1 grudnia 2018 roku papierowe druki zwolnień lekarskich zostaną zastąpione przez e-zwolnienia. Od...
Agnieszka Matłacz
04.06.2018
Ubezpieczenia społeczne
W I kwartale 2018 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy była o 5,4 proc. mniejsza niż w...
Agnieszka Matłacz
04.06.2018
BHP
Nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych dostosuje prawo do unijnej dyrektywy,...
Monika Sewastianowicz
02.06.2018
Parlament Europejski zatwierdził we wtorek zmiany dotyczące delegowania pracowników do innych...
Agnieszka Matłacz
31.05.2018
Informator, którego uprawnienia pracownicze zostaną naruszone, będzie mógł domagać się dodatkowej...
31.05.2018
Zdarza się, że po śmierci pracownika pozostają niewypłacone różne świadczenia, w tym także zasiłek...
30.05.2018
Brak przepisu przejściowego w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych sprawił, że wielu...
Agnieszka Matłacz
30.05.2018
RODO
Podmioty z sektora finansowego będą mogły żądać od kandydatów do pracy i pracowników informacji,...
Agnieszka Matłacz
29.05.2018
Ewa Podgórska-Rakiel wyjaśnia, czy nowe regulacje RODO dotyczą tylko dokumentów w teczkach nowo...
29.05.2018
Jeszcze kilka lat temu, osoba pracująca z domu, przez internet, byłaby traktowana jak ktoś, kto...
Agnieszka Matłacz
29.05.2018
HR
Prezydent podpisał nowelizację przepisów o zasiłku opiekuńczym, która ma wspomóc rodziców...
Agnieszka Matłacz
29.05.2018
W rozważaniach o źródłach sukcesu organizacji wiele miejsca poświęca się – zupełnie słusznie –...
Agnieszka Matłacz
29.05.2018
HR
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy...
Agnieszka Matłacz
29.05.2018
BHP
Kierunek zmian w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), zaproponowany w nowym...
Marcin Wojewódka
29.05.2018
Prawo pracy
Magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55C może się odbywać w...
Roman Majer
28.05.2018
BHP
Niższe składki dla najmniej zarabiających, zniesienie odpowiedzialności karnej pracodawców i zmiany...
Agnieszka Matłacz
28.05.2018
Po 40 dniach zawieszamy protest w Sejmie; decyzja została podjęta jednomyślnie - poinformowała w...
PAP
27.05.2018
Zarówno rejestr wypadków przy pracy, jak i rejestr chorób zawodowych zawierają dane osobowe, ale...
26.05.2018
BHP RODO
W kwietniu zarejestrowano 126 tys. nowych bezrobotnych - to o 8,2 proc. mniej niż przed miesiącem....
Agnieszka Matłacz
25.05.2018
Kompetencje nie mają płci, a realizacja potencjału – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – powinna być...
Prawo.pl
25.05.2018
HR
Technologia jest już nieodłączną częścią naszego życia. Każdy z nas korzysta z telefonu, stolik w...
Agnieszka Matłacz
24.05.2018
HR
Wielkie odliczanie do 25 maja 2018 roku dobiegło końca. Unijna reforma ochrony danych osobowych od...
Agnieszka Matłacz
24.05.2018
Najważniejsze obszary HR-owe, w których RODO będzie miało zastosowanie, to procesy rekrutacyjne,...
23.05.2018
HR
Jedną z ważniejszych cech, jakie musi posiadać pracownik, jest lojalność. Jeśli bowiem pracodawca...
Agnieszka Matłacz
23.05.2018
HR
- W obliczu podpisanego porozumienia z NSZZ Solidarność niepokoi nas przyspieszenie kontroli ZUS w...
Agnieszka Matłacz
23.05.2018
Ubezpieczenia społeczne
Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że od stycznia do 18 maja wydano 98 tys. decyzji...
PAP
23.05.2018
Ubezpieczenia społeczne
Rolnicy i domownicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i podlegają ubezpieczeniu...
Agnieszka Matłacz
23.05.2018
Ubezpieczenia społeczne
RODO zaczyna obowiązywać w najbliższy piątek, ale związane z nim zmiany w kodeksie pracy muszą...
23.05.2018
Sejm błyskawicznie pracował nad ustawą obniżającą uposażenia parlamentarzystom. W tym kontekście...
Agnieszka Matłacz
22.05.2018
Czy L-4 przerywa urlop szkoleniowy i czy należy niewykorzystaną (z powodu choroby) część urlopu...
Dabrowska Paula
22.05.2018
Prawo pracy