Wzrost zatrudnienia i produktywności, tak by przygotować polski rynek pracy, pracowników i pracodawców na współczesne wyzwania gospodarcze to główne cele Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021, który przyjął rząd – poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Grażyna J. Leśniak
22.06.2021
Prawo pracy
Nastroje wśród pracodawców poprawiają się – wynika z 43. edycji badania Plany Pracodawców przeprowadzanego przez Instytut Badawczy Randstad i Gfk Polonia. W związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń zamierzają zwiększać zatrudnienie oraz – choć w znacznie mniejszym stopniu – podnosić wynagrodzenia. Ponad połowa pracodawców chce też utrzymać możliwość pracy zdalnej.
Grażyna J. Leśniak
22.06.2021
Prawo pracy

Do 30 czerwca można składać wnioski o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Do końca czerwca można składać w ZUS wnioski o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 roku. Wciąż można też otrzymać nawet pięciokrotne świadczenie postojowe. W całej Polsce ZUS przyjął do tej pory łącznie (w ramach wszystkich kolejnych odsłon Tarczy) ponad 8 mln wniosków, udzielając wsparcia na kwotę około 36,6 mld zł.
Agnieszka Matłacz
22.06.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Cyfryzacja pracy niesie wiele korzyści. W wielu zawodach pracę można świadczyć z dowolnego miejsca na świecie, a w wielu branżach – pozyskiwać talenty z każdej części globu. Dla pracodawców to szansa na znaczące oszczędności, a dla pracowników – nadzieja na równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Jednak są też negatywne aspekty tego zjawiska w środowisku pracy.
Katarzyna Magnuska Szymon Kubiak
22.06.2021
Prawo pracy
Zwiększenie liczby pracujących, przegląd wszystkich świadczeń socjalnych pod kątem kryterium dochodowego oraz ujednolicenie sposobu jego liczenia, to rozwiązania, które mogą uratować system zabezpieczenia społecznego. Problemem nie jest tylko mała liczba urodzeń, co sugeruje rządowa Strategia Demograficzna, ale też coraz dłuższe życie Polaków. Potrzebne są więc zachęty do pracy.
Grażyna J. Leśniak
22.06.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W województwie zachodniopomorskim Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło w poniedziałek prekonsultacje projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia z udziałem Iwony Michałek, wiceszefowej resortu oraz dyrektorów powiatowych urzędów pracy regionu. Celem zmian jest usprawnienie i unowocześnienie sieci publicznych służb zatrudnienia.
Grażyna J. Leśniak
21.06.2021
Prawo pracy
Nie można wykluczyć, że w celu zbadania wypadku przy pracy zdalnej ze skutkiem śmiertelnym konieczne będą, dokonane przez PIP, oględziny miejsca wypadku, np. miejsca zamieszkania pracownika, lub stanu technicznego narzędzi pracy. Będą to jednak wyjątkowe sytuacje - stwierdza Ministerstwo Rozwoju, Prawy i Technologii. Inspekcja powinna natomiast sprawdzać pracodawcę
Grażyna J. Leśniak
21.06.2021
Prawo pracy BHP
Rząd zamierza zwiększyć ochronę matek i – co będzie nowością - ojców na rynku pracy i w ten sposób zachęcać osoby chcące mieć dzieci do ich posiadania. Zdaniem ekspertów, to nietrafione i niebezpieczne rozwiązanie. Bo wbrew rządowym założeniom, doprowadzi do większej sztywności rynku pracy. To "pogrzeb" umów o pracę dla takich osób, a szczególnie dla kobiet – mówią wprost.
Grażyna J. Leśniak
21.06.2021
Prawo pracy
Przedsiębiorca nie udowodnił, że przekazanie akt osobowych byłego pracownika w celu "usługi porady prawnej z zakresu zatrudnienia i ochrony danych osobowych" było konieczne. Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który nie dopatrzył się w tej praktyce naruszeń.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.06.2021
Prawo pracy RODO

Senat za bonem turystycznym dla emerytów i rencistów

Pomoc społeczna Emerytury i renty Koronawirus a prawo
Senat podjął w piątek uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o bonie turystycznym, która przewiduje uruchomienie od 1 września tego świadczenia dla emerytów i rencistów. Za głosowało 54 senatorów nikt nie zagłosował przeciw, od głosu wstrzymało się 43 senatorów.
Patrycja Rojek-Socha
18.06.2021
Pomoc społeczna Emerytury i renty Koronawirus a prawo
Przedstawiciele zawodów medycznych od początku pandemii apelują o uproszczenie postępowania w sprawie uznania u nich Covid-19 za chorobę zawodową. Projekt nowelizacji w tej sprawie właśnie przyjął Senat, bo na koronowirusa zachorowało już blisko 120 tys. lekarzy, pielęgniarek czy fizjoterapeutów, a zmarło 496 z nich. Przeciwny jest rząd, który z kolei pracuje nad zmianami w rozporządzeniu.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
18.06.2021
Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Dobra wiadomość dla osób, które pracowały w Polsce i w Turcji. Od czerwca między krajami obowiązuje umowa o zabezpieczeniu społecznym. To szczególnie ważne dla tych, którzy byli aktywni zawodowo w tych dwóch państwach, jednak w żadnym z nich nie wypracowali stażu, który pozwalałby na przyznanie świadczenia tureckiego bądź polskiego.
Grażyna J. Leśniak
18.06.2021
Ubezpieczenia społeczne
Skarb państwa ani też Prokurator Generalny nie może być pozwany przez prokuratorów, którzy utracili stanowiska w Prokuraturze Generalnej w wyniku wprowadzenia systemowej reformy w 2016 roku. Pracodawcą ich stał się bowiem Prokurator Krajowy. Jednak przepisy wprowadzające ustawę pominęły możliwość odwołania od decyzji. Dlatego Sąd Najwyższy nakazuje stosowanie Kodeksu pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.06.2021
Prawnicy Prokuratura Prawo pracy
Od początku pandemii do 21 maja tego roku Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał na dodatki covidowe 5,71 miliarda złotych - ustaliło Prawo.pl. Są placówki, które dostały miliony, np. Regionalny Szpital w Grudziądzu, i takie, które mniej niż milion, np. szpital w Świdniku. Zdaniem ekspertów niejasne zasady ich przyznawania ustalone przez ministra zdrowia podzieliły podmioty lecznicze i ich pracowników na lepszych i gorszych.
Jolanta Ojczyk
18.06.2021
Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Inspekcja pracy zabiega o możliwość przeprowadzania kontroli pracy zdalnej. Na przeszkodzie stoi brak przepisów i zapisana w konstytucji ochrona miru domowego. Zdaniem ekspertów, to powinno zostać wprost uregulowana w Kodeksie pracy. Tymczasem najnowsza wersja projektu takich rozwiązań nie przewiduje
Grażyna J. Leśniak
18.06.2021
Prawo pracy BHP
Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego nie oznacza automatycznie utraty niezdolności do pracy - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy. I dodał, że jeśli ubezpieczony przedstawi dalsze zwolnienia potwierdzające niezdolność do pracy, to nie traci zasiłku chorobowego. Nawet, gdy nie stawił się na badanie lekarskie oraz jeśli stał się niezdolny do pracy
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.06.2021
Pacjent Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ochrona rodziców małych dzieci przed zwolnieniem, realizacja programów mieszkaniowych zapowiedzianych w Polskim Ładzie oraz utworzenie centrum zajmującego się zdrowiem prokreacyjnym – to część rozwiązań zawartych w projekcie Strategii Demograficznej 2040. W czwartek rząd przekazał go do konsultacji społecznych.
Grażyna J. Leśniak
17.06.2021
Prawo pracy
Na koniec 2020 roku liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 15,8 mln osób i była niższa w stosunku do 2019 roku o 1,8 proc. – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Największy spadek pracujących w ostatnim dniu ubiegłego roku odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii – o 8,3 proc.
Grażyna J. Leśniak
17.06.2021
Prawo pracy
Większość pracowników zagranicznych, którzy zdecydowali się na zatrudnienie w Polsce podczas pandemii COVID-19 nie żałuje swojej decyzji i poleciłoby pracę w naszym kraju swoim znajomym. Jednak stabilizacja sytuacji epidemiologicznej i powolny powrót gospodarek europejskich do poziomów sprzed pandemii wpływa na wzrost zainteresowania migracją do krajów innych niż Polska.
Grażyna J. Leśniak
17.06.2021
Prawo pracy
Spada odsetek osób, które chcą pracować w polskich firmach. Z najnowszego raportu firmy rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire wynika, że tylko 11 proc. spośród przeszło 3 tys. respondentów wyraziło chęć pracy w organizacji z polskim kapitałem. Jeszcze rok temu chętnych było 12 proc. ankietowanych.
Grażyna J. Leśniak
17.06.2021
Prawo pracy

ZUS płaci kancelariom, bo brakuje mu prawników - specjalistów

Prawnicy Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
ZUS zatrudnia radców, a mimo to korzysta z zewnętrznych prawników. Sama Centrala ma podpisane umowy na obsługę prawną z 12 kancelariami. Koszt ich usług w latach 2015-2020 sięgnął prawie 11 mln zł, a zatrudnienie prawników w Centrali i w wydziałach obsługi prawnej 43 oddziałów w kraju – kolejne 293,5 mln zł. To powszechna praktyka w organach administracji
Grażyna J. Leśniak
17.06.2021
Prawnicy Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
Przepis ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb, na podstawie którego obniżono policyjne renty inwalidzkie byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego jest zgodny z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Dwa zdania odrębne do wyroku zgłosili sędziowie TK Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski.
Grażyna J. Leśniak
16.06.2021
Emerytury i renty
Partycypacja w Pracowniczych Planach Kapitałowych i Pracowniczych Programach Emerytalnych wnosi 32,6 proc. Na emeryturę wspólnie z pracodawcą i państwem oszczędza 2,9 mln osób. Na koniec maja 2021 roku 268 tys. firm oferowało programy emerytalne, a średnia stopa zwrotu z funduszy inwestycyjnych PPK wyniosła ponad 18 proc. - poinformował w środę Polski Fundusz Rozwoju.
Grażyna J. Leśniak
16.06.2021
Emerytury i renty PPK

ZUS zakończył waloryzację kont ubezpieczonych

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Po czerwcowej waloryzacji stany kont ubezpieczonych zawierające składki na ubezpieczenie emerytalne wzrosły o 5,41 proc., a stany subkont wzrosły o 5,23 proc. Kapitał na kontach zwiększył się łącznie o niemal 164 mld zł – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
16.06.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Uproszczenia dla przedsiębiorców z innych państw, uczestniczących w rządowych programach wsparcia, likwidacja aresztów dla cudzoziemców, zwiększone kompetencje dla Komendanta Głównego Straży Granicznej i samej straży, która uzyska bezpośredni dostęp do bazy ZUS, by zwalczać nielegalne zatrudnienie cudzoziemców – takie zmiany przewidują nowelizowane przepisy.
Robert Horbaczewski
16.06.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce stworzyć system teleinformatyczny, w którym udostępni mikroprzedsiębiorcom, rolnikom i osobom fizycznym zatrudniającym nianie i pomoc domową gotowe wzory umów o pracę i umów zlecenia. Nie kryje, że chce w ten sposób przejąć kontrolę nad całym procesem zawierania i rozliczania takich umów.
Grażyna J. Leśniak
16.06.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy
We wtorek Trybunał Karny w Wersalu skazał firmę Ikea France na milion euro grzywny, a jednego z jej byłych dyrektorów na dwa lata więzienia w zawieszeniu oraz 50 tys. euro grzywny. Trybunał uznał francuską filię szwedzkiego giganta meblowego za winną szpiegowania kilkuset pracowników, w tym związkowców w latach 2009-2012.
Grażyna J. Leśniak
15.06.2021
Prawo pracy Prawo unijne
W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć z obecnych 2,8 tys. zł do 3 tys. zł, a stawka godzinowa – z 18,30 zł do 19,60 zł. We wtorek Rada Ministrów przyjęła propozycję w tej sprawie. Teraz trafią one do negocjacji z partnerami społecznymi w Radzie Dialogu Społecznego.
Grażyna J. Leśniak
15.06.2021
Prawo pracy
W I kwartale 2021 r. zgłoszono 10 891 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 23 proc. mniej niż w I kwartale 2020 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 1,04 w analogicznym okresie 2000 roku do 0,81 w omawianym okresie – wynika z danych GUS.
Grażyna J. Leśniak
15.06.2021
Prawo pracy BHP
Platforma Usług Elektronicznych to narzędzie, które ułatwia dostęp do szeregu usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Korzystać z niego mogą wszyscy ubezpieczeni w ZUS - pracodawcy, pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści. Na PUE można załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym.
Agnieszka Matłacz
15.06.2021
Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski