Program "Rodzina 500 plus" dobrze służy polskim rodzinom i zmniejsza skalę ubóstwa, a kwestionujący to eksperci od początku byli negatywnie nastawieni do wprowadzonego świadczenia. To jest raport o tym, jak "500 plus" szkodzi polskim rodzinom - oceniła w rozmowie z Prawo.pl minister Elżbieta Rafalska.
Paweł Żebrowski
09.05.2019
Pomoc społeczna Rynek
W I kwartale 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 173,8 tys. kontroli zwolnień. W konsekwencji wydanych zostało 10 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 9 247,0 tys. zł. W porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku liczba kontroli w skali kraju wzrosła o 26,2 proc.
Paweł Żebrowski
08.05.2019
W 2016 roku branża transportowa zatrudniała w 28 państwach Unii Europejskiej około 11,5 miliona osób, z czego ponad 750 tys. w Polsce. 13 proc. budżetu gospodarstw domowych przeznaczono na wydatki związane z transportem - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zaznaczono w nim, że w ciągu 10 lat przybyło nam 2412,5 km dróg szybkiego ruchu i autostrad, ale jednocześnie zlikwidowano 588 km szlaków kolejowych.
Paweł Żebrowski
08.05.2019
Rynek Prawo pracy

Nowelizacja ustawy o PPK pisana pod stołem

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne PPK
Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. To drugi projekt nowelizujący tę ustawę, a poprawka o zniesieniu limitu 30-krotności w PPK, która została przedstawiona w marcu, zawarta jest również w tym nowym projekcie, co już na początku analizy pokazuje, że w rządzie panuje bałagan i chaos legislacyjny - pisze Oskar Sobolewski
Oskar Sobolewski
08.05.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne PPK
Senat rozpatrzy na trzydniowym posiedzeniu prezydencką ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Legislator Senatu wyraża obawę, jak zmiana procedury cywilnej przy tej okazji będzie stosowana i czy terminy zostaną zachowane.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.05.2019
Prawo pracy
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jako sąd I instancji przesłuchała psychologa, psychiatrę i neurologa w sprawie prokurator, która prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. W czwartek 9 maja br. SN ogłosi wyrok w tej sprawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.05.2019
Prawo karne Prokuratura
W demokratycznym państwie prawa wady postępowania wyjaśniającego nie mogą być przeniesione na obwinionego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie ukarania policjanta wydaleniem ze służby. Uznał, że jeśli wątpliwości co do trzeźwości funkcjonariusza drogówki nie da się wyjaśnić, nie można stosować kary najsurowszej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.05.2019
Policja
Pod koniec maja zacznie się podpisywanie umów z samorządami na realizację opieki wytchnieniowej. W ramach tego programu opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają m.in. 14 dni wolnego, a ich podopieczni będą mieli zapewnioną fachową opiekę w całodobowych ośrodkach. W 2019 r. na ten cel  zaplanowano 110 mln zł
Monika Stelmach
08.05.2019
Opieka zdrowotna
Większość kontrolowanych w 2018 r. firm prawidłowo stosowała przepisy o minimalnej stawce godzinowej - wynika ze wstępnych wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Wciąż jednak zdarzają się nieuczciwi pracodawcy, którzy np. wliczają wypożyczenie odzieży roboczej do minimalnej stawki.
Paweł Żebrowski
08.05.2019
Rynek Prawo pracy
Program "Rodzina 500 plus” nie sprawdził się w odniesieniu do swojego podstawowego celu, czyli zwiększenia liczby narodzin i poprawy sytuacji demograficznej. W latach 2016-2017 mieliśmy co prawda niewielki wzrost liczby urodzeń, jednak już w 2018 roku nastąpił ich spadek - wskazują autorzy raportu "Rodzina 500+ - ocena i propozycje zmian".
Paweł Żebrowski
07.05.2019
Pomoc społeczna Rynek
Program "Rodzina 500 plus” nie sprawdził się w odniesieniu do swojego podstawowego celu, czyli zwiększenia liczby narodzin i poprawy sytuacji demograficznej. W latach 2016-2017 mieliśmy co prawda niewielki wzrost liczby urodzeń, jednak już w 2018 roku nastąpił ich spadek - wskazują autorzy raportu "Rodzina 500+ - ocena i propozycje zmian".
Paweł Żebrowski
07.05.2019

WEI: Przedsiębiorcy chcą dobrowolności składek ZUS

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Dwie trzecie właścicieli małych firm zrezygnowałoby z płacenia ZUS, gdyby Polska wprowadziła dobrowolność składek dla przedsiębiorców - wynika z badania Warsaw Enterprise Institute. Przedsiębiorcy za główny mankament systemu uważają brak gwarancji wsparcia finansowego na wypadek utraty zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej.
Paweł Żebrowski
07.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz uproszczenie systemu PPK - zakłada projekt ustawy, który przyjęła Rada Ministrów. Proponowane przepisy zakładają też rozszerzenie katalogu uprawnionych m.in. o osoby przebywające na urlopach wychowawczych i pobierające zasiłek macierzyński.
Paweł Żebrowski
07.05.2019
Emerytury i renty Rynek PPK
Jednym z obowiązków, który na pracodawców nakłada ustawa o PPK, jest umożliwienie nowym pracownikom dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych w PPK poprzedniego pracodawcy do instytucji finansowej u nowego pracodawcy, tak żeby całość środków uczestnik mógł gromadzić na jednym rachunku - pisze Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.
Oskar Sobolewski
07.05.2019
Emerytury i renty Prawo pracy PPK
Rozpoczynający się we wtorek 7 maja protest ma trwać aż do odwołania. Porozumienie Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości domaga się podwyżek i systemowych zmian gwarantujących wzrost wynagrodzeń. W "miasteczku" mają odbywać się też dyskusje na temat reformy sądownictwa i sytuacji związanych z nim grup zawodowych.
Patrycja Rojek-Socha
07.05.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Ponad 4,1 tys. zł to łączne miesięczne obciążenie podatkami i składkami w przeliczeniu na jednego pracującego. W tym 2,2 tys. zł stanowią podatki dochodowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne - oszacowało w swoim raporcie pt. "Ile płacy mamy z pracy?" Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Paweł Żebrowski
07.05.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Nie wszystkie osoby, które wnioskowały o świadczenie z programu "Mama 4 plus" mogą liczyć na trzynastą emeryturę. Aby ją dostać należało do 30 kwietnia mieć przyznane prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Do tego czasu ZUS wydał ponad 44 tys. takich decyzji.
Paweł Żebrowski
07.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W ponad połowie krajów Unii Europejskiej 20 proc. pracowników pracuje zdalnie przynajmniej od czasu do czasu. W tym kontekście Polska jest wśród państw, w których odsetek takich osób jest najniższy - wynika z opublikowanego raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
Paweł Żebrowski
06.05.2019
Rynek Prawo pracy
ZUS do 23 kwietnia przyjmował skargi na wznowienie postępowania po wyroku TK dotyczącym kobiet z rocznika ’53. Liczba skarg, które wpłynęły do oddziałów to ponad 23,5 tys. Część z nich dotyczy decyzji wydanych ponad 5 lat temu, co zgodnie z przepisami oznacza, że ZUS nie może wydać decyzji o ponownym przeliczeniu emerytury.
Paweł Żebrowski
06.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
ZUS nie prowadził żadnej akcji wobec jakiejkolwiek grupy zawodowej. Przekładanie jednostkowej...
Paweł Żebrowski
06.05.2019
Ubezpieczenia społeczne
Pacjenci chorzy na boreliozę często trafiają do psychiatry. Lekarze, przy szerokim spektrum objawów choroby, nie widząc konkretnej przyczyny zaburzeń, zaczynają podejrzewać pacjenta o przesadę lub wmawianie schorzenia - podkreśla w rozmowie z Prawo.pl prezes stowarzyszenia chorych na boreliozę Rafał Reinfuss.
Paweł Żebrowski
06.05.2019
BHP Opieka zdrowotna
Policjant wydał polecenie zatrzymania mężczyzny, który groził żonie śmiercią. Za to został ukarany naganą w postępowaniu dyscyplinarnym, ale sąd uznał, że nie doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza. Zgodnie z wyrokiem wojewódzkiego sądu administracyjnego komendant ma jeszcze raz ocenić postępowanie policjanta.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.05.2019
Prawo karne Policja Prawo pracy

ZUS sprawdza, czy prawniczki zasłużyły na zasiłek macierzyński

Prawnicy Prawo rodzinne Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzmożył kontrole matek prowadzących działalność gospodarczą, w tym matek-prawniczek. Nie podoba mu się, że ich firmy generują za małe przychody, podczas gdy właścicielki pobierają zasiłki macierzyńskie. Przedsiębiorcze mamy są tym oburzone, ale ZUS wskazuje na konieczność obrony interesu płatników.
Katarzyna Nowosielska
06.05.2019
Prawnicy Prawo rodzinne Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Sprawiedliwości nie będzie zmieniać przepisów ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, które wprowadziły górną granicę wieku dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły na aplikację sędziowską, prokuratorską i uzupełniającą. Zdaniem resortu nie jest to dyskryminacji ze względu na wiek.
Robert Horbaczewski
06.05.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Chorzy na boreliozę walczą z samorządami

BHP Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Liczba chorych na boreliozę dramatycznie rośnie - w 1999 roku chorowało na nią niespełna 900 osób, teraz - już ponad 20 tysięcy. Coraz więcej odszkodowań z tego tytułu wypłaca rolnikom KRUS. Część samorządów, pod naciskiem mieszkańców, decyduje się na opryskiwanie skwerów i parków przeciwko kleszczom. Inne wolą chronić pszczoły - dlatego chorzy na boreliozę katowiczanie zapowiadają pozew zbiorowy przeciwko miastu.
Paweł Żebrowski
05.05.2019
BHP Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Od 4 maja 2019 r. zmianie uległ katalog danych osobowych kandydatów do pracy przetwarzanych w procesach rekrutacyjnych oraz danych osobowych pracowników. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało w związku z tym nowe wzory pomocnicze.
Agnieszka Matłacz
04.05.2019
Prawo pracy
Ochrona pracowników przed zbędnym – w świetle wykonywanych przez nich zadań – monitoringiem, oraz prawo do odmowy podania informacji, które nie są niezbędne z punktu widzenia określonych w umowie o pracę obowiązków - takie m.in. zmiany zakładają nowe przepisy, które dostosowują Kodeks pracy do RODO.
Paweł Żebrowski
04.05.2019
Prawo pracy HR
Od soboty 4 maja zaczął obowiązywać pakiet zmian dostosowujący polskie przepisy sektorowe do wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Uchwalone 21 lutego br. zmiany dotyczą aż 162 polskich aktów prawnych dotyczących gospodarki, prawa pracy, bankowości i ubezpieczeń, oświaty, ochrony zdrowia.
Krzysztof Sobczak
04.05.2019
RODO
Jeśli w trakcie roku szkolnego zapada decyzja o odwołaniu dyrektora szkoły w trybie bez wypowiedzenia, to musi ona wynikać z zaistnienia tzw. szczególnie uzasadnionego przypadku. Długotrwały konflikt dyrektora ze współpracownikami nie uzasadnia podjęcia takich kroków - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
03.05.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Ustawa, która wprowadza Pracownicze Programy Kapitałowe, znowelizowała również m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. To podstawa do zaliczenia wydatków na wdrożenie PPK do kosztów uzyskania przychodu - pisze dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.
Antoni Kolek
02.05.2019
CIT Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski