwestycyjnych PPK wyniosła ponad 18 proc. - poinformował w środę Polski Fundusz Rozwoju.
Grażyna J. Leśniak
16.06.2021
Emerytury i renty PPK

ZUS zakończył waloryzację kont ubezpieczonych

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Po czerwcowej waloryzacji stany kont ubezpieczonych zawierające składki na ubezpieczenie emerytalne wzrosły o 5,41 proc., a stany subkont wzrosły o 5,23 proc. Kapitał na kontach zwiększył się łącznie o niemal 164 mld zł – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
16.06.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Uproszczenia dla przedsiębiorców z innych państw, uczestniczących w rządowych programach wsparcia, likwidacja aresztów dla cudzoziemców, zwiększone kompetencje dla Komendanta Głównego Straży Granicznej i samej straży, która uzyska bezpośredni dostęp do bazy ZUS, by zwalczać nielegalne zatrudnienie cudzoziemców – takie zmiany przewidują nowelizowane przepisy.
Robert Horbaczewski
16.06.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce stworzyć system teleinformatyczny, w którym udostępni mikroprzedsiębiorcom, rolnikom i osobom fizycznym zatrudniającym nianie i pomoc domową gotowe wzory umów o pracę i umów zlecenia. Nie kryje, że chce w ten sposób przejąć kontrolę nad całym procesem zawierania i rozliczania takich umów.
Grażyna J. Leśniak
16.06.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy
We wtorek Trybunał Karny w Wersalu skazał firmę Ikea France na milion euro grzywny, a jednego z jej byłych dyrektorów na dwa lata więzienia w zawieszeniu oraz 50 tys. euro grzywny. Trybunał uznał francuską filię szwedzkiego giganta meblowego za winną szpiegowania kilkuset pracowników, w tym związkowców w latach 2009-2012.
Grażyna J. Leśniak
15.06.2021
Prawo pracy Prawo unijne
W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć z obecnych 2,8 tys. zł do 3 tys. zł, a stawka godzinowa – z 18,30 zł do 19,60 zł. We wtorek Rada Ministrów przyjęła propozycję w tej sprawie. Teraz trafią one do negocjacji z partnerami społecznymi w Radzie Dialogu Społecznego.
Grażyna J. Leśniak
15.06.2021
Prawo pracy
W I kwartale 2021 r. zgłoszono 10 891 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 23 proc. mniej niż w I kwartale 2020 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 1,04 w analogicznym okresie 2000 roku do 0,81 w omawianym okresie – wynika z danych GUS.
Grażyna J. Leśniak
15.06.2021
Prawo pracy BHP
Platforma Usług Elektronicznych to narzędzie, które ułatwia dostęp do szeregu usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Korzystać z niego mogą wszyscy ubezpieczeni w ZUS - pracodawcy, pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści. Na PUE można załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym.
Agnieszka Matłacz
15.06.2021
Ubezpieczenia społeczne
W kwietniu w Sejmie pojawił się projekt zmian w Kodeksie pracy i Prawie przedsiębiorców. Pozornie zmiany są niewielkie, w praktyce przyjęcie projektu w obecnym kształcie mogłoby jednak doprowadzić do rewolucji w polskim prawie pracy. Projekt zmierza bowiem do zakwalifikowania jako pracowników także zleceniobiorców oraz usługobiorców wykonujących czynności w określonych warunkach
Przemysław Mazur
15.06.2021
Prawo pracy
W 2020 roku ZUS przeprowadził ponad 275 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W efekcie wydano prawie 17 tys. decyzji o wstrzymaniu dalszej wypłaty zasiłków chorobowych na kwotę 18,3 mln zł, ale tylko ośmiu lekarzom cofnięto upoważnienia do wystawiania L4. W 2019 r. utraciło je 22 medyków, a w br. – do 26 maja – pięciu. Zdaniem ekspertów, ZUS nie radzi sobie z kontrolą zwolnień lekarskich.
Grażyna J. Leśniak
15.06.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ochrona trwałości stosunku pracy radnego nie ma charakteru bezwzględnego i jest ograniczona do zdarzeń związanych z wykonywaniem przez niego mandatu. Radni nie mogą przy tym zastępować sądu i oceniać, czy przyczyna rozwiązania stosunku pracy podana przez pracodawcę była zasadna - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Marek Sondej
15.06.2021
Samorząd terytorialny Prawo pracy
W sądzie w Wałbrzychu nie ma już wydziału pracy. Teraz ludzie muszą jeździć w sprawach pracowniczych do sądu w Świdnicy, oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów od Wałbrzycha. A ponadto w świdnickim sądzie będą dłużej czekać na rozstrzygnięcie, bo nie zwiększono tam obsady etatowej.
Grażyna J. Leśniak
14.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
W środę, 16 czerwca 2021 r., Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie ma odpowiedzieć na pytanie prawne Sądu Okręgowego z Krakowa, czy obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa było zgodne z Konstytucją. 17 czerwca nie zostanie natomiast ogłoszone orzeczenie w sprawie P 4/18.
Grażyna J. Leśniak
14.06.2021
Emerytury i renty
Do 14 czerwca oddziały ZUS w województwie śląskim zrealizowały zwolnienia ze składek w ramach Tarczy 9.0 na kwotę przekraczającą 68 mln zł. W całym kraju umorzone należności za marzec i kwiecień wyniosły 631 mln zł. Do oddziałów ZUS wciąż wpływają wnioski o zwolnienie. Do tej pory w województwie śląskim złożono ich ponad 30 tysięcy.
Grażyna J. Leśniak
14.06.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Aktywność zawodowa Polek jest niska w porównaniu z innymi krajami UE i znacznie mniejsza niż mężczyzn w Polsce i UE. Sytuację kobiet na rynku pracy mogłoby zmienić zwiększenie elastyczności pracy, zmniejszenie barier w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, wyrównywanie luki płacowej czy wzrost dostępu do dobrej jakości opieki i edukacji dla dzieci
Grażyna J. Leśniak
14.06.2021
Prawo pracy
Rzecznik Praw Obywatelskich przyłącza się do skargi obywatela na odmowę udzielenia informacji publicznej w sprawie wynagrodzenia prezesa, wiceprezesa i głównego księgowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ powołał się na prywatność tych osób. Zdaniem RPO bezpodstawnie.
Robert Horbaczewski
14.06.2021
Administracja publiczna RODO
Od początku czerwca między Polską a Turcją obowiązuje umowa o zabezpieczeniu społecznym. Dzięki porozumieniu można sumować okresy ubezpieczenia w Polsce i w Turcji, żeby ustalić i obliczyć wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Na porozumieniu zyskają również przedsiębiorcy z obu krajów, bo reguluje ono kwestie delegowania pracowników. To już czternasta taka umowa zawarta przez Polskę.
Agnieszka Matłacz
14.06.2021
Ubezpieczenia społeczne

NIK sprawdzi czy dodatki covidowe dla medyków są prawidłowo wypłacane

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Najwyższa Izba Kontroli zbada, czy kierownicy podmiotów leczniczych prawidłowo wskazywali personel medyczny uprawniony do covidowego dodatku. Kontrola zostanie przeprowadzona w podmiotach leczniczych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyniki poznamy jesienią.
Agnieszka Matłacz
14.06.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Obowiązek ubezpieczenia wspólnika jednoosobowej spółki powiązany jest jedynie z posiadaniem przez niego takiego statusu prawnego, a nie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki oznacza, że ubezpieczony nie spełnia warunku prowadzenia działalności gospodarczej od momentu ogłoszenia upadłości - orzekła Izba Pracy Sądu Najwyższego
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.06.2021
Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne

WSA: Bez tajemnic o premiach i nagrodach w urzędzie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Informacje o nagrodach i premiach urzędników samorządowych są jawne. W przypadku urzędników nieskładających oświadczeń majątkowych należy ustalić, którzy z nich pełnią funkcje publiczne. Wówczas nie ma można ograniczyć prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Marek Sondej
12.06.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski