Prawo.pl
Końcówka roku może być finansowo bardzo trudna dla wielu przedsiębiorców, którzy co gorsza nie mają tego świadomości. Dotyczy to zwłaszcza ryczałtowców. Wielu będzie musiało bowiem dopłacić składkę zdrowotną, bo przekroczą próg przychodów. Wbrew zasadzie obowiązującej w podatkach, wyższą składkę będą musieli zapłacić za wszystkie miesiące wstecz, od początku 2022 roku.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Pracownik sądu, teoretycznie już niedługo, wchodząc do pracy i wychodząc z niej będzie np. odbijał kartę przy specjalnym czytniku, by zweryfikować kiedy przyszedł i ile pracował. Mimo że nie wiadomo kiedy zmiany zaczną obowiązywać, sądy już teraz próbują zmienić swoje regulaminy pracy i... napotykają opór ze strony związkowców. Ci mówią wprost - regulamin to prawo, nie można do niego wpisywać czego się chce i kiedy się chce.
Patrycja Rojek-Socha
24.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Asystenci sędziego czują się potraktowani niesprawiedliwie, bo żeby pracować w zawodzie, muszą mieć nie tylko wykształcenie prawnicze ale i ukończone 24 lata. Na problem zwracał uwagę też RPO. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa wyeliminowanie tej przesłanki spośród warunków formalnych wymaganych od kandydatów na asystenta lub... jej zmianę.
Patrycja Rojek-Socha
24.09.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zakaz handlu w niedziele miał wzmocnić małe, osiedlowe sklepy. Tymczasem statystyki i doświadczenie pokazują, że cel ten nie został osiągnięty, a zakaz ten jest dla tego rodzaju placówek dodatkowym obciążeniem. Podstawowym problemem, o którym przedstawiciele osiedlowych sklepów wypowiadali się zarówno publicznie, okazało się to, że sklep nie może być efektywnie obsługiwany tylko przez właściciela.
Konrad Dyda
24.09.2022
Rynek i konsument Prawo pracy
Część pracowników niepełnosprawnych – osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności po wypełnieniu warunku przepracowania roku po zaliczeniu do któregoś z tych stopni niepełnosprawności - ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Jest on w pełni płatny na takich samych zasadach, jak „zwykły” (kodeksowy) urlop wypoczynkowy, a w razie niewykorzystania go do końca zatrudnienia, przysługuje za niego ekwiwalent pieniężny.
Marek Rotkiewicz
24.09.2022
Prawo pracy Niepełnosprawność
Media społecznościowe odgrywają znaczącą rolę w życiu wielu ludzi - służą rozrywce i budowaniu relacji prywatnych (np. Facebook), pomagają też budować sieć komunikacji zawodowej (np. LinkedIn). Pracownicy powinni jednak pamiętać, że ich działania w sieci, jeżeli naruszają przyjęte normy, mogą powodować konsekwencje, również na gruncie prawnopracowniczym.
Bartosz Wszeborowski Paweł Sych
24.09.2022
Prawo pracy Nowe technologie RODO
Inspekcja pracy, Pracodawcy RP oraz wszyscy zainteresowani problematyką bezpieczeństwa pracy, w tym inżynierowie i specjaliści bhp, menadżerowie oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstw, dyskutowali w piątek we Wrocławiu o biznesowym znaczeniu inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. Co roku na wydatki związane z urazami i chorobami zawodowymi przeznacza się bowiem 3,3 proc. europejskiego PKB.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2022
Prawo pracy BHP
Ograniczenie pracy albo zwolnienia – niebawem taka wizja może stanąć przed wieloma firmami. W tym tygodniu media obiegła informacja o dużym zakładzie produkcyjnym, który zaproponował swoim pracownikom rozwiązanie: cztery dni pracy dla wszystkich albo zwolnienia. Pracownicy stwierdzili, że zgadzają się na tymczasowe ograniczenie w pracy.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2022
Rynek Prawo pracy
ZUS 30 sierpnia br. opublikował najnowszą wersję poradnika dla osób kontrolujących prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. Od tego momentu, jeżeli osoby te nie zastaną podwładnego w miejscu jego zamieszkania, a nie ma innych okoliczności wskazujących na nieprawidłowe wykorzystywanie L4, to powinny uznać, że nie zachodzą okoliczności niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia chorobowego.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Rusza dziewiąta już edycja „Lekcji z ZUS” organizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla szkół ponadpodstawowych. Co roku uczestniczący w nich uczniowie otrzymują solidną dawkę wiedzy z ubezpieczeń, emerytur, rent czy składek. Jak podkreślają organizatorzy akcji, wiedza zdobyta podczas zajęć z ZUS pozwoli młodym ludziom z pełną świadomością wkroczyć na rynek pracy.
Krzysztof Sobczak
23.09.2022
Szkoła i uczeń Emerytury i renty

Sądy przyznają rację pracodawcom, którzy karali pracowników za brak maseczki

Policja Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Kolejne fale zakażeń koronawirusem wiązały się z nowymi, rządowymi obostrzeniami. Pracodawcy nie byli bierni i wprowadzali wewnętrzne regulacje, które nakazywały zakrywanie ust i nosa. Za ich nieprzestrzeganie groziła odpowiedzialność porządkowa lub dyscyplinarna. Sądy uznają, że kary były uzasadnione, ponieważ pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników.
Dorian Lesner
23.09.2022
Policja Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej rozpoczął projekt identyfikacji i upowszechniania najciekawszych rozwiązań stosowanych w polskich firmach, które ułatwiają pracownikom osiąganie szczęścia i satysfakcji w życiu rodzinnym, a jednocześnie rozwijanie kariery zawodowej - poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2022
Rynek Prawo pracy
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. w 2021 roku wyniósł 3288 zł – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Tym samym dochód ten był niższy w porównaniu z rokiem 2020 o 531 zł, ale wyższy o 44 zł w porównaniu z 2019 rokiem.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2022
Prawo pracy
Rynek pracy fachowców trzyma się mocno, mimo gospodarczych zawirowań. W sierpniu 2022 roku pracodawcy poszukiwali w serwisie Pracuj.pl o 18 proc. więcej pracowników fizycznych niż w tym samym okresie rok wcześniej. Jednocześnie 38 proc. kandydatów z tej grupy poszukuje aktywnie pracy. Na co zwracają uwagę szukając nowego miejsca zatrudnienia - sprawdził to zespół ekspertów Pracuj.pl.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2022
Rynek Prawo pracy
Obniżenie o 50 proc. wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach i radach nadzorczych spółek kontrolowanych przez państwo przewiduje poselski projekt ustawy, który właśnie wpłynął do laski marszałkowskiej. Redukcja wynagrodzeń miałaby obowiązywać w 2023 roku, a przepisy miałyby wejść w życie z dniem ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2022
Prawo pracy Spółki Finanse
Pracownik może wnioskować o ustalenie dla niego innego rozkładu czasu pracy niż ten, który wynika z ustanowionych przez pracodawcę regulacji wewnętrznych albo o ograniczenie planowania czasu pracy w harmonogramach tylko np. do pewnych pór doby lub dni. Pracodawca może zaakceptować taki wniosek, jeżeli proponowany rozkład jest zgodny z przepisami, jak również mieści się w systemie czasu pracy, którym objęty jest pracownik.
Marek Rotkiewicz
22.09.2022
Prawo pracy
Wiele osób spośród tych, które chciałyby skorzystać ze zwolnienia podatkowego w PIT z tytułu kontynuowania zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego i niepobierania emerytury, nie będzie miała takiego prawa. Wszystko przez błąd ustawodawcy, który prawo do zwolnienia uzależnił od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, zapominając, że wiele osób nabywa uprawienia emerytalne dużo wcześniej.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład
Powstało narzędzie informatyczne, przy pomocy którego każdy może sprawdzić, jak kształtuje się udział kobiet i mężczyzn wśród studentów i absolwentów studiów z różnych dziedzin w Polsce i w innych krajach europejskich. Narzędzie to pozwala także uzyskać dane na temat kobiet zatrudnionych w sektorze nauki oraz zjawiska szklanego sufitu.
Krzysztof Sobczak
21.09.2022
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

RPO w obronie sygnalisty z policji

Wymiar sprawiedliwości Policja
Zdaniem zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka w postępowaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doszło do pominięcia interesu publicznego i nieprawidłowego sformułowania uzasadnienia faktycznego. Zawiadomienie sygnalisty z policji było w istocie odwetem za skargi i wnioski zgłaszane w interesie publicznym. A policjant postępował zgodnie ze standardami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Policja
Trybunał Konstytucyjny zbada, czy ustawa o emeryturach i rentach z FUS w brzmieniu nadanym ustawą z 11 maja 2012 r. w zakresie, w jakim dotyczy ubezpieczonej, która prawo do emerytury nabyła przed 1 stycznia 2013 r., jest zgodna z Konstytucją. Sprawa dotyczy rocznika 1951, ale może objąć wszystkie osoby z przedziału 1949-1952. To oznacza, że w TK walczą już wszystkie roczniki emerytów, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Pracodawca zwolnił pracownika dyscyplinarnie. Głównym dowodem były dane osobowe o lokalizacji, które zostały pozyskane za pośrednictwem monitoringu GPS. Prezes UODO nakazał ich usunięcie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił uwagę, że sporne dane stanowią dowód w sądzie pracy, przed którym toczy się postępowanie w sprawie niezgodnego z prawem rozwiązania z stosunku pracy.
Dorian Lesner
21.09.2022
Prawo pracy RODO
Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza strajku nauczycieli w grudniu lub styczniu. Wcześniej powołano Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny, którego zadaniem jest koordynowanie akcji protestacyjnej prowadzonej przez ogólnopolskie organizacje związkowe zrzeszające pracowników systemu oświaty. W październiku w Warszawie ma powstać edukacyjne miasteczko protestacyjne.
Krzysztof Sobczak
20.09.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Ludzie skarżą się na niewystarczającą wobec wzrostu kosztów utrzymania i spadku wartości pieniądza wysokość świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentów oraz zasiłków pobieranych przez osoby w trudnej sytuacji. Od dłuższego czasu nie zwiększano kwot tych świadczeń, w efekcie dziś nie odpowiadają one potrzebom.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
ZUS zakończył we wtorek wypłatę dodatkowego rocznego świadczenie, popularnie zwanego czternastą emeryturą – poinformował Zakład. Ostatnia transza, jaka została przelana we wtorek dla 1,3 mln osób wyniosła łącznie 1,5 mld zł. W całym kraju dodatkowa wypłatę dostało 7,2 mln osób. W sumie wypłata 14-tki kosztowała ponad 8,7 miliardów zł.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
W sierpniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 2,4 proc. i wyniosło 6502,6 tys. etatów, a w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszyło się o 0,1 proc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 12,7 proc. i wyniosło 6583,03 zł (brutto). Względem lipca 2022 r. zmniejszyło się o 2,9 proc. – podał we wtorek GUS.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2022
Rynek Prawo pracy

Sąd: Emerytka z prawem do ekwiwalentu za deputat węglowy

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Emerytowani pracownicy kolei mają prawo do uzyskania ekwiwalentu za deputat węglowy. Przepisy nie wymagają, by wykonywanie pracy na kolei i pobieranie deputatu miało miejsce bezpośrednio przed przejściem na emeryturę. Wystarczy, że świadczenie to było pobierane w czasie zatrudnienia, a nabycie prawa do emerytury nastąpiło w oparciu o zatrudnienie wykonywane na kolei.
Dorian Lesner
20.09.2022
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Coraz więcej zawiadomień do prokuratury na nadużycia z tarcz finansowych

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
W 2021 roku ZUS i PFR skierowały do prokuratury więcej niż w poprzednich latach doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstw dotyczących m.in. zgłaszania nieprawdziwych danych o podleganiu ubezpieczeniom społecznym jako pracowników osób pozornie zatrudnianych, by wprowadzić w błąd i uzyskać pomoc publiczną z tarczy finansowej PFR.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2022
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Orzeczenie na rok dla dziecka z zespołem Downa – rząd zapowiada ukrócenie tych praktyk

Pomoc społeczna Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotuje listę schorzeń, m.in. genetycznych i rzadkich, aby wyeliminować problem czasowego orzekania w powiatowych i miejskich zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności osób z tymi chorobami. Możliwe, że lista zostanie wpisana do rozporządzenia, bo dotychczasowe wytyczne dla lekarzy orzeczników nie poprawiły sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
20.09.2022
Pomoc społeczna Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność

Lewiatan: Umiarkowany optymizm Polaków w sprawie wynagrodzeń

Domowe finanse Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy
Aż połowa Polaków spodziewa się wzrostu dochodów, a 42 proc. szacuje, że ich wysokość pozostanie bez zmian. Oczekiwania są mniej optymistyczne niż na początku roku, ale nadal wysokie, zważywszy na niepewną koniunkturę i coraz częściej zauważane przez ekonomistów spowolnienie gospodarcze. O niepewności Polaków świadczy rosnący odsetek spodziewających się obniżenia pensji, wynoszący obecnie 8,3 proc.
Grażyna J. Leśniak
19.09.2022
Domowe finanse Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy
Coraz trudniej oszczędzać, a zbliżająca się jesień i wizja jeszcze wyższych wydatków nie napawają optymizmem. Ponad połowa badanych pracowników przyznaje, że sytuacja finansowa ich rodzin pogorszyła się w porównaniu z początkiem 2022 roku – wynika z badania zrealizowanego dla Sodexo. Tylko 23 proc. pracowników nie ma żadnych obaw związanych z pracą, a 73 proc. badanych oczekuje, że pracodawca będzie ich wspierać w trudnej sytuacji.
Grażyna J. Leśniak
19.09.2022
Rynek HR