W środę wieczorem opublikowano ustawę o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów. Jej przepisy zaczną obowiązywać 25 marca. Przyznaje ona czternastą emeryturę i rentę dla 9,1 mln świadczeniobiorców. Większość czternastki otrzyma w listopadzie. Nie wszyscy dostaną je w pełnej wysokości, bo ustawa przewiduje kryterium dochodowe w wysokości 2900 zł brutto.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2021
Emerytury i renty
Chodzi o trudności w udowodnieniu wysokości składników wynagrodzeń uzyskiwanych wiele lat temu, np. w zakładach pracy, które już nie istnieją lub gdy nie ma dokumentacji płacowej z danych lat. Dotyczy to zwłaszcza pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, głównie małych niepublicznych podmiotów. O problemie pisaliśmy już w styczniu 2021 r. w ramach naszej akcji Poprawmy prawo.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2021
Emerytury i renty Prawo pracy
ZUS wysłał na nieaktualne adresy zamieszkania PIT-11A osobom, którym wypłacał zasiłki chorobowe w 2020 roku. Jak ustaliło Prawo.pl, to efekt niewłaściwego zaciągnięcia przez system informatyczny starej bazy danych. Według naszych informacji, ZUS nie wie, ile PIT-ów trafiło w niepowołane ręce. Według UODO, Zakład zgłosił kilka incydentów związanych z wysyłką PIT na błędnie podany adres zamieszkania. ZUS przyznaje, że analizuje 291 takich przypadków.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2021
Ubezpieczenia społeczne RODO
Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił już 228 skarg na 25,5 tys. , które wpłynęły w sprawie obniżonych emerytur byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa PRL. Ponad 9,4 tys. spraw zostało już rozpatrzonych. Stołeczny sąd oddalił jedno odwołanie od decyzji. Jednocześnie 11 tys. 804 spraw jest zawieszonych w związku z postępowaniem, które wszczęto przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty
System kształcenia niedostosowany do potrzeb poszczególnych branż przemysłu, deficyt kadr oraz przepisy prawa pracy - to tylko niektóre z siedmiu kluczowych barier dla rozwoju przemysłu, jakie wskazali przedsiębiorcy. Stały się one podstawą do przygotowania Białej Księgi Rozwoju Przemysłu, którą w środę zaprezentował wicepremier Jarosław Gowin.
Grażyna J. Leśniak
10.03.2021
Prawo pracy
Główne wskaźniki dotyczące sytuacji na polskim rynku pracy wykazały się sporą odpornością na pandemię, nie mniej jednak ubiegły rok przyniósł wiele zmian w zakresie tego jak przedsiębiorcy podejmowali decyzje dotyczące zmian zatrudnienia. Sytuacja na rynku usług HR doskonale odzwierciedla te zmiany – wynika z raportu przygotowanego przez Polskie Forum HR.
Grażyna J. Leśniak
10.03.2021
Prawo pracy HR Koronawirus a prawo

Przedsiębiorcy wnioskują do ZUS o umorzenie składek, ale coraz rzadziej je otrzymują

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zwrócił się do ministra rodziny i polityki społecznej z wnioskiem o wydanie objaśnienia przepisów regulujących umarzanie przez ZUS w całości lub części składek na ubezpieczenia społeczne. Twierdzi, że docierają do niego informacje, że chociaż wzrosła - w stosunku do 2019 roku - liczba wniosków o umorzenie należności, to zmalała liczba pozytywnych decyzji.
Grażyna J. Leśniak
10.03.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Okres dyżuru pozazakładowego stanowi w całości czas pracy tylko wtedy, gdy nałożone na pracownika ograniczenia bardzo znacząco wpływają na jego zdolność do zarządzania w tym okresie czasem wolnym. Trudności organizacyjne, jakie okres dyżuru może spowodować dla pracownika, będące konsekwencją czynników naturalnych lub jego swobodnego wyboru, są bez znaczenia
Grażyna J. Leśniak
10.03.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Nawet jeśli podmiot zatrudniający może już wybrać instytucję finansową samodzielnie, nie powinien – jeśli jest to możliwe – rezygnować ze współpracy z przedstawicielami osób zatrudnionych, zwłaszcza, że żadne przepisy tego nie zabraniają. To oszczędnościami PPK tych osób zarządzać, będzie ta instytucja.
Anna Wijkowska
10.03.2021
Domowe finanse PPK
Nie ma przepisu, który stanowiłby podstawę wydawania pracownikom tabletek przeciwbólowych - nawet takich, które są ogólnie dostępne bez recepty lekarskiej. Tym samym wydawanie takich środków w miejscu pracy co do zasady nie powinno mieć miejsca - wyjaśnia Sebastian Kryczka z LEX Kadry.
Sebastian Kryczka
10.03.2021
Prawo pracy BHP

ZUS chwali się dodatkowymi zasiłkami, choć długo je przyznawał

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa Tarcza finansowa
ZUS podsumował swoją działalność w pandemii. W 2020 roku łączne wydatki na zasiłki opiekuńcze wzrosły w stosunku do roku 2019 o ponad 270 proc. i wyniosły 3,99 mld zł, w tym związane z COVID-19 – około 3 mld złotych – szacuje Zakład. Nie podaje jednak, jak długo świadczeniobiorcy musieli czekać na pieniądze. Zdaniem ekspertów, wiele osób przez kilka miesięcy próbowało dowiedzieć, co z należnymi zasiłkami opiekuńczymi.
Grażyna J. Leśniak
09.03.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa Tarcza finansowa

Kadry w administracji - ubywa służby cywilnej, rekrutacja coraz mniej transparentna

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
W administracji państwowej ubywa służby cywilnej, a coraz więcej stanowisk obsadzanych jest według ustawy o pracownikach urzędów państwowych, która stawia mniejsze wymogi co do transparentności naboru. Procedowany w Sejmie projekt może jeszcze pogorszyć te proporcje. Plagą jest też zatrudnianie osób „pełniących obowiązki”, co poza krótkimi okresami jest nadużyciem prawa.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.03.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Niemal każda adwokatka, która idzie na urlop macierzyński albo na wychowawczy, po powrocie musi w zasadzie startować od zera w zawodzie, do nowa zabiegać o klientów - mówi adwokat Joanna Parafianowicz, kandydatka na funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Uważa, że potrzebne są zmiany - choć niekoniecznie otwarcie drogi do pracy na etacie.
Monika Sewastianowicz
08.03.2021
Prawnicy Prawo pracy
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i Konfederacja Lewiatan proponują wniesienie pod obrady Rady Dialogu Społecznego projektu ustawy ograniczającej różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Apelują o przyłączenie się do inicjatywy innych organizacji pracodawców i strony rządowej oraz poparcie parlamentarzystów.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2021
Prawo pracy
Sąd uznał za nielegalne, niezasadne i nieprawidłowe zatrzymanie działaczy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, którzy w październiku 2020 r. jechali do Warszawy na protest w sprawie aborcji. Według sądu, nie było żadnych przesłanek do ich zatrzymania – policja twierdziła, że w ogóle nie doszło do zatrzymania w myśl przepisów.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2021
Policja
Nicolas Schmit, unijny komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych, wyraził w poniedziałek sprzeciw wobec trwałego obowiązku tzw. home office, czyli pracy z domu. Według luksemburskiego polityka, ludzie potrzebują zrównoważonego podejścia w tej kwestii. Wdrożenie konkretnych rozwiązań powinno odbywać się w drodze negocjacji między pracodawcami a pracownikami.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo

W ZUS wielu orze, jak może

Administracja publiczna Prawo pracy
Tajemnicą poliszynela jest masowe dorabianie pracowników ZUS. Zakład potwierdza, że dodatkowe zatrudnienie nie wymaga zgody przełożonych, ani pracodawcy. Nikt nie sprawdza i nie pyta, kto i gdzie pracuje. Pracownicy mają unikać konfliktu interesów. Zdaniem prawników, dodatkowe zatrudnienie urzędników wymaga całościowego uregulowania - najlepiej w nowej ustawie o służbie cywilnej.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2021
Administracja publiczna Prawo pracy
Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika, iż świadczenie 500 plus powinno być płatne po połowie, o ile rodzice dziecka sprawują opiekę naprzemienną. Nie oznacza to jednak, że rodzice małoletniego nie mogą w porozumieniu zmodyfikować tej zasady - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Aleksandra Partyk
06.03.2021
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Jeśli w małżeństwie emerytów umiera jedno z małżonków, drugi może przejąć po nim świadczenie senioralne. Nie nazywa się to jednak emeryturą, ale rentą rodzinną. Mogą o nią także ubiegać się inni członkowie rodziny. Należą do nich m.in. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także rodzice zmarłego.
Grażyna Ordak
06.03.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych. Kobiety w Polsce zajmowały 44 proc. takich stanowisk w III kwartale 2020 roku - podał Eurostat w piątek. Na pierwszym miejscu jest Łotwa z 45 proc. udziałem.
Grażyna J. Leśniak
05.03.2021
Prawo pracy Zarządzanie
Firmy będą musiały ujawniać różnice w zarobkach między kobietami i mężczyznami – zaproponowała Komisja Europejska. Projekt ustawy ograniczającej lukę płacową w Polsce przygotował też Kongres Kobiet. Konfederacja Lewiatan postuluje, aby zajęła się nim Rada Dialogu Społecznego.
Grażyna J. Leśniak
05.03.2021
Prawo pracy
Dzień Doceniania Pracowników, który co roku przypada na pierwszy piątek marca, znajduje się w kalendarzu świąt nietypowych. Tymczasem kultura wdzięczności to wciąż w wielu firmach novum. Pracodawcy wychodzą bowiem z założenia, że dobrze wykonane zadanie należy do obowiązków pracownika, a więc nie wymaga pochwały.
Agnieszka Matłacz
05.03.2021
HR
Utrata wyższego stanowiska przez zatrudnionego w urzędzie państwowym powinna się łączyć z dalszym zatrudnieniem według ustawy o służbie cywilnej. Do wynagrodzenia i odszkodowania za okresy pozostawania bez pracy należy też wliczać tzw. 13 pensję - taki jest sens wyroku, który zapadł w Sądzie Najwyższym. Powodem była ambasador tytularna zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.03.2021
Administracja publiczna Prawo pracy
Wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia a nawet komornicy, jeśli zatrudniają pracowników, będą musieli wdrożyć PPK, i to nawet wtedy, gdy żadna z zatrudnionych osób nie będzie chciała przystąpić do programu. Wszystko dlatego, że nie prowadząc działalności gospodarczej i nie mając statusu mikroprzedsiębiorcy, nie mogą skorzystać ze zwolnienia.
Grażyna J. Leśniak
05.03.2021
Domowe finanse Emerytury i renty PPK
Po wydaniu uchwały o nieudzieleniu absolutorium, powód – profesjonalny manager - podejmował kroki, aby ustalić z jakich przyczyn wydano taką uchwałę. Spółka ich nie przedstawiła. Takie działanie godzi w dobre imię powoda i może rzutować na jego przyszłość zawodową - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zdaniem sądu, odmowa absolutorium powinna zawierać uzasadnienie.
Aleksandra Partyk
05.03.2021
Prawo cywilne Prawo pracy Prawo gospodarcze
Komisja Europejska przedstawiła propozycję „przejrzystości wynagrodzeń”, której celem jest zagwarantowanie na terytorium całej UE równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Po przyjęciu projektu przez Parlament Europejski i Radę, państwa członkowskie UE będą miały dwa lata na wdrożenie dyrektywy do prawa krajowego.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2021
Prawo pracy Prawo unijne

ZUS zaprasza na Dzień Kobiet Przedsiębiorczych „Biznes w sieci”

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Kobiety, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i te, które już ją prowadzą, ale potrzebują dodatkowej wiedzy oraz te, które szukają pomysłu na siebie, mogą skorzystać z podpowiedzi ekspertów podczas bezpłatnej konferencji on-line: Dzień Kobiet Przedsiębiorczych „Biznes w sieci”, która odbędzie się 12 marca. Zapisy tylko przez internet.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Rozszerzona tarcza branżowa będzie chronić przez kolejny miesiąc

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Przedsiębiorcy mogą korzystać m.in. ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego niezależnie od otrzymania tego rodzaju pomocy w przeszłości. Z pomocy mogą też skorzystać firmy, które wykażą spadek przychodów w stosunku do września 2020 r.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa

ZUS wznawia wyjazdy na rehabilitację w ramach prewencji rentowej

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia od 15 marca 2021 roku wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych w systemie stacjonarnym. Osoby, które będą z nich korzystać muszą nie wcześniej niż cztery dni przed terminem rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego wykonać bezpłatny test w kierunku SARS-CoV-2.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Sądy przywróciły funkcjonariuszowi wywiadu naukowo-technicznego sprzed 1989 r. emeryturę, którą stracił w wyniku tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA złożył jednak skargę kasacyjną na niekorzyść obywatela do SN. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich nie powinna być ona w ogóle merytorycznie rozpoznana.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2021
Emerytury i renty
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski