Blisko 9 na 10 badanych, pracujących zdalnie w trakcie pandemii, chciałoby kontynuować ten model także po jej zakończeniu. Chęć pracy poza biurem na pełen etat wyraża 13 proc. respondentów, a kolejne 27 proc. chce pracować zdalnie w pojedyncze dni miesiąca – wynika z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Część samorządów ogranicza wydatki na dodatki funkcyjne dla nauczycieli przedszkoli - zwracają uwagę posłowie. Chodzi o uzależnianie wypłaty dodatku od liczby godzin pensum wychowawcy. Resort edukacji wyjaśnia, że taka praktyka jest niezgodna z prawem. I podkreśla, że dodatek funkcyjny dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym jest dodatkiem obligatoryjnym.
Monika Sewastianowicz
07.04.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Instytucje publiczne nie lubią krytyki i nie chcą patrzenia przez związki na ręce

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Śledzenie prywatnych wpisów w mediach społecznościowych, monitorowanie stron związkowych i wpisów na forach czy oskarżanie o przekroczenie dopuszczalnej krytyki pracodawcy, to tylko niektóre praktyki w instytucjach publicznych. Celem jest zastraszenie związkowców i zniechęcenie do patrzenia pracodawcy na ręce. Zdaniem ekspertów, związkowcy potrzebują lepszej ochrony.
Grażyna J. Leśniak
07.04.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Kobieta poinformowała pracodawcę, że po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie chciała przejść na emeryturę. Zgodnie z obowiązującymi w jej zakładzie pracy przepisami, mogła liczyć na specjalny dodatek przez dwa lata aż do odejścia z pracy. Dodatek został jej jednak przyznany tylko do 1 października 2017 r., bo wtedy obniżony został wiek emerytalny.
Grażyna J. Leśniak
06.04.2021
Emerytury i renty
Nowe rozwiązania dotyczące pracy zdalnej powinny uwzględniać wypracowaną i dobrze funkcjonującą praktykę ostatnich miesięcy, a nie jedynie modyfikować instytucje telepracy, która w praktyce miała marginalne zastosowanie – twierdzi Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych. Związek przekazał do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii stanowisko do projektu uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy.
Grażyna J. Leśniak
06.04.2021
Prawo pracy
Na środę 7 kwietnia pielęgniarki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zapowiadają protest przed budynkiem Ministerstwa Zdrowia. Domagają się podwyżek i wyższych nakładów na ochronę zdrowia, które według organizacji są konieczne w czasie pandemii.
Krzysztof Sobczak
06.04.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Pracodawcy szykują się do organizacji szczepień

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Część firm już deklaruje chęć zorganizowania szczepień w zakładach pracy i zamierza zgłosić się po szczepionki. Udział pracodawców w programie szczepień odciąży system podstawowej opieki zdrowotnej i przyśpieszy szczepienia. Czekają na szczegóły. Obecnie najważniejsze jest umożliwienie pracodawcom przygotowania się, z pewnym wyprzedzeniem, do realizacji programu szczepień – twierdzi Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
06.04.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzanie rozwiązań promujących rodziny z dziećmi - często zapewniając sobie w ten sposób przewagę konkurencyjną na rynku. Politykę prorodzinną trzeba jednak wdrażać tak, by nie narazić się na zarzut nierównego traktowania pracowników. Ci, którzy zapomną o komunikacji, mogą spodziewać się wybuchu konfliktu o to, że preferowani są rodzice, a osoby bezdzietne czy single muszą za nich pracować.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
06.04.2021
Prawo pracy
Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy o OFE nie są w pełni korzystne, bez względu na wybór, jakiego dokonają: transfer środków na nowe IKE albo do ZUS. W przypadku wyboru nowego IKE nastąpi zmniejszenie zgromadzonych środków w związku z pobraniem opłaty oraz nie będzie możliwości wypłaty emerytury w postaci renty dożywotniej. W drugim przypadku - przekazania środków do ZUS, utraci się możliwość dziedziczenia środków
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.04.2021
Domowe finanse
To, ile w praktyce wypłacimy z PPK zależy nie tylko od tego, jak długo oszczędzamy w tym programie i w jakiej wysokości wpłaty zasilają nasz rachunek PPK. Istotne są też wyniki funduszu, w którym oszczędzamy. Czynników mających wpływ na to, ile środków – po okresie oszczędzania w PPK - będziemy mogli wypłacić, jest zresztą dużo więcej.
Łukasz Skoczeń
03.04.2021
Emerytury i renty PPK

W pandemii samoocena kontroli zarządczej nabiera szczególnego znaczenia

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo Kontrola zarządcza
Jednostki podczas pandemii działają w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, co wymusza zmiany, jak np. praca zdalna. To wywołuje konieczność modyfikacji w systemie kontroli zarządczej. Działanie nowych rozwiązań powinno być na bieżąco monitorowane. Wskazane jest więc, aby samoocena kontroli zarządczej w warunkach pandemii była dokonywana częściej niż raz na rok - mówi dr Joanna Przybylska.
Hanna Hendrysiak
03.04.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo Kontrola zarządcza
Polski Fundusz Rozwoju wysyła do pracodawców prowadzących Pracownicze Programy Emerytalne wezwania do złożenia oświadczenia o prowadzeniu PPE. W ten sposób weryfikuje firmy, które nie przystąpiły do pracowniczych planów kapitałowych, na co w takiej sytuacji pozwala ustawa o PPK. Według BCC, to dokładanie pracodawcom zbędnych obowiązków sprawozdawczych w pandemii COVID-19.
Grażyna J. Leśniak
02.04.2021
Emerytury i renty PPK
Polski Fundusz Rozwoju przekazał już instytucjom finansowym zarządzającym pracowniczymi planami kapitałowymi ponad 216 mln zł z tytułu dopłaty rocznej za 2020 rok. Do 15 kwietnia br. zostaną one zewidencjonowane na rachunkach ponad 900 tysięcy uczestników PPK.
Małgorzata Jankowska
02.04.2021
Prawo pracy PPK
Ministerstwo Sprawiedliwości w mediacjach widzi jeden ze sposobów na uleczenie sądów. Proponuje m.in. by umowy między przedsiębiorcami, ale też te o pracę, zawierały postanowienia, że w przypadku sporu pierwszym krokiem będzie próba mediacji. W ocenie prawników to ładnie wygląda na papierze, bo w rzeczywistości - przez luki w przepisach - może prowadzić i do absurdów i niesprawiedliwości
Patrycja Rojek-Socha
02.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ma już gotowy projekt zmian w Kodeksie pracy oraz w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które mają umożliwić pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników. Zdaniem ekspertów, przy tej okazji uregulować trzeba też kwestię narkotyków. Przede wszystkim jednak ustalić, jakie normy i do kogo będą stosowane.
Grażyna J. Leśniak
02.04.2021
Prawo pracy BHP
Opublikowano nowelizację Prawa oświatowego, która przewiduje monitorowanie losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Teraz są oni pomijani - monitoruje się tylko ekonomiczne kariery absolwentów szkół wyższych. Nie wiadomo więc, jak na rynku pracy radzą sobie osoby po szkołach branżowych lub specjalnych.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Kubicka-Żach
01.04.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu z 15 grudnia 2014 roku w sprawie z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu, dotyczącej przyznania prawa do emerytury. Zdaniem prokuratury doszło do błędnej interpretacji prawa.
Grażyna J. Leśniak
01.04.2021
Emerytury i renty
Praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – to definicja pracy zdalnej z projektu, do którego dotarło Prawo.pl. Zdaniem ekspertów, stanowi on w 80 proc. powtórzenie przepisów o telepracy.
Grażyna J. Leśniak
01.04.2021
Prawo pracy BHP
Płatnicy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku albo za luty 2021 roku, muszą do środy, 31 marca 2021 roku, złożyć dokumenty rozliczeniowe - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
31.03.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Przyjęcie przez Parlament Europejski Rezolucji dotyczącej należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw to jeden z ważnych kroków na drodze do przestrzegania praw człowieka oraz standardów środowiskowych w łańcuchu dostaw. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Pracy na świecie prawie 25 mln osób doświadcza pracy przymusowej,
Agata Rudnicka
31.03.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne
Do Funduszu Rezerwy Demograficznej nie wrócą środki pożyczone Funduszowi Solidarnościowemu na wypłatę w 2019 r. trzynastej emerytury. Zgodnie z planem finansowym FRD na 2021 r., 8 mld złotych należności z tego tytułu ma zostać umorzone. Zdaniem ekspertów oznacza to, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom, fundusz jest jednak drenowany.
Grażyna J. Leśniak
31.03.2021
Finanse publiczne Emerytury i renty

W kwietniu rząd uruchomi tarcze dla poszkodowanych branż

Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa Tarcza finansowa
Przedsiębiorcy poszkodowani przez trzecią falę pandemii będą mogli starać się o zwolnienie ze składek ZUS, postojowe i mikropożyczki. Pomoc, tak jak dotychczas będzie uzależniona od kodu PKD - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Z kolei Polski Fundusz Rozwoju umorzy subwencję z tarczy finansowej 1.0 dla firm objętych tarczą 2.0.
Jolanta Ojczyk
30.03.2021
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa Tarcza finansowa
W kwietniu do Polski ma trafić 5 milionów dawek. Wówczas szczepić zaczną ratownicy medyczni, pielęgniarki i wszystkie szpitale tymczasowe. Potem uruchomione zostaną punkty drive-thru, w zakładach pracy oraz aptekach. 12 kwietnia zacznie się rejestracja osób z rocznika 1962. Każdego dnia będzie mógł się zarejestrować kolejny rocznik aż do 1973. W maju ma ruszyć rejestracja dla wszystkich.
Jolanta Ojczyk
30.03.2021
Koronawirus szczepienia
Aż 37 krajów gwarantuje pracownikom zarówno okres wypowiedzenia, jak i odszkodowanie w przypadku zwolnienia z pracy. Osobne normy prawne stworzono w większości krajów na potrzeby zwolnień grupowych – twierdzą eksperci Deloitte w raporcie na temat przepisów dotyczących zatrudnienia i zwolnień. Polska znalazła się w środku zestawienia.
Grażyna J. Leśniak
30.03.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał do 154 620 płatników składek zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Otrzymali je ci, którzy złożyli informację ZUS IWA za lata 2018-2020. Ci, którzy tego nie zrobili, sami muszą ustalić obowiązującą ich w nowym roku składkowym stopę procentową składki.
Grażyna J. Leśniak
30.03.2021
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Jeśli ubezpieczony nie był osobą całkowicie niezdolną do pracy przed 16 rokiem życia, to tym samym nie spełnia warunków do przyznania prawa do renty rodzinnej po ojczymie - orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie i uchylił wyrok sądu I instancji. Stwierdził, że rozpoznanie u ubezpieczonego wrodzonej genetycznie choroby oczu nie przeszkodziło powodowi w podejmowaniu, choć nieudolnie prac
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.03.2021
Prawo pracy

Polisa na życie może ułatwić sukcesję w firmie

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ubezpieczenia
Ubezpieczenia na życie od dawna były stosowane do zabezpieczenia sukcesji w spółkach i w jednoosobowej działalności gospodarczej, ale w czasie pandemii takie wykorzystanie polis zyskuje na popularności. Odpowiednio skonstruowane ubezpieczenie pozwala uniknąć sytuacji, w której spadkobiercy czy wspólnicy osoby zmarłej staną przed koniecznością spłaty nie swoich lub dodatkowych zobowiązań finansowych.
Regina Skibińska
30.03.2021
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ubezpieczenia
Rząd zapowiada przyspieszenie w szczepieniach przeciwko Covid-19 i chce zwiększyć liczbę miejsc, w których będzie podawana szczepionka o zakłady pracy. By pracodawcy zaczęli szczepić swoich pracowników, muszą mieć możliwość stworzenia punktów szczepień na terenie firmy. Obecnie bowiem taki zastrzyk można podać tylko w pełni wyposażonej placówce leczniczej.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk
30.03.2021
BHP Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia

Medycy z zasiłkiem, przedszkola puste, a szpitale bez kadry

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Najnowsze rozporządzenie w sprawie zasiłków opiekuńczych to kolejny bubel prawny. Choć przedszkola pozostały otwarte m.in. dla dzieci medyków, ci wcale nie muszą posłać do nich swoich pociech, a i tak – jak twierdzi ZUS – dostaną dodatkowy zasiłek. Przedszkole powinno w zasadzie działać, gdy zgłosi się do niego choćby jedno "uprawnione" dziecko. A gdy zechcą z niego skorzystać rodzice dzieci, którzy takiego prawa nie mają, to za kłamstwo nie grozi im żadna kara.
Grażyna J. Leśniak
30.03.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Inspekcja Pracy we Francji ma zintensyfikować kontrole w firmach, by sprawdzić, czy ich pracownicy wykonują pracę zdalnie, jak zaleca rząd. Takie polecenie wysłało do inspekcji tamtejsze ministerstwo pracy. Działania takie nakazał rząd w związku z doniesieniami o pracy wykonywanej w siedzibach firm.
Grażyna J. Leśniak
29.03.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski