Prawo.pl

Work-life balance, czyli dłuższy macierzyński

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo europejskie
Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, urlop opiekuńczy i krótszy czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego oraz wyższy zasiłek macierzyński. 26 kwietnia 2023 r., razem z wejściem w życie najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy dostosowującej nasze prawo do przepisów unijnych, zmieniły się również przepisy dotyczące zasiłków.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo europejskie

Zdrowotne i chorobowe - to dwa różne ubezpieczenia

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne, choć nazwy mogą sugerować podobieństwo, są to zupełnie różne ubezpieczenia. Często te pojęcia bywają mylone, a efekt tego jest taki, że w czasie choroby możemy nie mieć prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego. W przypadku ubezpieczeń niewiedza może dużo kosztować.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2023
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych. Ocenę ryzyka postrzega się jako proces ciągły, więc powinna ona być dokonywana okresowo oraz w przypadku wprowadzenia zmian i wystąpienia zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
Dorian Lesner
05.05.2023
Prawo pracy BHP
Przepis o ryczałcie dla kuratorów za dojazdy służbowe prywatnym samochodem wzbudził spore nadzieje, ale ostudziło je podejście części sądów i zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z nimi wysokość przyznawanego ryczałtu powinna być m.in. uzależniona od rodzaju i powierzchni obszaru właściwości danego sądu. Z takim podejściem nie zgadzają się kuratorscy związkowcy.
Patrycja Rojek-Socha
05.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Nadpłata składki zdrowotnej będzie trudna do odzyskania

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Do 22 maja przedsiębiorcy muszą dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok. Jeśli wykażą nadpłatę, ale nie złożą wniosku o jej zwrot, zostanie ona rozliczona przez ZUS wraz z bieżącymi składkami do końca roku. Jeśli jednak nadpłata będzie na tyle duża, że w tym czasie nie uda się jej skonsumować, będzie problem z jej odzyskaniem. Przepisy takiej sytuacji w ogóle nie przewidują.
Krzysztof Koślicki
05.05.2023
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Głównym postulatem pielęgniarek i położnych przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi będzie likwidacja dysproporcji płacowych, które skłóciły środowisko. Priorytetem będzie też respektowanie norm zatrudnienia, wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia zawodu opiekuna medycznego oraz urlopu na poratowanie zdrowia dla pielęgniarek i położnych – mówi Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Józef Kielar
05.05.2023
Prawo pracy Zawody medyczne
Podmiot publiczny może, w określonych warunkach, zakazać swoim pracownikom noszenia widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, religijne lub światopoglądowe w miejscu pracy – uważa Anthony Michael Collins, rzecznik generalny TSUE. Według niego, stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia, taka reguła może być uzasadniona wolą gminy zorganizowania całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego.
Grażyna J. Leśniak
04.05.2023
Prawo pracy Prawo europejskie
Wprowadzenie zmian w kodeksie pracy wdrażających dyrektywę work-life balance sprawiło, że pojawiły się nowe kwestie związane z urlopami oraz uprawnieniami dla pracowników. Natomiast dyrektywa dotycząca przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, nakłada na pracodawców dodatkowe obowiązki. W efekcie wymaga to dostosowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, wzorów umów, informacji oraz procedur obowiązujących w firmach.
Grażyna J. Leśniak
04.05.2023
Prawo pracy
Ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy nie zmieniły nic w zakresie limitów umów na czas określony. Nadal co do zasady umowy te nie mogę opiewać łącznie na okres przekraczający 33 miesiące i nie może być ich więcej niż 3. Przy czym przekroczenie limitu nie skutkuje nieważnością umowy, ale traktowaniem jej jako zatrudnienia bezterminowego.
Marek Rotkiewicz
04.05.2023
Prawo pracy

Stan zagrożenia epidemicznego - potrzebna jest procedura wyjścia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z opublikowanym w poniedziałek projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zakończy się 1 lipca. Samorządy proponowały tę datę argumentując, że wcześniejszy termin wywoła lawinę problemów prawnych i organizacyjnych. W tym czasie trwa przegląd tzw. ustawy covidowej, która zmieniła kilkadziesiąt innych ustaw.
Robert Horbaczewski
02.05.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą informację, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. Dowiedzą się również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał im i wypłacił w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. trzynastkę.
Katarzyna Nocuń
02.05.2023
Pomoc społeczna Emerytury i renty
Pracownicy wychowujący dzieci młodsze niż 8-letnie, od 26 kwietnia 2023 r. mogą składać wnioski o elastyczną organizację pracy, czyli mają swoiste „miękkie roszczenie” o ustalenie kilku rozwiązań dotyczących czasu pracy lub pracę zdalną. Wnioski takie nie będą co prawda bezwzględnie wiążące dla pracodawcy, ale ich ewentualne odrzucanie musi być każdorazowo poprzedzone analizą możliwości przychylenia się do wniosku.
Marek Rotkiewicz
02.05.2023
Prawo pracy Prawo europejskie
Przedsiębiorcy w 2023 r. mają obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie roczne za 2022 r. należy przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 roku; rozliczenie złożyć należy do 22 maja - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Uwaga - obowiązują nowe wzory dokumentów.
Katarzyna Nocuń
01.05.2023
Prawnicy są zgodni: prawo pracy wymaga reformy, a Kodeks pracy, który zatrzymał się przed epoką cyfryzacji - nie tylko unowocześnienia, ale i odbiurokratyzowania. Najnowsze zmiany, które weszły w życie 26 kwietnia, sprawiły, że przepisy stały się mniej elastyczne niż były. Polski ustawodawca nie oszczędził nawet małych firm - nie wprowadził dla nich uproszczeń, choć pozwalało mu na to prawo UE.
Grażyna J. Leśniak
01.05.2023
Prawo pracy Prawo europejskie
Forum Związków Zawodowych domaga się od rządu wzrostu wskaźnika wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych pracowników w państwowej sferze budżetowej. Chodzi o 12 proc. począwszy od 1 lipca 2023 r. oraz 25 proc. od 1 stycznia 2Q24 roku. Pismo w tej sprawie skierowano bezpośrednio do premiera, zaznaczając że brak realizacji postulatów oznacza protest.
Patrycja Rojek-Socha
29.04.2023
Od 26 kwietnia pracownik ma o połowę krótszy czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Na razie dotyczyć to będzie jednak tylko tych ojców, którzy nie będą wychowywali dziecka w dniu wejścia w życie nowelizacji. Pracownicy będący ojcami dzieci urodzonych przed 26 kwietnia, będą mogli korzystać z urlopu na dotychczasowych zasadach czasowych, czyli do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.
Marek Rotkiewicz
29.04.2023
Prawo pracy Prawo europejskie
Majówka to okres wzmożonych urlopów oraz bliższych i dalszych wyjazdów wypoczynkowych Polaków. To jednocześnie czas, w którym rosną wskaźniki fikcyjnych zwolnień chorobowych. Średnio co trzecie zwolnienie lekarskie pobierane w kraju nad Wisłą wykorzystywane jest w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Wykrycie tego procederu może skutkować odmową wypłaty wynagrodzenia za ten czas.
Grażyna J. Leśniak
29.04.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Kuracjusz, który zrezygnuje z pobytu w sanatorium przed końcem turnusu, zapłaci za niewykorzystane dni z własnej kieszeni, według cennika. Sanatoria w regulaminach zabezpieczają się w ten sposób przed niefrasobliwymi pacjentami, których pobyt finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. „Gapowe” płaci też kuracjusz, który spóźni się na turnus.
Katarzyna Nocuń
29.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
W 2023 roku weszły w życie dwie nowelizacje Kodeksu pracy. Pierwsza – powszechnie znana pod nazwą pracy zdalnej, bo na stałe wprowadziła to rozwiązanie znane z pandemii, ale też długo oczekiwane przez pracodawców przepisy umożliwiające im kontrolę trzeźwości pracowników. I druga – wdrażająca dwie unijne dyrektywy zawierające wiele propracowniczych rozwiązań, zwłaszcza dla rodziców dzieci do lat 8.
Jacek Górski
28.04.2023
Prawo pracy BHP HR
Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego nie będą musiały już w tym roku sporządzać informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Takie zmiany przynosi ogłoszona 27 kwietnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw tzw. ustawa deregulacyjna. Znowelizowane przepisy zakładają, że nie będzie już obowiązku sporządzania dwóch innych sprawozdań.
Robert Horbaczewski
28.04.2023
Samorząd terytorialny Finanse publiczne
Chcesz mieć wysoką emeryturę – pracuj legalnie i długo. O wysokości wypłat, które będą wpływały co miesiąc na twoje bankowe konto, gdy przejdziesz na emeryturę, decyduje kilka czynników. Najważniejsze jest jednak to, ile zgromadziłeś na swoim indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS, czyli ile składek i w jakiej wysokości tam wpłynęło. Trzeba też uważać ze zwolnieniami lekarskimi.
Grażyna J. Leśniak
28.04.2023
Emerytury i renty Prawo pracy Finanse
Wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. waloryzacji zasiłku pogrzebowego na takich samych zasadach, na jakich są waloryzowane m.in. renty i emerytury, przewiduje komisyjny projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Komisja do Spraw Petycji, która jest jego autorem, uznała, że po 12 latach „zamrożenia” kwoty zasiłku pogrzebowego konieczne jest wprowadzenie systemowych zmian.
Grażyna J. Leśniak
28.04.2023
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Jeśli w trakcie poprzedniego zatrudnienia pracodawca „zapisał” pracownika do PPK, przyjmując go ponownie do pracy, nie będzie musiał zawierać dla niego kolejnej umowy o prowadzenie PPK. Chyba, że w międzyczasie zmienił instytucję finansową. Wówczas dokonywanie wpłat do PPK musi być poprzedzone zawarciem dla niej nowej umowy o prowadzenie PPK.
Małgorzata Jankowska
28.04.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
„Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika” - pod takim hasłem 28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy chce, by był okazją do zastanowienia się nad przekazem konwencji oraz przeanalizowania, w jakim stopniu zawarte w nich zapisy są realizowane, przestrzegane i promowane – zarówno na poziomie krajowym, jak i przedsiębiorstw.
Grażyna J. Leśniak
28.04.2023
Prawo pracy BHP Prawo europejskie
ZUS zarzucił, że wolą stron umowy o pracę było stworzenie pozoru zatrudnienia, w celu skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczeń. Jedynym z powodów był fakt, że po miesiącu od jej zawarcia okazało się, że pracownica jest w ciąży. Sąd przyznał, że okres wykonywania pracy był krótki, ale zwrócił też uwagę, że jednym z podstawowych świadczeń, na których opiera się stosunek pracy, jest korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej.
Dorian Lesner
28.04.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
O 718 tysięcy zwiększyła się liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych po pierwszym ponownym autozapisie. W sumie w programie oszczędza już 3,3 mln osób, co przekłada się na partycypację na poziomie 43,7 proc. Tym samym od lutego o 27,9 proc. wzrosła liczba aktywnych uczestników.
Grażyna J. Leśniak
27.04.2023
Prawo pracy Finanse PPK
Wymóg posiadania przez pracownika aktualnych badań lekarskich obciąża pracodawcę, ponieważ jest on odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy określają, że za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzaniem okresowych i kontrolnych badań, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości, przysługują mu należności na pokrycie związanych z tym kosztów.
Dorian Lesner
27.04.2023
Prawo pracy BHP
Obowiązująca od 26 kwietnia nowelizacja Kodeksu pracy to kolejne wyzwanie dla pracodawców, którzy muszą przekazywać pracownikom więcej informacji o warunkach zatrudnienia. I nie chodzi tylko o to, że liczba takich informacji wzrosła z 5 do 13, ale także o ich szczegółowość oraz brak wytycznych do ich sporządzania, czy wręcz wzorów.
Grażyna J. Leśniak
27.04.2023
Prawo pracy Prawo europejskie

Polskie Forum HR promuje HR Tech

Prawo pracy HR Nowe technologie
Polski rynek pracy jest obecnie bardzo wymagający. Wśród największych wyzwań branży usług HR wymienić można pozyskiwanie właściwych kandydatów oraz utrzymanie ich w procesie rekrutacji. Jak wynika z badania Gi Group Holding, 36,6 proc. firm planuje optymalizację swoich procesów jako sposób na zminimalizowanie skutków pogorszenia się sytuacji ekonomicznej.
Grażyna J. Leśniak
26.04.2023
Prawo pracy HR Nowe technologie
Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich – nowe uprawnienia i dotychczasowe regulacje po zmianach.
Marek Rotkiewicz
26.04.2023
Prawo pracy Prawo europejskie