Prawo.pl
Projekty m.in. zmian w kodeksie etyki, które NRA rozpatrzy i mam nadzieję przyjmie na rozpoczynającym się posiedzeniu plenarnym, są wstępem do głębszej reformy. Adwokatura pracuje także nad zmianami w zakresie reklamy, dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii i pracy adwokata, ale też adwokackiej umowy o współpracę i adwokackiej spółki kapitałowej.
Patrycja Rojek-Socha
09.09.2022
Prawnicy
Przymus, zastraszanie lub wykluczenie, a także mobbing, dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie czy wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych wobec sygnalisty, jest działaniem niedopuszczalnym. I nie ma znaczenia, czy taki odwet jest „zwykłym” działaniem czy nadzwyczajnym – twierdzi RCL w nawiązaniu do prac nad ustawą.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Nie ma już wprawdzie epidemii, ale jest stan zagrożenia epidemicznego. Obowiązuje więc przepis, który zwalnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wypłaty odsetek za świadczenia wypłacone po terminie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie planuje zmiany prawa, dlatego prace nad projektem ustawy, który miał skrócić ten okres, nie będą kontynuowane.
Grażyna J. Leśniak
08.09.2022
Ubezpieczenia społeczne Finanse
Ryczałtowe rozliczenie noclegów w podroży służbowej, krajowej i zagranicznej, pojawia się wówczas, gdy pracownik nie przedstawił dowodów potwierdzających poniesiony wydatek noclegowy, jak też nie miał zapewnionego przez pracodawcę (lub w powiązaniu z pracodawcą – np. przez kontrahenta pracodawcy, instytucję, w której pracownik realizuje zadanie służbowe podczas delegacji) bezpłatnego noclegu.
Marek Rotkiewicz
08.09.2022
Prawo pracy
Zwolnienie z pracy statutowych przedstawicieli związku zawodowego może powodować czasowy paraliż działalności danego związku. Takie ograniczenie wolności związkowej budzi poważne wątpliwości. Warto zatem doprecyzować przepisy i wyraźnie określić status działaczy związków zawodowych w przypadku wypowiedzenia im stosunku pracy – twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2022
Prawo pracy
We wtorek 6 września 2022 roku milion emerytów i rencistów otrzymało czternastą emeryturę o łącznej wartości 1,2 mld zł – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kolejni uprawnieni otrzymają świadczenie 10, 15 lub 20 września. To dodatkowe świadczenie otrzymało już ponad 3,6 mln osób, a w sumie ma otrzymać około 9 mln emerytów i rencistów.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Funkcjonariusze Służby Więziennej czują się dyskryminowani ze względu na stan zdrowia, bo obniża się im dodatki służbowe, gdyż przebywali na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z przepisami, dodatek służbowy można obniżyć w razie zmiany lub ustania prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych. Zdaniem RPO, nieobecność z powodu choroby nie mieści się w tym zakresie.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2022
Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Obecnie mamy do czynienia z całkowitym zerwaniem związku podstawy wymiaru wynagrodzeń sędziów z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce krajowej - stwierdza pierwsza prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska, która skierowała do Ministerstwa Finansów pismo w sprawie zamrożenia tzw. kwoty bazowej wynagrodzeń w wymiarze sprawiedliwości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.09.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Na obecnym, mocno konkurencyjnym rynku wygrywają te firmy, które doskonale wiedzą o tym, że to, co je odróżnia od innych, to ludzkie zespoły - dobrze zmotywowane, lojalne, kreatywne, dbające o jakość swojej pracy, wpływające na zmiany w organizacji oraz mające świadomość, że są słuchane przez swoje zarządy. W tym kontekście duże znaczenie odgrywa postawa przełożonego.
Magdalena Kozłowska
07.09.2022
Prawo pracy HR
Rośnie liczba osób, którym ZUS przyznał emeryturę dokładnie w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego. W 2021 r. stanowiły one 68,2 proc. osób, którym przyznano świadczenie w okresie poniżej 1 roku od osiągnięcia wieku emerytalnego. A ta grupa to z kolei aż 89,1 proc. spośród uprawnionych. Polacy decydują się na jak najszybsze korzystanie z uprawnień emerytalnych, a nieliczne zachęty nie motywują do pozostania na rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
W sierpniu 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 4,9 proc. – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 2,1 tys. osób. W sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 95,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 6,8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.
Grażyna J. Leśniak
06.09.2022
Rynek Prawo pracy
Niemiecki parlament uchwalił ustawę, która ma na celu ograniczenie m.in. wykorzystywania dzieci do pracy, niewłaściwego traktowania pracowników czy negatywnego wpływu na środowisko. W związku z tym także polska firma, która jest dostawcą towarów lub usług do niemieckiej spółki spełniającej ustawowe kryterium, może spodziewać się zapytania o wdrożone regulacje w tym zakresie.
Jagoda Trela
06.09.2022
Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze
Samopoczucie zatrudnionych osób wpływa na jakość ich pracy. Jak wynika z najnowszego badania firmy ADP, 4 na 10 ankietowanych Polaków (43,96 proc.) uważa, że ich praca cierpi z powodu złego stanu psychicznego. Jednocześnie, co drugi badany przyznaje, że nie czuje się wspierany przez swojego przełożonego (48,77 proc.).
Grażyna J. Leśniak
06.09.2022
Prawo pracy

Procedury antymobbingowe w firmach nawet są, ale często tylko jako formalność

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy HR
Nie ma przepisu, który określałby, w jakim terminie komisja powołana do rozpoznania przypadku mobbingu powinna przeprowadzić i zakończyć postępowanie. Nie ma też standardu prowadzenia takich postępowań, a problemy zaczynają się już od składu samej komisji. Do tego inspekcja pracy sprawdza tylko istnienie procedury, ale nie interesuje się, jak ona działa. Nie ma też sankcji za brak procedury antymobbingowej.
Grażyna J. Leśniak
06.09.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy HR
Kobiety nadal są w naszym kraju gorzej opłacane i mają utrudniony dostęp do najwyższych stanowisk. Na dodatek pracują więcej, a część ich pracy wykonywana jest nieodpłatnie. Sytuacja zawodowa kobiet jest gorsza niż można by oczekiwać. Do zmiany tego stanu rzeczy potrzebne są działania promujące model równościowy – wynika z raportu „Źródła nierównej pozycji zawodowej kobiet”, przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2022
Rynek Prawo pracy
68 777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2021 r. to 2 589 706 dni zwolnienia lekarskiego oraz 664 322 700 zł kosztów świadczeń. To jednak tylko część konsekwencji, z jakimi muszą mierzyć się firmy. Nieodpowiednie zabezpieczenie pracowników okazuje się mieć bowiem katastrofalne skutki wizerunkowe, a w efekcie finansowe dla przedsiębiorstw.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2022
Prawo pracy BHP
Rekordowo wzrosło zainteresowanie poszukiwaniem pracy przez specjalistów i menedżerów. O 60 proc. wzrosła też liczba otrzymywanych zaproszeń do procesów rekrutacyjnych. Obecnie do najczęstszych przyczyn zmiany pracy należą złe zarządzanie oraz propozycja wyższego wynagrodzenia – wynika z najnowszej, 12. edycji raportu Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2022
Rynek Prawo pracy Finanse
Niektórzy obywatele Ukrainy przebywający w Polsce po agresji Rosji na ich kraj mogą mieć problemy podatkowe. Mogą być bowiem uznani za rezydentów podatkowych zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra finansów w sprawie dodatkowych działań dla pomocy uchodźcom z Ukrainy w sprawach podatkowych.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2022
PIT Ukraina

Abolicja dla płatników składki zdrowotnej pilnie potrzebna

PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Wprowadzone Polskim Ładem nowe zasady opłacania składki zdrowotnej, a także niejasne i niespójne przepisy w tym zakresie, które zresztą rządzący już zmieniali w 2022 r., ostatni raz 1 lipca, wymagają uchwalenia abolicji dla płatników składek – twierdzą prawnicy. Ich zdaniem, nie powinni oni ponosić odpowiedzialności karnej za ewentualne niezamierzone błędy w deklaracjach. Zwłaszcza, że błędy mogą wyjść dopiero po latach.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
W trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem - wypowiedzenie dokonane w tym czasie jest niezgodne z prawem. Ochrona ta obejmuje jednak konkretnie okres urlopu wypoczynkowego, który rozpoczyna się po zakończeniu ostatniej doby pracowniczej przypadającej bezpośrednio przed dniem kalendarzowym urlopu.
Marek Rotkiewicz
03.09.2022
Prawo pracy

Będzie historyczna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Zgodnie z projektem ustawy budżetowej przyjętej 30 sierpnia przez rząd, prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku ma wynieść 6935 zł brutto. Oznacza to wzrost aż o 17,1 proc. Jeśli tak się stanie, to analogicznie wzrośnie też wysokość składek ZUS dla firm. Byłaby to największa podwyżka w historii.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Trwałość umowy o pracę z pracownicą w ciąży podlega daleko idącej ochronie - pracodawca nie może wypowiedzieć ani zasadniczo rozwiązać z ciężarną pracownicą umowy o pracę. W wielu przypadkach - ale nie w każdym - umowa terminowa, która miałaby ulec zakończeniu w okresie ciąży, ulega także przedłużeniu do dnia porodu. W tym zakresie występuje wiele błędów, często wynikających z utrwalonej nieznajomości przepisów.
Agnieszka Rosa Marek Rotkiewicz
02.09.2022
Prawo pracy

ZUS radzi pracodawcom, by nie czekali z kontrolą L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca nie musi czekać aż ZUS skontroluje to, czy ktoś wykorzystuje swoje zwolnienie właściwie. Może to zrobić sam, gdyż ma do tego prawo pod warunkiem, że zatrudnia powyżej 20 pracowników. Kontrolę pracodawca może przeprowadzić sam lub zlecić ją np. pracownikowi kadr albo firmie zewnętrznej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Stopa bezrobocia w Polsce w lipcu wyniosła 2,6 proc. Jest niższa od wartości z lipca 2021 r. (3,3 proc.) – podaje Eurostat. Zdaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ten wynik jest potwierdzeniem, że sytuacja na rynku pracy w Polsce jest stabilna. Tylko w Czechach poziom bezrobocia jest niższy niż w Polsce.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Rynek Prawo pracy
Są skargi na opóźnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie dofinansowania pobytu dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W efekcie rodzice muszą pokrywać całą opłatę za żłobek za dany miesiąc. Stawia to ich w gorszej sytuacji w porównaniu z osobami, które takie dofinansowanie otrzymały we właściwym czasie. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się w tej sprawie do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse
Przedsiębiorcom przysługuje prawo ujęcia w kosztach podatkowych wartości diet za czas podróży służbowych w ramach limitu - do wysokości diet przysługujących pracownikom. Zmiana wprowadzona do ustawy o czasie pracy kierowców nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących osobiście działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, lecz pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy.
Wiesława Moczydłowska
02.09.2022
PIT Rachunkowość Prawo pracy
Przepisy nie określają temperatury powietrza w środowisku pracy, której przekroczenie stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia pracownika. Nie ustalono też wymagań dotyczących monitorowania temperatury powietrza w kabinach kierowców i maszynistów czy ograniczeń w kierowaniu pojazdem związanych z przekroczeniem temperatury o określonej wartości.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Prawo pracy
Prokuratorzy obliczyli właśnie, że zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej, w 2023 roku ich wynagrodzenie będzie liczone w oparciu o podstawę niższą o ponad 700 zł od tego, co gwarantuje im ich własna ustawa - Prawo o prokuraturze. Rozgoryczenie pogłębia fakt, że to kolejny raz kiedy budżet krojony jest ich kosztem. Prawnicy też widzą problem, wskazują jednak, że jest on już systemowy.
Patrycja Rojek-Socha
02.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy
Coraz więcej firm występuje o postępowania o zatwierdzenie układu lub inne postępowania restrukturyzacyjne. Dobór odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego zależy od potrzeb i możliwości danego przedsiębiorcy, ale jedno jest pewne – wdrożenie środków restrukturyzacyjnych może skutecznie uchronić przed ogłoszeniem upadłości - mówi Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.
Katarzyna Buczkiewicz
02.09.2022
Prawo gospodarcze
Tylko do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy dostają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę. Do wniosku musi być dołączone zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że nadal się uczą – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, czyli złożą dokumenty np. w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień.
Grażyna J. Leśniak
01.09.2022
Ubezpieczenia społeczne