Prawo.pl
W dłuższej perspektywie nie można odrzucić wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy. Wcześniej trzeba jednak przeanalizować warunki jego wdrożenia, tak aby nie podwyższył kosztów pracy i był bezpieczny dla gospodarki. 4-dniowy tydzień pracy wiązałby się jednak z obniżeniem wynagrodzeń i zmniejszeniem liczby pracowników – zauważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2022
Rynek Prawo pracy Nowe technologie
Uchodźcy z Ukrainy, którzy w obliczu pewnej stabilizacji wracają do ojczyzny, a po miesiącu usiłują przyjechać do Polski, tracą uprawnienia do legalnego pobytu w naszym kraju i korzystania z ustawy o pomocy. Nie są im wystawiane dokumenty ani poświadczające prawo do pobytu w Polsce, ani objęcia ich ochroną na podstawie ustawy o pomocy. Uniemożliwia to im swobodne podróżowanie do innych państw UE.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2022
Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina
Odejście od enumeratywnego określenia przedmiotu sporu zbiorowego, wprowadzenie wymogu wyłaniania wspólnej reprezentacji organizacji związkowych niezbędnej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego oraz sądowej kontroli legalności referendum strajkowego, a także określenie czasu trwania prowadzenia sporu - to główne założenia nowej ustawy o sporach zbiorowych pracy.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2022
Prawo pracy
Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Dopóki protokolarne przekazanie nie nastąpi, odpowiedzialność ta obciąża inwestora - pisze dr Martyna Sługocka, autorka Legal Alertu.
Martyna Sługocka
09.07.2022
BHP Budownictwo
Państwo członkowskie, w którym beneficjentka pracowała i opłacała składki, z wyjątkiem okresu, w którym przeniosła miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego, w którym poświęciła się wychowywaniu dzieci, powinno uwzględnić te okresy przeznaczone na wychowywanie dziecka – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Tym samym TSUE potwierdził swoje dotychczasowe orzecznictwo.
Grażyna J. Leśniak
09.07.2022
Emerytury i renty Prawo pracy Prawo unijne
Praca przy użyciu komputera – i tym samym monitora ekranowego – jest pracą obciążającą zarówno narząd wzroku, jak i całą strukturę szkieletowo-mięśniową. W konsekwencji pracownik obsługujący monitor ma prawo do co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczonej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy, o ile nie jest stosowane przemienne łączenie pracy przy monitorze z inną pracą i pracownik obsługuje komputer przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Lex/Lex Marek Rotkiewicz
08.07.2022
Prawo pracy BHP
Emeryci przekażą półtora procenta PIT na organizacje pożytku publicznego bez utrudnień - zapowiada Ministerstwo Finansów. Wprowadzono bowiem mechanizm automatycznego przenoszenia danych konkretnej organizacji do zeznania w kolejnym roku. OPP uzyskały też zwiększenie do 1,5 proc. udziału w kwocie PIT, którą można przekazywać na ich rzecz.
Paweł Rochowicz
08.07.2022
Emerytury i renty PIT
W ramach uproszczonej procedury pracę w Polsce znalazło już blisko 300 tys. obywateli Ukrainy – poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort deklaruje, że stale rozwija narzędzia wsparcia na rynku pracy dla naszych wschodnich sąsiadów. Wspólnie z Cyfryzacją KPRM stworzony został nowy portal dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy. To Pracawpolsce.gov.pl.
Grażyna J. Leśniak
08.07.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina

Bariera informacyjna główną przeszkodą w podejmowaniu pracy zgodnie z posiadanymi przez Ukraińców kwalifikacjami

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Ukraina
Decyzję o uznaniu zagranicznych kwalifikacji obywatela Ukrainy chcącego pracować w zawodzie, który nie jest w Polsce zawodem regulowanym, podejmuje bezpośrednio pracodawca. W przypadku ubiegania się o pracę w zawodach regulowanych, obywatela Ukrainy obowiązują co do zasady takie same wymogi, jak obywatela Polski – twierdzi MRiPS.
Grażyna J. Leśniak
08.07.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Ukraina
Zgodnie z art. 207 par. 1 Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, a tym samym za bezpieczeństwo swoich pracowników i innych osób przebywających na jego terenie. Jeśli według wiedzy pracodawcy zachodzi uzasadnione podejrzenie nietrzeźwości pracownika, pracodawca może natychmiastowo odsunąć pracownika od wykonywania czynności zawodowych.
Anna Sadowska
08.07.2022
Prawo pracy BHP
Inflacja i sytuacja gospodarcza mogą przyśpieszać zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwach, w tym przechodzenie z norm czasu pracy na jakość i efektywność pracy. Pracownicy, których efektywność będzie niska, muszą liczyć się z tym, że przy redukcjach ich szanse na zachowanie miejsca pracy będą niższe. Zwłaszcza, że już dziś może być ona powodem zwolnienia, co potwierdza orzecznictwo.
Grażyna J. Leśniak
08.07.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Sejm zdecydował w czwartek o przekazaniu do komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy, który ma uregulować pracę zdalną i umożliwić pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników. Jeszcze w trakcie pierwszego czytania Stanisław Szwed, wiceszef resortu rodziny, zapowiedział, że rząd jest otwarty na ewentualne wydłużenie okresu vacatio legis, jeśli taki postulat się pojawi.
Grażyna J. Leśniak
07.07.2022
Prawo pracy
Wydatki za nadgodziny dla pracowników urzędu miasta realizujących dodatkowe zadania w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stopni alarmowych można pokryć z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wprowadzenie stopni alarmowych wiąże się z zagrożeniem o charakterze terrorystycznym, ma więc charakter sytuacji kryzysowej – wynika z opinii RIO w Gdańsku.
Robert Horbaczewski
07.07.2022
Samorząd terytorialny Prawo pracy Compliance

ZUS: 25 sierpnia ruszy wypłata czternastek

Domowe finanse Emerytury i renty
Od 25 sierpnia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał 14. emeryturę. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku – przypomina ZUS. Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku wypłata czternastki może kosztować nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.
Grażyna J. Leśniak
07.07.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy w Polsce szacuje się na poziomie 26 proc., a wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wynosi 54 proc., co daje Polsce 6. miejsce od końca na tle krajów UE. To palące problemy z perspektywy coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa i zmian na rynku pracy spowodowanych pandemią koronawirusa.
Beata Dązbłaż
07.07.2022
Rynek Prawo pracy
Wpływy z opłat ze sprzedaży słodkich napojów i alkoholu w butelkach do 300 ml, czyli tzw. małpek, są ponad dwa razy wyższe niż szacowane i wyniosą 2,1 mld zł. To kwota w budżecie NFZ na 2022 r. wystarczająca, by zapewnić szeroki dostęp do terapii i świadczeń chorym na cukrzycę. Jednak nadwyżka nie zostanie wydana bezpośrednio na ten cel. Pokryje bowiem część wydatków na podwyżki płac minimalnych w ochronie zdrowia.
Katarzyna Nocuń
07.07.2022
Finansowanie zdrowia
Jak podał GUS, 6399,59 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. To może frustrować pracowników, którzy patrzą na wysokość swojej pensji. Zupełnie niepotrzebnie, bo - jak twierdzą eksperci - dane GUS zafałszowują rzeczywistość. Bazują na informacji z firm zatrudniających powyżej 10 pracowników, podczas gdy zdecydowana większość Polaków pracuje w małych i mikrofirmach.
Grażyna J. Leśniak
07.07.2022
Domowe finanse Rynek Prawo pracy
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2022 roku wyniosła 4,9 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jak poinformował resort w czwartkowym komunikacie, tak niskie bezrobocie ostatni raz zanotowano 32 lata temu. W sierpniu 1990 roku było to 4,5 proc.
Grażyna J. Leśniak
06.07.2022
Rynek Prawo pracy
Od 1 lipca 2022 roku dzieci do 18 roku życia, które pobierają rentę rodzinną, utraciły z tego tytułu prawo do ubezpieczenia zdrowotnego – informuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie oznacza to jednak, że nie będą mogły korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Beata Dązbłaż
06.07.2022
Ubezpieczenia społeczne
Świadczenia przyznawane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być wyłączone z egzekucji komorniczej ze względu na ich pozapłacowy i wyłącznie pomocowy charakter – uważa Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Innego zdania jest resort sprawiedliwości, w którego gestii jest zmiana prawa. Jako powód wskazuje cel prowadzenia egzekucji, czyli zaspokojenie wierzycieli.
Grażyna J. Leśniak
06.07.2022
Prawo cywilne PIT Prawo pracy

Emeryci EWK złożyli mało wniosków o świadczenie wyrównawcze

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Od 1 marca do 30 kwietnia 2022 r. liczba wniosków, które wpłynęły do ZUS o świadczenie wyrównawcze dla emerytów EWK, wyniosła zaledwie 7,7 tys. Ministerstwo rodziny na etapie prac nad ustawą o świadczeniu wyrównawczym szacowało, że emerytury te pobiera ok. 25,3 tys. osób. Widać jednak, że szacunki były mocno zawyżone, a więc i wydatki na świadczenie wyrównawcze nie będą aż tak duże.
Beata Dązbłaż
06.07.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Podmiot objęty sankcjami na podstawie przepisów ustawy sankcyjnej będzie mógł wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zaspokojenie należności pracowniczych. Świadczenie będzie wypłacane maksymalnie za okres 3 miesięcy, ale jego maksymalna wysokość za jeden miesiąc ma być ograniczona do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
Grażyna J. Leśniak
05.07.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Ukraina
Przedsiębiorcy, którzy się nie przestraszyli i w grudniu 2021 r. zapłacili wszystkie składki, by móc - po raz ostatni – odliczyć od podatku 7,75 proc. z 9 proc. składki zdrowotnej, dziś są wygrani. Jest pierwsza korzystna interpretacja podatkowa. Ci, którzy nie skorzystali, nie mają co liczyć na odszkodowanie od państwa. To, że urzędnicy zniechęcali do skorzystania z tej możliwości, będzie trudne do udowodnienia przed sądem.
Grażyna J. Leśniak
05.07.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Możemy być coraz bardziej zmęczeni tym nieustannym "poprawianiem prawa", zmienianiem koncepcji, odwracaniem reform, brakiem odpowiedzialności rządzących i zwykłej przyzwoitości, która nakazuje przyznać się do błędów. Tym nieustannym zaczynaniem od nowa. I przepuszczaniem publicznych pieniędzy bez żadnej refleksji. W ten sposób Polska będzie stale krajem na dorobku, a ludziom będzie się żyło coraz gorzej, coraz trudniej będzie się też prowadziło biznes.
Grażyna J. Leśniak
05.07.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy
Przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej biją na alarm, że grozi im widmo upadku ze względu na niedofinansowanie i coraz wyższe koszty utrzymania oraz wysoką inflację. Domagają się wzrostu finansowania w wysokości 600 zł miesięcznie na jednego uczestnika. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapewnia, że dostrzega problem i analizuje możliwości zwiększenia wsparcia dla placówek.
Beata Dązbłaż
04.07.2022
Pomoc społeczna Prawo pracy
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchamia specjalną rundę naboru w programie szkoleniowym. Dzięki temu firmy zatrudniające uchodźców z Ukrainy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie szkoleń, co przyczyni się do zdobywania przez nich nowych umiejętności, zawodów.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.07.2022
Małe i średnie firmy Ukraina
Dziesięć organizacji związkowych działających w ZUS podpisało porozumienie, które zakłada podwyżki dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedstawiciele jednego z najmniejszych związków w ZUS - Związkowej Alternatywy - odmówili podpisania ustaleń i opuścili spotkanie – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
04.07.2022
Administracja publiczna Prawo pracy
Od września nauczyciel przez pierwsze dwa lata w swojej karierze będzie pracował na umowie na czas określony - to o rok dłużej niż teraz, co krytykują związki zawodowe. Na zdobycie stopnia nauczyciela mianowanego będzie miał sześć lat - bez tego szkoła ponownie zatrudniać będzie go wyłącznie na umowy czasowe.
Monika Sewastianowicz
04.07.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Waloryzacja rent i emerytur w 2022 r. poprawiła sytuację wielu otrzymujących je osób. W porównaniu z marcem 2021 r., liczba pobierających świadczenia w najniższej wysokości spadła o 7,4 proc. Po waloryzacji największy odsetek emerytur – 16,6 proc. – mieści się w przedziale od 2 000,01 zł do 2 400 zł. Emerytury wyższe niż 5000 zł pobiera prawie 16 proc. mężczyzn i niewiele ponad 3 proc. kobiet.
Grażyna J. Leśniak
04.07.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Podobnie jak obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym oraz zakaz nepotyzmu, ograniczenie aktywności godzącej w zaufanie do bezstronności urzędnika samorządowego ma przeciwdziałać zjawiskom korupcjogennym w danej jednostce. Przepisy nie wykluczają jednak każdej działalności gospodarczej i każdego dodatkowego zajęcia.
Marek Sondej
04.07.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny Compliance