Sądy nadużywają artykułu 8. kodeksu pracy, argumentując, że premia, czy wynagrodzenie pracownika są zbyt wysokie, a tym samym jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W Warszawie kwotą zaporową jest ok. 100 tys. złotych., w mniejszych miejscowościach kilkanaście tysięcy mniej - wskazują eksperci.
Paweł Żebrowski
25.05.2019
Rynek Prawo pracy HR
Jan Guz zmarł w piątek w Warszawie - poinformował szef ZNP Sławomir Broniarz. Guz był przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych od kwietnia 2004 r. Wielokrotnie wypowiadał się na łamach Prawo.pl
Paweł Żebrowski
24.05.2019
W przyszłym tygodniu resort rodziny, pracy i polityki społecznej prawdopodobnie przedstawi propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok. Zgodnie z przepisami rząd powinien przesłać taki projekt Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca.
Paweł Żebrowski
24.05.2019
Rynek i konsument Prawo pracy

ZUS wypłaca ostatnie "trzynastki"

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Blisko 9 mld zł trafiło już do emerytów i rencistów z tytułu tzw. trzynastego świadczenia. Do wypłaty zostały jeszcze tylko „trzynastki” dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Ostatnia transza świadczenia w wysokości 1100 zł brutto trafi do emerytów na początku czerwca.
Paweł Żebrowski
24.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wysokość emerytury ustalonej zgodnie z umową o zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA jest korzystniejsza wtedy, gdy jest wyższa od wysokości emerytury ustalonej wyłącznie na podstawie okresów ubezpieczenia zgromadzonych zgodnie z przepisami polskimi - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Izby Pracy Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.05.2019
Ubezpieczenia społeczne
W Polsce ponad 1,2 mln osób z różnymi niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej nie pracuje. Tymczasem eksperci szacują, że przy odpowiednim ułożeniu procesów biznesowych z instrumentami polityk publicznych co najmniej 400 tys. mogłoby zasilić rynek pracy.
Agnieszka Matłacz
24.05.2019
Prawo pracy HR
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie wyklucza dokonywania potrąceń z minimalnej stawki godzinowej - wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy. Ale zastrzega, że nie może to być systematyczne. I mówi o propozycji zmian przepisów oraz ustanowieniu granicy potrąceń, w tym kwoty wolnej od potrąceń.
Paweł Żebrowski
24.05.2019
Rynek Prawo pracy

Kobiety dyskryminowane nowelą ustawy o PPK

Emerytury i renty Prawo gospodarcze PPK
Nowelizacja ustawy o PPK dyskryminuje osoby, które przebywają na urlopach wychowawczych lub pobierają zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. W większości sytuacji tracą one możliwość otrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł - pisze Oskar Sobolewski
Oskar Sobolewski
24.05.2019
Emerytury i renty Prawo gospodarcze PPK
Płaca minimalna powinna wzrosnąć w przyszłym roku do 2387 zł, czyli o 6,1 proc. – taka jest wspólna propozycja podwyżki uzgodniona przez BCC, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Związek Rzemiosła Polskiego i ZPP. W 2019 roku płaca minimalna wynosi 2250 złotych.
Paweł Żebrowski
23.05.2019
Rynek Prawo pracy
Rynek pracy przechodzi pokoleniową zmianę, która wpływa również na kulturę organizacji. Młode pokolenie oczekuje zdecydowanie więcej swobody i chce mieć wpływ na to gdzie, kiedy i jak będzie wykonywać swoje obowiązki. Czy praca zdalna do wciąż jeszcze modny trend, czy już standard?
Mateusz Bocian
23.05.2019
HR
Przyjęta przez Sejm i skierowana do Senatu nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zakłada, że maksymalny limit wpłat i dopłat na wszystkie rachunki PPK wynosić będzie 50 tys. dolarów rocznie - pisze dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.
Antoni Kolek
23.05.2019
PPK

ZUS: Mniej odszkodowań za wypadki przy pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Z danych ZUS wynika, że coraz bardziej przestrzegamy przepisów BHP, a co za tym idzie pracujemy bezpieczniej. Z roku na rok maleje liczba odszkodowań wypłacanych przez ZUS z powodu wypadków przy pracy. W minionym roku ubezpieczeni dostali z tego tytułu 323 mln zł w 2017 było to 318 mln.
Paweł Żebrowski
23.05.2019
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Jest wysoce prawdopodobne, że jeszcze w tej kadencji Sejmu wrócimy do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, która ma doprecyzować m.in. jakie placówki mogą być wyłączone spod zakazu - stwierdził w rozmowie z Prawo.pl poseł PiS Janusz Śniadek, który jest sprawozdawcą projektu. Propozycja nowelizacji utknęła w Sejmie pod koniec ubiegłego roku.
Paweł Żebrowski
23.05.2019
Rynek i konsument Prawo pracy
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził właśnie, że 50 proc. koszty autorskie można stosować tylko do określonych kategorii dzieł. Standardowe koszty przy umowach o dzieło wynoszą 20 proc. W niektórych przypadkach nie można jednak ich zastosować. Wtedy kosztów nie rozlicza się wcale. Podatek w rezultacie płacony jest od przychodu.
Krzysztof Koślicki
23.05.2019
PIT Prawo pracy
PFRON uruchomił program pomocy dla osób niepełnosprawnych, które ucierpiały w wyniku wichury w woj. Lubelskim. Dzięki pomocy możliwe będzie m.in. zakupienie sprzętu rehabilitacyjnego zniszczonego na skutek działania żywiołu.
Paweł Żebrowski
22.05.2019
Pomoc społeczna
Podwyższenie płacy minimalnej do 2500 zł brutto spowodowałoby wzrost wpływów do sektora finansów publicznych o 2,2 mld zł w skali roku. Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje, by 1,6 mld zł z tej kwoty przeznaczyć na obniżenie klina podatkowego i podwyższenie kwoty pracowniczych kosztów uzyskania przychodu do ponad 333 zł miesięcznie.
Paweł Żebrowski
22.05.2019
Finanse publiczne Rynek Prawo pracy
W niedzielę 26 maja kończy się I etap konkursu o tytuł Mistrza Kadry BHP. To już V edycja Mistrzostw Kadry BHP.
Agnieszka Matłacz
22.05.2019
BHP
Ponad 609 tys. cudzoziemców było ubezpieczonych w marcu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tradycyjnie najliczniejszą grupą w tym zestawieniu stanowili obywatele Ukrainy. W porównaniu do stycznia 2018 r. liczba Ukraińców zgłoszonych do ubezpieczenia zwiększyła się o blisko 150 tys.
Paweł Żebrowski
22.05.2019
Rynek Prawo pracy
Roczny koszt "500 plus" dla osób niepełnosprawnych to około 3 mld zł. Wsparcie będzie finansowane m.in. z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz podatku handlowego - poinformował premier Mateusz Morawiecki.
Paweł Żebrowski
21.05.2019
Pomoc społeczna Rynek
Spory o reparacje wojenne mogą doprowadzić do wzrostu niechęci wobec pracowników z Polski w RFN - ostrzega niemiecki "Die Welt". - Niemcy mają pełną świadomość swojej odpowiedzialności i szukają przeróżnych argumentów, aby ośmieszyć i zdyskredytować roszczenia - komentuje w rozmowie z Prawo.pl poseł Arkadiusz Mularczyk
Paweł Żebrowski
21.05.2019
Rynek
Zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i długotrwałe bezrobocie - to główny cel nowego projektu PFRON pt. "Aktywni Plus". Do inicjatywy włączyła się Grupa Enea.
Paweł Żebrowski
21.05.2019
Pomoc społeczna Rynek Prawo pracy
Trwają pracę nad ustawą, która ma zagwarantować osobom całkowicie niezdolnym do pracy wsparcie w wysokości 500 zł - poinformował pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Zaznaczył, że rząd chce, aby ustawa była przyjęta jeszcze w tej kadencji parlamentu.
Paweł Żebrowski
21.05.2019
Pomoc społeczna Rynek
Powiatowe urzędy pracy nie będą już musiały ustalać profilu pomocy dla każdego bezrobotnego - takie zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którą w poniedziałek podpisał prezydent Andrzej Duda. Przepisy realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.05.2019
Prawo pracy
W 2018 r. wydano 328,8 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce, czyli blisko 40 proc. więcej niż w 2017 r. i prawie 5-krotnie więcej niż w 2015 r. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zezwolenia takie najczęściej wydawane są obywatelom Ukrainy, ale na drugim miejscu są Nepalczycy.
Krzysztof Sobczak
20.05.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Jedynie 34 proc. pracowników firm, które zatrudniają powyżej 250 osób potwierdza, że w ich firmach prowadzone są przygotowania do stworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Natomiast połowa badanych nie wie, czy w ich organizacji są prowadzone takie prace - wynika z badania Nationale-Nederlanden „PPK oczami Polaków”.
Paweł Żebrowski
20.05.2019
Emerytury i renty Rynek PPK
Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasadę równości wobec prawa narusza przepis, który różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od tego, w jakim wieku powstała niepełnosprawność. Od ogłoszenia wyroku TK przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych utracił moc w zakwestionowanej części. Nie można więc go stosować „w całości” – orzekł WSA w Kielcach.
Aleksandra Partyk
20.05.2019
Opieka zdrowotna
Obliczenie odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy i zasiłku wypłacanego w związku z urlopem na przekwalifikowanie pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim w niepełnym wymiarze powinno zostać dokonane na podstawie wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Paweł Żebrowski
20.05.2019
Prawo pracy
Kompleksowa rekodyfikacja prawa pracy wydaje się w naszych warunkach nierealnym przedsięwzięciem - uważa profesor Mirosław Włodarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zdaniem takie prace musiałyby trwać kilka lat i obejmować kilka ekip rządzących. - Wydaje mi się, że należy się przygotować na modyfikację prawa pracy, ale raczej o charakterze fragmentarycznym - dodał profesor.
Paweł Żebrowski
17.05.2019
Rynek Prawo pracy
Zmiana przepisów jest efektem petycji, którą wniesiono do Senatu w 2017 roku. Celem przepisów jest stworzenie podstaw do rehabilitacji prawnej i powrotu do służby niesłusznie oskarżonych funkcjonariuszy. Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy w tej sprawie.
Paweł Żebrowski
17.05.2019
Policja Prawo pracy

ZUS: Wydolność FUS to ponad 80 proc.

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wpływ składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w I kwartale 2019 r. osiągnął nienotowany dotychczas poziom 49,9 mld zł i był większy od wpływu składek w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 8,7 proc. - poinformował ZUS. Tego typu sytuacja nie zdarzyła się od czasu reformy emerytalnej 1999 r.
Paweł Żebrowski
17.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski