Około 80 proc. emerytów i rencistów pobiera swoje świadczenia, w tym 14. emeryturę, na konto w banku.

Dodatkowe świadczenie dostały osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej kwota 14. świadczenia jest podzielona między wszystkich uprawnionych po równo.

Czternastki nie dostaną osoby, których świadczenie zostało zawieszone na dzień badania prawa do niej, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czytaj również: 

Rząd rozporządzeniem wyda dodatkowe 9 mld złotych na 14-tkę dla emerytów>>

Dla wyższej „czternastki" potrzebna nowelizacja budżetu>>

Kto dostaje tzw. 14 emeryturę i w jakiej wysokości

W 2023 r. czternasta emerytura wypłacana była w wysokości 2650 zł brutto. Otrzymały ją osoby, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działała zasada „złotówka za złotówkę”. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje osobie, której emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Ze świadczenia jest pobierana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czternastka jest wolna od wszelkich innych potrąceń, np. od zajęć komorniczych. Nie wlicza się także do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy o 500 plus dla niesamodzielnych.