Prawo.pl
ZUS odmawia pracodawcom możliwości odliczenia 300 zł z podstawy oskładkowania, gdy posiłki pracowników finansowane są z kart przedpłaconych umożliwiających zakupy np. w sieciach handlowych. Jednocześnie akceptuje karty lunchowe, uprawniające do nabywania posiłków w restauracjach. Zdaniem prawników, stanowisko to jest dziś już nie do zaakceptowania, bo odwołuje się do oderwanego od rzeczywistości orzecznictwa sprzed dekady.
Grażyna J. Leśniak
21.10.2022
Prawo pracy
Wyzwania gospodarcze nie powstrzymują Polaków przed zmianą pracy. Aż 38 proc. uczestników najnowszego badania Pracuj.pl aktywnie poszukuje nowego pracodawcy. Zarobki pozostają główną motywacją do zmiany pracy w czasach wysokiej inflacji. Coraz ważniejszą zachętą do rekrutacji staje się możliwość pracy zdalnej.
Grażyna J. Leśniak
20.10.2022
Rynek Prawo pracy

Niska jakość i zmienność prawa problemem samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Compliance Kontrola zarządcza
Prawie 60 proc. samorządowców źle ocenia jakość prawa i jego wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Dobrze - zaledwie 5 procent. Zdecydowana większość twierdzi, że ma trudności we wdrażaniu zmian prawnych w urzędach. Takie wnioski płyną z pierwszej edycji badania przygotowanego przez Wolters Kluwer Polska „LEXOMETR prawno-samorządowy 2022. Jednostki samorządu terytorialnego w dobie kryzysów”.
Robert Horbaczewski
20.10.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Compliance Kontrola zarządcza

Sąd pracy działa w zastępstwie sądu dyscyplinarnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
W zasadzie sądy pracy nie powinny orzekać o przywróceniu zawieszonych sędziów do orzekania. Jednak prawnicy przyznają, że sytuacja jest wyjątkowa. Sąd pracy powinien powołać się na to, że jest sądem europejskim i wykonuje orzeczenia TSUE, a odsunięty od orzekania sędzia nie ma zapewnionej drogi sądowej od decyzji o zawieszeniu, bo Izba Dyscyplinarna SN była nielegalna.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.10.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Dzięki umowom grantowym Polska otrzymała od Komisji Europejskiej łącznie blisko 700 mln zł na wsparcie działań związanych z masowym napływem osób uciekających przed wojną w Ukrainie - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort złożył już wniosek o kolejne środki w wysokości ponad 200 mln złotych.
Robert Horbaczewski
19.10.2022
Administracja publiczna Ukraina
Osoby bezrobotne zachowują prawo przynależności do związków zawodowych, a jeśli nie są ich członkami, mają prawo wstępowania do nich w przypadkach i na warunkach określonych ich statutami – twierdzi Główny Inspektorat Pracy. To odpowiedź na wystąpienie RPO w sprawie przepisów ograniczających prawa osób należących do związków zawodowych w okresie między rozwiązaniem stosunku pracy a formalnym uzyskania statusu osoby bezrobotnej.
Grażyna J. Leśniak
19.10.2022
Prawo pracy
Jeśli prawo krajowe wymaga w odniesieniu do spółki podlegającej przekształceniu odrębnego głosowania w celu wyboru proponowanych przez związki zawodowe przedstawicieli pracowników, taki mechanizm wyborczy musi zostać zachowany – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
19.10.2022
Prawo pracy Spółki Prawo unijne
Jeżeli ktoś pracował w Polsce i na Ukrainie, po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie mógł wystąpić o „podwójną” emeryturę. Polska ma podpisaną umowę o zabezpieczeniu społecznym z Ukrainą, która weszła w życie w styczniu 2014 r. Zgodnie z nią, osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce i na Ukrainie, emeryturę może uzyskać z obydwu państw. Zasada ta dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i ukraińskich – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
19.10.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Wspólnik został zatrudniony w spółce, w której jednocześnie był członkiem zarządu i jedynym udziałowcem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nie podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, tylko jako wspólnik. Sąd przyznał rację organowi, ponieważ w spornym stosunku pracy nie było podporządkowania pracowniczego. Natomiast wykonywane czynności wiązały się z ryzykiem, które sam ponosił.
Dorian Lesner
19.10.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany obejmą m.in. kwestię doręczania pism w postaci elektronicznej. Celem jest zapewnienie skutecznego doręczania korespondencji, zarówno wysyłanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i wysyłanej przez ZUS.
Grażyna J. Leśniak
18.10.2022
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
W 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Zagwarantowana zostanie też minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł. Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna i renta socjalna zostanie podwyższona do 1588,44 zł – zdecydował we wtorek rząd. W przyszłym roku, na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych rząd przeznaczy ok. 42 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
18.10.2022
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Ponad połowa ankietowanych twierdzi, że najpewniej nie będzie miała szansy na podwyżkę, a jedna piąta zdecydowała się na podjęcie dodatkowej pracy w celu zwiększenia dochodów. Pierwszy raz od zniesienia pandemicznych obostrzeń wzrosły też obawy przed zwolnieniami – pokazują wyniki 49. edycji Monitora Rynku Pracy, realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badawczym Pollster.
Grażyna J. Leśniak
18.10.2022
Rynek Prawo pracy
Zgodnie z prawem można dziedziczyć środki, które z OFE zostały przekazane na subkonto do ZUS, o czym wielu spadkobierców nie wie. Według danych Zakładu, od stycznia do sierpnia br. liczba wypłat środków z subkonta (II filar ZUS) wyniosła 31,6 tysięcy, a kwota jednorazowych wypłat - ok. 516 mln zł. Formalności trzeba zacząć od kontaktu z Zakładem.
Grażyna J. Leśniak
18.10.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wewnętrzny regulamin przedsiębiorstwa, zakazujący noszenia widocznych symboli religijnych, światopoglądowych lub duchowych, nie stanowi przejawu dyskryminacji bezpośredniej, jeśli jest stosowany w sposób ogólny i bez rozróżnienia wobec ogółu pracowników – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
18.10.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Pracownik zachorował w krótkim czasie po nawiązaniu stosunku pracy. ZUS uznał, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru, więc pracownik nie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Sąd jednak nie zgodził się z tym stanowiskiem. Niezdolność do pracy była bowiem nagłym zdarzeniem, które wystąpiło w związku z zaognieniem nieujawnionej i nieleczonej choroby. Ponadto zwrócono uwagę, że zatrudniony kontynuował stosunek pracy po zakończeniu leczenia.
Dorian Lesner
18.10.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wysokie ceny prądu i ogrzewania zmusiły pracodawców do poszukiwania oszczędności. W małych firmach już zapowiadają np., że załoga będzie pracowała w jednym większym pokoju, zamiast w kilku, albo że obniżą temperaturę w całym zakładzie. Prawnicy przypominają, że oszczędności nie są ważniejsze od przepisów prawa, a inspekcja pracy już zapowiada, że będzie interweniowała po sygnałach o naruszeniach BHP.
Grażyna J. Leśniak
18.10.2022
Prawo pracy

ZUS: Seniorzy wybierają pracę

Domowe finanse Emerytury i renty
Coraz więcej osób, które przeszły na emeryturę, decyduje się na dalszą pracę – twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według danych Zakładu, w grudniu 2021 roku 812,9 tys. emerytów pracowało, z czego 527,1 tys. było zatrudnionych na umowę o pracę. W ciągu siedmiu lat nastąpił w tym zakresie wzrost o 40 proc.
Grażyna J. Leśniak
17.10.2022
Domowe finanse Emerytury i renty

Uchodźcy z Ukrainy będą mogli dłużej pozostać w krajach UE i na naszym rynku pracy

Samorząd terytorialny Prawo pracy Prawo gospodarcze Ukraina
Komisja Europejska ogłosiła decyzję o przedłużeniu obowiązywania dyrektywy o ochronie tymczasowej dla ukraińskich uchodźców w Unii Europejskiej co najmniej do marca 2024 roku. Ochrona tymczasowa, z której korzysta obecnie ponad 4,2 mln obywateli Ukrainy w Unii, zapewnia wsparcie m.in. w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji i europejskiego rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
17.10.2022
Samorząd terytorialny Prawo pracy Prawo gospodarcze Ukraina
Starosta pozbawił bezrobotnego tego statusu, ponieważ do urzędu wpłynęło zaświadczenie lekarskie...
Dorian Lesner
17.10.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Złożenie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK - w okresie uczestnictwa w PPK - nie powoduje, że dana osoba przestaje być uczestnikiem tego programu. Nie oznacza też automatycznego wycofania środków z rachunku. Złożenie przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zobowiązuje jednak pracodawcę do zaprzestania ich naliczania i odprowadzania.
Joanna Gawęda
15.10.2022
Domowe finanse PPK

W 2023 r. renta socjalna ma wynosić przynajmniej 1588,44 zł

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Emerytury i renty
W przyszłym roku renta socjalna wyniesie co najmniej 1588,44 zł brutto – zapowiedział w rozmowie z PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Obecnie renta socjalna wynosi 1338,44 zł brutto. Z danych ministerstwa wynika, że pobiera ją blisko 290,1 tys. osób.
PAP Robert Horbaczewski
14.10.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Emerytury i renty
Jeżeli emerytury stażowe miałyby istnieć, to powinny być zagwarantowane dla bardzo wąskiego grona osób rzeczywiście spracowanych – tzn. wykonujących przez wiele lat najbardziej uciążliwe prace. Tymczasem zasady zaproponowane w projektach ustaw „Solidarności” i prezydenckim stanowiły de facto obniżenie powszechnego wieku emerytalnego dla niezwykle szerokiego grona – paradoksalnie z pominięciem tych spracowanych.
Grażyna J. Leśniak
14.10.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Dostęp do szkół branżowych II stopnia nie jest zapewniony w wystarczającym stopniu – skarżą się zainteresowani. Warunkiem przyjęcia do nich jest m.in. zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia. W sprawie zainterweniował rzecznik praw obywatelskich. MEiN większych problemów jednak nie dostrzega.
Grażyna J. Leśniak
13.10.2022
Używanie algorytmów oraz wykorzystywanie systemów sztucznej inteligencji przez pracodawców staje się zjawiskiem coraz powszechniejszym. W związku z tym pojawiają się propozycje uregulowania tej materii. W najbliższej przyszłości możemy spodziewać się co najmniej dwóch regulacji systemów sztucznej inteligencji, które mogą wpłynąć na obowiązki pracodawców.
Małgorzata Kurzynoga Łukasz Łaguna
13.10.2022
Prawo pracy Nowe technologie RODO
Martwi mnie, że Sąd Najwyższy chyli się ku upadkowi, co już stało się z Trybunałem Konstytucyjnym i prokuraturą, bo nie będzie już żadnych autorytetów - mówi prof. Małgorzata Gersdorf, która właśnie świętuje jubileusz 45-lecia pracy naukowej. A o osobach powoływanych ostatnio do SN mówi, że powinny być pozbawione urzędu, i to raczej bez stanu spoczynku. Jej zdaniem przyjęcie wadliwej nominacji nie powinno dawać takiego przywileju.
Krzysztof Sobczak
13.10.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kuratorzy sądowi chcą, by w ustawie o kuratorach sądowych zapisano, że ich zawód ma szczególny charakter. To wynika zresztą z badań, które na zlecenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych przeprowadził Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. A moment wydaje się dobry, bo nowela ich ustawy jest w pracach sejmowej podkomisji.
Patrycja Rojek-Socha
12.10.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają ustawowo zagwarantowanego prawa do wypoczynku, w tym do minimalnego wypoczynku dobowego. Zdaniem związkowców brak takiej regulacji może stanowić zaniechanie ustawodawcze i jest naruszeniem istoty konstytucyjnych praw. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił właśnie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Patrycja Rojek-Socha
12.10.2022
Prawo pracy
Obowiązek pełnienia dyżurów medycznych dla ratowników medycznych zatrudnionych w SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe powstał w momencie wejścia w życie regulacji art. 95 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej, tj. od 30.12.2020 r. W razie odmowy pełnienia dyżurów, tego rodzaju zachowanie stanowiłoby odmowę wykonania polecenia pracodawcy stanowiącego podstawę odpowiedzialności pracowniczej - wyjaśnia Małgorzata Kałuża z LEX Ochrona Zdrowia.
Małgorzata Kałuża
11.10.2022
Prawo pracy Zawody medyczne
Zlecając pracownikowi podróż służbową nakierowaną na realizację konkretnego zadania służbowego, pracodawca musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu wszystkich niezbędnych wydatków poczynionych przez pracownika w celu wykonania tego zadania. Obejmuje to również faktycznie poniesione koszty przejazdów miejscowych.
Marek Rotkiewicz
11.10.2022
Prawo pracy
Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają ustawowo zagwarantowanego prawa do wypoczynku. Zdaniem związkowców brak takiej regulacji może stanowić zaniechanie ustawodawcze, a zdaniem RPO stanowi naruszenie istoty konstytucyjnego prawa do wypoczynku.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.10.2022
BHP