Prawo.pl
Przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej biją na alarm, że grozi im widmo upadku ze względu na niedofinansowanie i coraz wyższe koszty utrzymania oraz wysoką inflację. Domagają się wzrostu finansowania w wysokości 600 zł miesięcznie na jednego uczestnika. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapewnia, że dostrzega problem i analizuje możliwości zwiększenia wsparcia dla placówek.
Beata Dązbłaż
04.07.2022
Pomoc społeczna Prawo pracy
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchamia specjalną rundę naboru w programie szkoleniowym. Dzięki temu firmy zatrudniające uchodźców z Ukrainy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie szkoleń, co przyczyni się do zdobywania przez nich nowych umiejętności, zawodów.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.07.2022
Małe i średnie firmy Ukraina
Dziesięć organizacji związkowych działających w ZUS podpisało porozumienie, które zakłada podwyżki dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedstawiciele jednego z najmniejszych związków w ZUS - Związkowej Alternatywy - odmówili podpisania ustaleń i opuścili spotkanie – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
04.07.2022
Administracja publiczna Prawo pracy
Od września nauczyciel przez pierwsze dwa lata w swojej karierze będzie pracował na umowie na czas określony - to o rok dłużej niż teraz, co krytykują związki zawodowe. Na zdobycie stopnia nauczyciela mianowanego będzie miał sześć lat - bez tego szkoła ponownie zatrudniać będzie go wyłącznie na umowy czasowe.
Monika Sewastianowicz
04.07.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Podobnie jak obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym oraz zakaz nepotyzmu, ograniczenie aktywności godzącej w zaufanie do bezstronności urzędnika samorządowego ma przeciwdziałać zjawiskom korupcjogennym w danej jednostce. Przepisy nie wykluczają jednak każdej działalności gospodarczej i każdego dodatkowego zajęcia.
Marek Sondej
04.07.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny Compliance
Waloryzacja rent i emerytur w 2022 r. poprawiła sytuację wielu otrzymujących je osób. W porównaniu z marcem 2021 r., liczba pobierających świadczenia w najniższej wysokości spadła o 7,4 proc. Po waloryzacji największy odsetek emerytur – 16,6 proc. – mieści się w przedziale od 2 000,01 zł do 2 400 zł. Emerytury wyższe niż 5000 zł pobiera prawie 16 proc. mężczyzn i niewiele ponad 3 proc. kobiet.
Grażyna J. Leśniak
04.07.2022
Domowe finanse Emerytury i renty

Pracownicy chcą podwyżek, a sfrustrowani często idą na L4

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W pierwszym kwartale 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6235,22 zł i było wyższe w porównaniu z IV kwartałem 2021 roku o 240,13 zł - wynika z danych GUS. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż, a wzrosty średniej krajowej „zjada” galopująca inflacja. Eksperci zaczynają dostrzegać odwróconą piramidę potrzeb wśród pracowników, dla których najistotniejsze stały się podwyżki płac. Okazuje się, że niezadowoleni często uciekają na fikcyjne L4.
Grażyna J. Leśniak
02.07.2022
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania obowiązków. Pracodawca nie może odebrać pracownikowi wynagrodzenia za taki okres odstąpienia od wykonywania zadań – pisze Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy.
Mikołaj Zając
01.07.2022
Prawo pracy BHP
Bezrobocie w Polsce w maju wyniosło 2,7 proc. – podał Eurostat. To jeden z najniższych poziomów w Unii Europejskiej. Lepsza sytuacja jest tylko w Czechach, gdzie stopa bezrobocia notowana jest na poziomie 2,5 proc. – poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
01.07.2022
Rynek Prawo pracy

Kolejna nowelizacja specustawy wprowadza zmiany w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Samorząd terytorialny Prawo pracy Opieka zdrowotna Ukraina
Kolejne rozwiązania dotyczące rynku pracy, opieki nad dziećmi, kursów językowych, edukacji i zakwaterowania uchodźców, a także ułatwienia w zagospodarowaniu pustostanów na cele mieszkalne zawiera kolejna nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którą podpisał prezydent.
Robert Horbaczewski
01.07.2022
Samorząd terytorialny Prawo pracy Opieka zdrowotna Ukraina

GUS: 4,2 proc. wyniosła w Polsce w 2021 r. stopa ubóstwa skrajnego

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Od 2016 roku stopa ubóstwa skrajnego pozostaje na podobnym poziomie 4-5 proc. Odnotowano natomiast niewielki spadek zasięgu ubóstwa skrajnego z ok. 5 proc. osób w 2020 r. do ok. 4 proc. w 2021 r. oraz nieco większy – ubóstwa ustawowego z około 9 proc. do niecałych 7 proc. przy niezmienionym od 2018 roku progu tego ubóstwa – podał GUS.
Grażyna J. Leśniak
01.07.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
78 proc. ankietowanych Polaków popiera strajki jako formę protestu w pracy, a 61 proc. wierzy, że strajki mogą być skuteczne. Jednocześnie aż 68 proc. respondentów pytanych o to, czy kiedykolwiek rozważali możliwość strajku w swoim miejscu pracy, odpowiedziało: nie – wynika z badania Serwis kariery InterviewMe.pl.
Grażyna J. Leśniak
01.07.2022
Prawo pracy
Pracodawca pomoże w transferze oszczędności zgromadzonych w PPK tylko, jeśli pracownik - w terminie - poinformuje go o posiadanych rachunkach w tym programie. Jeśli się spóźni, przeniesienie oszczędności nadal będzie możliwe, ale już bez pośrednictwa pracodawcy.
Małgorzata Jankowska
01.07.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK
Czynniki często niezależne od przedsiębiorcy, takie jak inflacja, rosnące raty kredytu, powodują, że zaczyna zdawać sobie sprawę, że dalsze prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej związane będzie wyłącznie z ponoszeniem strat. Wówczas jedynym wyjściem może być dla niego zamknięcie firmy - piszą Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk, adwokat oraz Paweł Żujewski, prawnik.
Katarzyna Wojarska – Aleksiejuk Paweł Żujewski
01.07.2022
Małe i średnie firmy
RPO otrzymuje skargi od rolników-emerytów na temat waloryzacji ich emerytur po wprowadzeniu nowych zasad w marcu 2022 r. Gdyby waloryzowane było całe świadczenie, a nie wysokość emerytury podstawowej, emeryci mieliby więcej pieniędzy w portfelu. Po interwencji RPO, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawdza, czy zmiana reguł waloryzacji jest wykonalna.
Grażyna J. Leśniak
30.06.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zmiany w Polskim Ładzie mają przynieść niskie podatki także dla emerytów i rencistów

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
W piątek 1 lipca 2022 r. wchodzą w życie ważne zmiany podatkowe, które obejmą emerytów i rencistów. Na zmianach zyska około 3,1 mln emerytów i rencistów, którzy za cały 2022 rok zapłacą niższy podatek niż na zasadach z roku ubiegłego. Świadczenie „na rękę” wielu z nich wzrośnie nawet o ponad 100 zł – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
30.06.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
1 lipca 2022 roku w życie wchodzi nowelizacja przepisów wprowadzonej 1 stycznia 2022 roku reformy systemu podatkowego, zwanej Polskim Ładem. Jedną ze zmian będzie prawo do odliczania części składki zdrowotnej przez przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Grażyna J. Leśniak
30.06.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada wzmożenie kontroli w zakresie BHP, szczególnie w zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku poważnej awarii przemysłowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom takich pracodawców, firmy EcoMS i Wolters Kluwer Polska łączą siły, by dostarczyć im szkolenia, monitoring zmian w prawie i w branży, konsulting i wsparcie w zakresie audytu bezpieczeństwa.
Grażyna J. Leśniak
30.06.2022
Prawo pracy BHP
Jednym z elementów obowiązkowych wewnętrznej regulacji dotyczącej czasu pracy - układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, obwieszczenie o czasie pracy - jest określenie okresów rozliczeniowych czasu pracy. Każdy pracodawca ma dookreślić, w jakich okresach rozliczeniowych pracują pracownicy. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
30.06.2022
Prawo pracy
Coraz więcej danych pacjentów, w tym wrażliwych, trafia do centralnych systemów informatycznych. Jednocześnie nasilają się wyłudzenia i cyberataki, których te dane są celem, o czym przestrzega Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym roku zgłoszono 72 incydenty. To na administratorach, czyli na podmiotach leczniczych, ciąży odpowiedzialność za ochronę tych danych - przypominają prawnicy.
Katarzyna Nocuń
30.06.2022
Pacjent Opieka zdrowotna RODO

Brak jednego kryterium dochodowego - państwo nie wie, czy pomaga rzeczywiście potrzebującym

Pomoc społeczna Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Nie ma jednego wspólnego kryterium dochodowego i sposobu jego ustalania w świadczeniach rodzinnych, z pomocy społecznej, a nawet dla emerytów i rencistów. W efekcie państwo nie wie, czy pomoc trafia do tych, którzy faktycznie jej potrzebują. Nie wie też, kto wsparcia nie ma, choć powinien je otrzymać. Problemem jest też to, że kryteria te nie są jasne i nie są ze sobą powiązane.
Grażyna J. Leśniak
30.06.2022
Pomoc społeczna Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
W 2021 r. w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy pracowało 265,7 tys. osób, czyli 4,0 proc. ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem – podał w środę GUS. Najtrudniejsze warunki pracy zanotowano w województwie śląskim, gdzie blisko co ósma osoba pracowała w warunkach zagrożenia.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2022
Prawo pracy BHP
W 2023 roku płaca minimalna powinna wzrosnąć o ustawowy wskaźnik, co znacząco nie wpłynie na podwyższenie inflacji – uważa Konfederacja Lewiatan. I podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie utrzymania minimalnego wzrostu płacy minimalnej. Pracodawcy akceptują też propozycje wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie zakładanej inflacji, czyli 7,8 proc. i proponowany ustawowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2023 r.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2022
Emerytury i renty Rynek Prawo pracy
Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w ramach rokowań sporu zbiorowego z 22 grudnia 2021 r. doszli do porozumienia w zakresie wypracowania zmian do Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania – poinformowała w środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2022
Prawo pracy
Od pół roku starostwa nie mogą wydawać zezwoleń dla nowych kierowców pojazdów ochotniczych straży pożarnych. Nie mają podstawy prawnej do takiej decyzji. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych uchyliła przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej, które mówiły, jaki podmiot wydaje zaświadczenia potwierdzające, że dana osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.
Robert Horbaczewski
29.06.2022
Samorząd terytorialny
W KPO rząd zobowiązał się do promowania pracy po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego. Reforma ma zostać wdrożona do końca 2024 r. Eksperci mówią m.in. o wydłużeniu ochrony przedemerytalnej na okres po osiągnięciu wieku emerytalnego czy o dodatkowych dniach urlopu finansowanego przez budżet państwa. Są zgodni, że konieczna jest dyskusja społeczna. Rząd jednak nie ujawnia swoich zamiarów.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Wzrost wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia zostanie sfinansowany przez podniesienie wyceny świadczeń. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Zdrowia, o czym stronę samorządową poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. To oczekiwane rozwiązanie, które pozwoli na podniesienie wynagrodzeń także lekarzom i pielęgniarkom zatrudnionym na postawie umów cywilnoprawnych oraz pracownikom administracji.
Katarzyna Nocuń
29.06.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek, 27 czerwca, ustawę o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów – poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Zgodnie z ustawą, dodatkowe świadczenie będzie zróżnicowane, a nie będzie przyznawane, jeżeli jego wyliczona wysokość będzie niższa nić 50 zł.
Grażyna J. Leśniak
28.06.2022
Domowe finanse Emerytury i renty

Informowanie klientów o zmianach przepisów dużym wyzwaniem dla prawników

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne
Czasy, w których przedsiębiorca przynosił do swojego prawnika teczkę z dokumentami i niczym się już nie interesował, minęły. Teraz konieczny jest nieustający kontakt, bo niemal każdą transakcję i poradę muszą poprzedzać dyskusje i wyjaśnienia. Klienci muszą wiedzieć chociażby, jak przygotowywać dokumenty, by nie narazić się na dotkliwe konsekwencje.
Krzysztof Koślicki
28.06.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne
Obowiązujące od początku stycznia przepisy Polskiego Ładu - wbrew zapowiedziom rządu - nie okazały się neutralne dla nauczycieli. Choć - jeśli chodzi o dochody - mieszczą się oni w grupie osób, które na zmianach miały zyskać, tak się nie stało, co wywołało protesty i skłoniło rząd do zmian w tych regulacjach. Od początku lipca te zmiany wchodzą w życie.
Monika Sewastianowicz
28.06.2022
Kadry w oświacie PIT