Prawo.pl

ZUS: Przedsiębiorcy zapominają o deklaracjach

Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Przedsiębiorcy przyzwyczaili się do tego, że nie muszą co miesiąc wysyłać do ZUS dokumentacji rozliczeniowej. Niestety Polski Ład wprowadził zmiany w rozliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, które do tego właścicieli firm zobowiązują. Przedsiębiorcom, którzy nie wyślą deklaracji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie naliczy wysokość składki zdrowotnej, a to może skutkować błędnym rozliczeniem – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
13.06.2022
Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
W Polsce na szczeblu rozgrywek ligowych w sezonie 2021/2022 od Ekstraklasy do IV ligi występuje łącznie 479 klubów piłkarskich. Oznacza to, iż co najmniej tylu trenerów świadczy usługi na podstawie umowy określanej mianem „kontraktu trenerskiego”, który regulowany jest postanowieniami uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. W praktyce liczba obowiązujących kontraktów trenerskich jest znacznie wyższa.
Bartosz Armknecht
13.06.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną do Polski, nie mogą legalnie wykonywać pracy zdalnie na rzecz swoich ukraińskich lub zagranicznych pracodawców. Nie mogą też prowadzić z terytorium naszego kraju działalności gospodarczej na rzecz ukraińskich podmiotów – alarmują prawnicy. Polski ustawodawca zapomniał o przepisach, które by im na to pozwalały, a te, które są - ich nie dotyczą.
Grażyna J. Leśniak
13.06.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Niezaszczepiony nauczyciel nie dostanie rekompensaty za covidową kwarantannę

Kadry w oświacie Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Nauczyciel skarżący do sądu pracy o dyskryminację z powodu odbycia kwarantanny swoją szkołę - przegrał, bo podobnie jak wielu pracodawców w Polsce, musiała ona dostosować się do zmian wprowadzonych na skutek pandemii. O kwarantannie decydowały organy inspekcji sanitarnej, nie pracodawca, więc powództwo o zwrot utraconych zarobków było niezasadne - orzekł Sąd Rejonowy w Giżycku
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.06.2022
Kadry w oświacie Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
ZUS podważył umowę z pracownicą, która po dwóch miesiącach zatrudnienia zaczęła przebywać na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą. Sąd przyznał rację organowi, ponieważ nie było podstaw do twierdzenia, że umowa była realizowana i doszło do faktycznego nawiązania stosunku pracy. Jedynym celem jej zawarcia było stworzenie warunków do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Dorian Lesner
11.06.2022
Prawo pracy HR
To głównie Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej wziął na siebie ciężar obsługi olbrzymiego napływu uchodźców z Ukrainy. Funkcjonariusze na co dzień konfrontują się tam z ludzkimi dramatami i wyczerpaniem uciekinierów. Powoduje to duże obciążenie psychiczne i fizyczne strażników, co wymaga odpowiedniej pomocy psychologicznej, do której dostęp jest utrudniony.
Grażyna J. Leśniak
10.06.2022
Administracja publiczna Prawo pracy BHP
Zawodowych kierowców stale brakuje, więc pracodawcom zależy na utrzymaniu tych, który zatrudniają, w dobrym zdrowiu. Do najważniejszych dla kierowców specjalistów czeka się w ramach NFZ miesiącami - od 3 do 9 miesięcy. Dlatego kluczowe świadczenia powinna uwzględniać medycyna pracy. Pracodawcy zapewniają też kierowcom dostęp do opieki prywatnej, bo nie wszystkie ich schorzenia są klasyfikowane jako choroby zawodowe, np. wady postawy.
Grażyna J. Leśniak
10.06.2022
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Agencja zbierze dane o zarobkach lekarzy, ale nie wiadomo, czy wszystkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Wrócił spór o obowiązek raportowania o wysokości wynagrodzeń personelu medycznego. Rządowa agencja, zgodnie ze znowelizowaną przez Sejm ustawą, ma zbierać szczegółowe informacje o wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Senat natomiast chce wyłączenia danych o zarobkach osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej i podwykonawców.
Katarzyna Nocuń Jolanta Ojczyk
10.06.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Tylko 14 dni będą mieli pracodawcy na dostosowanie organizacji pracy zdalnej w swoich zakładach do nowych zasad, jakie określone zostaną w Kodeksie pracy. To za mało, zwłaszcza że nawet uzgodnienie jej wykonywania między pracownikiem a pracodawcą będzie wymagało od tego drugiego dodatkowych działań, np. ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu czy zwrotu kosztów. A to będzie tylko jedna z dużych zmian, jakie w wakacyjnym okresie będą musieli wdrażać.
Grażyna J. Leśniak
10.06.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze

Senat poparł ustawę o 14. emeryturze

Pomoc społeczna Emerytury i renty
Senat przyjął w czwartek bez poprawek ustawę o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli o czternastej emeryturze. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Według ustawy otrzyma ją ok. 9 mln emerytów i rencistów. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczy ok. 11,4 mld zł. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.
Krzysztof Sobczak Monika Sewastianowicz
09.06.2022
Pomoc społeczna Emerytury i renty
Sejm znowelizował w czwartek Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawę emerytalną. Zmiany dotyczą likwidacji Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz wprowadzają definicje odkrywki, kopalni i przodka, by uporządkować procedury przyznawania emerytur i rent, głównie dla górników z kopalń odkrywkowych.
Grażyna J. Leśniak
09.06.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie z Radą UE w sprawie dyrektywy o kobietach we władzach spółek giełdowych. Projekt zakłada, że od końca czerwca 2026 roku w radach nadzorczych będzie zasiadało co najmniej 40 proc. kobiet. Osiągnięcie porozumienia zajęło 10 lat. Komisja Europejska przedstawiła propozycję już w 2012 roku, a Parlament przyjął swoje stanowisko rok później.
Grażyna J. Leśniak
09.06.2022
Prawo pracy Spółki Prawo unijne

Pracujący rencista w tym roku straci na uldze podatkowej. W przyszłym ma być lepiej

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy Polski Ład
Ministerstwo Finansów przyznaje, że naprawia błąd związany z liczeniem ulgi podatkowej dla pracujących rencistów, jednak problem ten będzie rozwiązany nie w tym roku, a dopiero w przyszłym. Rok 2022 pracujący renciści skończą pod kreską w związku ze zmianą przepisów wprowadzonych przez Polski Ład.
Beata Dązbłaż
09.06.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy Polski Ład
Przy ustaleniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości przypadających przed 1 stycznia 1983 roku okresów pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia nie jest konieczne, aby ubezpieczony był domownikiem, spokrewnionym i mieszkającym w gospodarstwie - taką uchwałę podjął 8 czerwca br. Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.06.2022
Ubezpieczenia społeczne
Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego z 32 i 34 tygodni do odpowiednio 41 i 43 tygodni oraz wprowadzenie urlopu dla rodziców dziecka posiadającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu nawet do 67 tygodni - to tylko niektóre rozwiązania korzystne dla pracowników-rodziców. Pracodawcy doceniają te przywileje, ale nie kryją też obaw.
Grażyna J. Leśniak
09.06.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Rządowa propozycja, jeżeli chodzi o przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur to 9,7 proc. Ostateczna decyzja będzie znana na koniec stycznia przyszłego roku - poinformował w środę Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Jej przewidywany koszt dla budżetu państwa szacowany jest na około 28 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
08.06.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
We wtorek, 7 czerwca 2022 r., rząd przekazał do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Ma on na stałe w kodeksie pracy uregulować pracę zdalną na czas po pandemii oraz umożliwić pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników. Prace nad nowymi przepisami trwały od 2020 r. a wersji projektu było kilka.
Grażyna J. Leśniak
08.06.2022
Prawo pracy
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz interweniuje w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sprawie konieczności zwrotu subwencji finansowej z Tarczy Finansowej 2.0 PFR przez przedsiębiorców, którzy nie mogli prowadzić działalności w kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. ze względu na obowiązujące ówcześnie restrykcje covidowe.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.06.2022
Prawo gospodarcze Finanse
O 281 miliardów złotych zwiększyły się stany kont i subkont ubezpieczonych w wyniku czerwcowej waloryzacji składek. Składki i kapitał początkowy za okres przed 1999 r. wzrosły o 9,33 proc., a stany subkont – o 7,07 proc. – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
08.06.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad przepisami, które mają umożliwić zamianę renty uczniowskiej na rentę socjalną. Będzie trzeba w określonym czasie wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z takim wnioskiem. Świadczenia nie zostaną więc zamienione z automatu, co wzbudziło wątpliwości posłów sejmowej Komisji ds. petycji.
Beata Dązbłaż
08.06.2022
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
10 czerwca 2022 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które pozwolą na zaliczenie b. pracownikom wywiadu skarbowego okresów zatrudnienia w nim jako równorzędnych ze służbą, co umożliwi nabycie uprawnień z systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych. Na nierówne traktowanie w kwestii prawa do zaopatrzenia emerytalnego skarżyli się funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.
Grażyna J. Leśniak
08.06.2022
Emerytury i renty Administracja publiczna Prawo pracy
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę upamiętniającą trzy powstania śląskie poprzez ustanowienie święta państwowego. 20 czerwca będzie świętem państwowym – Narodowym Dniem Powstań Śląskich, ale nie będzie dniem wolnym od pracy. Ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
08.06.2022
Prawo pracy
Płace minimalne we wszystkich krajach Unii Europejskiej mają gwarantować pracownikom godny poziom życia - taką zasadę zawiera porozumienie zawarte przez negocjatorów Rady UE i Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnych standardów dotyczących płacy minimalnej, które mają obowiązywać w całej Wspólnocie.
Krzysztof Sobczak
07.06.2022
Prawo pracy
Organizacje pozarządowe w petycji skierowanej do Sejmu zwracają uwagę na poważne konsekwencje społeczne i ekonomiczne wynikające z coraz częściej występującego u pracowników wypalenia zawodowego. Proponują także konkretne zmiany w tym zakresie w Kodeksie pracy. Jednak resorty rodziny i zdrowia uważają, że obowiązujące przepisy są wystarczające dla zabezpieczenia zdrowia pracowników w tym obszarze.
Beata Dązbłaż
07.06.2022
Opieka zdrowotna
W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Rząd proponuje, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 3383 zł, a od lipca wzrosła do poziomu 3450 zł brutto. Dwa razy w ciągu roku ma wzrosnąć także minimalna stawka godzinowa: odpowiednio do 22,10 zł i 22,50 zł – zaproponował we wtorek rząd.
Grażyna J. Leśniak
07.06.2022
Domowe finanse Prawo pracy
W trakcie pandemii na wielu pracowników spadła większa niż dotychczas odpowiedzialność zawodowa, co bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu odczuwanego przez nich stresu. Jak wynika z badania „People at Work 2022: A Global Workforce”, co piąty Polak przyznaje, że codziennie doświadcza stresu w pracy.
Grażyna J. Leśniak
07.06.2022
Prawo pracy
Organ nadzorczy nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości prawie 16 tys. zł na firmę z branży motoryzacyjnej. Powodem takiej decyzji było niezgłoszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych polegającego na utracie świadectwa pracy pracownika. Decyzja nie jest prawomocna a spółka odwołała się do sądu.
Grażyna J. Leśniak
07.06.2022
Prawo pracy RODO
Od stycznia do marca br. ZUS przeprowadził ponad 7300 kontroli płatników składek. To o ponad 4 tys. proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Eksperci nie są zaskoczeni wzrostem, bo łączą go z procesem wychodzenia z pandemii. Jednocześnie prognozują, że w najbliższym czasie liczba kontroli nie spadnie, a może nawet się zwiększy. Urzędnicy będą bowiem chcieli wrócić do stanu sprzed pandemii.
Grażyna J. Leśniak
07.06.2022
Ubezpieczenia społeczne
W najbliższym czasie szykuje się istne tsunami zmian w kodeksie pracy. Pierwsza nowelizacja wymuszona jest m.in. koniecznością implementacji dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, co powinno nastąpić do 2 sierpnia 2022 r. Jeśli ta data ma być dotrzymana, prace nad nowelizacją kodeksu powinny znacząco przyspieszyć.
Agnieszka Nowak-Błaszczak
07.06.2022
Prawo pracy BHP

Składki zdrowotne można było zapłacić za cały rok i zyskać na podatku

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Niedawna interpretacja podatkowa potwierdza jednoznacznie – pod koniec 2021 roku przedsiębiorcy mogli zapłacić wszystkie składki zdrowotne i odliczyć je od podatku. Dzięki temu mogli obniżyć wysokość należnego podatku dochodowego i uciec przed konsekwencjami Polskiego Ładu. Podjęcie ryzyka wcześniejszej zapłaty składek okazało się opłacalne. Piszemy na ten temat w Legal Alert.
Krzysztof Koślicki
06.06.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład