Według ogłoszonego przez ZUS raportu, w 2022 r. najczęstszą przyczyną chorobową absencji były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 16,4 proc. ogółu liczby dni absencji (39,1 mln dni absencji chorobowej). Na kolejnych pozycjach znalazły się: ciąża, poród i połóg – 15,7 proc. (37,5 mln dni), choroby układu oddechowego – 14,2 proc. (34,0 mln dni), „urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 13,3 proc. (31,7 mln dni), a także zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 10 proc. (23,8 mln dni).

Najwyższy odsetek - 27,5 proc. dni absencji chorobowej - odnotowano w grupie wiekowej między 30 a 39 rokiem życia. W populacji kobiet wyniósł on 31,4 proc. w tym przedziale wiekowym. Natomiast wśród mężczyzn najwyższy odsetek 23,7 proc. odnotowano w grupie wiekowej 40-49 lat. W 2021 r. udziały te kształtowały się odpowiednio: 27,8 proc., 32,0 proc. i 23,2 proc.

Czytaj: Polacy szli na L4, by oglądać Mundial w Katarze - zaskakujące dane z kontroli>>

Z danych ZUS wynika, że z tytułu jednostki chorobowej "Zdrowie pacjenta po zakończeniu COVID-19 (U09)" wystawiono 173,5 tys. zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę 1 542,0 tys. dni absencji chorobowej. Natomiast z tytułu pozostałych jednostek chorobowych powiązanych z COVID-19 (jednostki U08,U10,U12) wystawionych zostało 18,5 tys. zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę 141,9 tys. dni.
ks/pap

Czytaj w LEX: Kontrola zwolnień lekarskich - narzędzia kontroli >>>

Czytaj w LEX: Czy istnieje lekarstwo na absencje chorobowe pracowników? >>>

Czytaj w LEX: Premie i nagrody a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego >>>