Zgodnie z zapowiedzią, rząd podpisał w środę, 7 czerwca 2023 r., porozumienie z NSZZ „Solidarność”. Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, porozumienie parafowali premier Mateusz Morawiecki i Piotr Duda, przewodniczący związku zawodowego. Porozumienie zostało podpisane w Hucie Stalowa Wola. Tego samego dnia, jak podano, premier podpisał także umowę dotyczącą przeznaczenia 600 mln zł na rozwój zakładu.

Czytaj również: Nie każdemu pracownikowi łatwiej będzie uzyskać emeryturę pomostową>>
Czytaj też: Oficer pokładowy ma prawo do emerytury pomostowej >>

Uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych

Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, to rozwiązanie, które pozwala na wypłacanie wsparcia do momentu uzyskania prawa do emerytury lub osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Z tej możliwości korzystają osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dotyczy to np. zatrudnionych w górnictwie, energetyce, ale także nauczycieli pracujących w ośrodkach szkolno-wychowawczych czy członków zespołów ratownictwa medycznego. Muszą spełniać warunki dotyczące m.in. odpowiednich okresów odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne czy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

- Do tej pory emerytury pomostowe miały charakter wygasający – zgodnie z założeniami przyjętymi prawie 15 lat temu przez naszych poprzedników – czytamy w informacji. Zgodnie z porozumieniem, zmieni się to od 1 stycznia 2024 r. Z tego rozwiązania można skorzystać, nawet jeśli nie ma się stażu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r.

Czytaj też: Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny – nowości i praktyczne stosowanie przepisów >>

Dodatkowe środki dla pracowników

Około 600 zł miesięcznie (wraz z pochodnymi) dodatku do wynagrodzenia ma otrzymać blisko 55 tys. pracowników Domów Pomocy Społecznej. Dodatki będą dotyczyć okresu od kwietnia do grudnia 2023 r.

W 2023 r. dzięki jednorazowym nagrodom specjalnym wzrosną wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

Koszt wypłat dodatkowych świadczeń to:

  • 906,25 mln zł dla pracowników państwowej sfery budżetowej (jak deklaruje KPRM, nagród nie otrzymają premier, ministrowie oraz inne osoby, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe);
  • 765 mln zł dla nauczycieli;
  • 46 mln zł dla sędziów, asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych.

 

Nowość / Bestseller
Nowość / Bestseller

Kazimierz Jaśkowski

Sprawdź  

Korzystniejsze finansowo obliczanie minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie jest obliczane z uwzględnieniem różnych części składowych. Do tej pory wliczane były dodatki, które przysługują pracownikom za szczególne warunki pracy z powodu m.in.:

  • wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia;
  • pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym;
  • pracy szczególnie niebezpiecznej.

Od 1 stycznia 2024 roku te dodatki nie będą składnikiem minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że dzięki temu zwiększy się wynagrodzenie pracowników, którzy otrzymują ten dodatek.

 

Sprawdź również książkę: Meritum Prawo pracy 2023 >>


Czytaj też: Zasady ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych >>

Zwiększenie Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych

Zwiększyć mają się też środki Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Wsparcie z tego Funduszu przeznaczane jest bezpośrednio dla pracowników – np. w postaci dofinansowania do wypoczynku. Odprowadzane na ZFŚS środki zależą od przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 jako punkt odniesienia wykorzystywany był 2019 rok. Od lipca 2023 r. odniesieniem będzie rok 2021. W 2024 r. na podstawie ustawy budżetowej nastąpi odmrożenie do poziomu z roku 2022 r. To sprawi, że ZFŚS będzie dysponował większymi środkami dla pracowników.

Czytaj również: Związkowcy mogą skorzystać z ulgi na zapłacone składki>>
 

Odliczenie składek związkowych od dochodu

Co roku można odliczyć od dochodu (w ramach ulgi w podatku dochodowego od osób fizycznych - przyp. red.) kwoty przeznaczone na składki członkowskie na rzecz związków zawodowych. Od 1 stycznia 2024 r. ten limit zostanie zwiększony – z kwoty 500 zł do kwoty 840 zł.