Dwukrotny wzrost płacy minimalnej w 2023 r. to efekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1952). Rząd ustalił w nim, ile wyniesie płaca minimalna na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Stało się tak, ponieważ partnerzy społeczni wchodzący w skład Rady Dialogu Społecznego nie doszli do porozumienia w tym zakresie.

Czytaj również: Zmiana wynagrodzenia minimalnego nie zawsze wymaga zmiany umowy

Tak więc w tym roku wynagrodzenie minimalne, po raz pierwszy pod rządami ustawy, wzrośnie dwa razy: od 1 stycznia 2023 r. - z 3010 zł obowiązującego w 2022 r.  do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. – do 3600 zł. Dwukrotnemu zwiększeniu ulegnie także minimalna stawka godzinowa, która w 2022 r. wynosiła 19,70 zł. Od 1 stycznia 2023 r. stawka ta wzrosła do 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 r. wzrośnie ponownie do wysokości 23,50 zł.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu. Sprawdź, które i ile wyniosą >