Zmiany w Kodeksie pracy, które wynikają z wprowadzenia RODO, mogą utrudnić pracodawcom badanie stanu trzeźwości pracowników. Zawartość alkoholu w organizmie może być uznana za dane wrażliwe, a ich przetwarzanie jest ściśle określone przepisami. Na przetwarzanie tych informacji potrzebna będzie wyraźna zgoda pracowników.
Paweł Żebrowski
23.04.2019
Prawo pracy RODO
Warunki zatrudnienia opiekunek i opiekunów osób starszych zatrudnionych w Niemczech przypominają często współczesne niewolnictwo - twierdzi OPZZ. Pracują po 24 godziny na dobę, w izolacji społecznej, za stosunkowo niskie płace oraz nie mają kontaktu i wsparcia ze strony pracodawców.
Monika Stelmach
21.04.2019
Opieka zdrowotna
Rząd zaprezentował plan reformy emerytalnej, który zakłada przeniesienie oszczędności z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) lub do ZUS. To koniec niepewności związanej z OFE - podkreślają pracodawcy. Pozytywnie oceniają propozycję, aby to osoby oszczędzające w otwartych funduszach decydowały, czy ich oszczędności trafią do IKE, czy do ZUS.
Paweł Żebrowski
20.04.2019
Emerytury i renty Rynek
W resorcie finansów i w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra finansów nie odnotowano aktów dyskryminacji kobiet ‒ poinformował wiceszef resortu Leszek Skiba. Z danych, które przedstawił wynika jednak, że np. w MF średnie wynagrodzenie kobiet wynosi 6705,59 zł , a mężczyzn ‒ 6897,32 zł.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2019
Finanse publiczne Prawo pracy Finanse
Niemal o jedną czwartą spadła w ubiegłym roku liczba wypadków śmiertelnych w budownictwie (o 22,3 proc. mniej w stosunku do 2017 roku) i ciężkich (21,8 proc. mniej) - wynika z danych GUS. Mniej wypadków to m.in. efekt poprawy bezpieczeństwa na budowach - wskazują eksperci.
Paweł Żebrowski
19.04.2019
Prawo pracy BHP
Niemal każdy z elementów raportu należy ocenić jednoznacznie krytycznie, gdyż nie spełnia on standardów rzetelnej oceny skutków ustawy. Opracowanie nie wskazuje bowiem wiarygodnych związków przyczynowo-skutkowych między zakazem a zmianami w handlu i innych branżach
Paweł Żebrowski
18.04.2019
Rynek Małe i średnie firmy
110 mln zł będzie wypłacone z Funduszu Pracy na trzynaste emerytury. Dotyczy to głównie ok. 100 tys. osób uprawnionych do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I podkreśla, że to tylko 1 procent projektowanych wydatków, bo koszt programu "Emerytura plus" to blisko 11 mld zł.
Paweł Żebrowski
18.04.2019
Rynek Prawo pracy

"Emeryturę Mama 4 plus" otrzymuje 41,6 tys. kobiet

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Przyznano 15,6 tys. świadczeń w pełnej wysokości i 26 tys. świadczeń uzupełniających - poinformowała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. "Emeryturę Mama 4 plus" otrzymuje 44 mężczyzn, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci.
Paweł Żebrowski
18.04.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Aż 86 proc. ankietowanych przyznaje, że niewiele wie na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obawy pracowników, którzy wkrótce zostaną objęci programem, związane są z ich doświadczeniem z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi - wynika z raportu „PPK oczami Polaków”.
Paweł Żebrowski
18.04.2019
Emerytury i renty Rynek
Niemcy, Czechy, Węgry oraz Włochy coraz częściej sięgają po pracowników z Ukrainy. Bliskość kulturowa, geograficzna oraz językowa może już nie wystarczać, aby Polska nadal była atrakcyjnym kierunkiem wyjazdu dla pracowników zza wschodniej granicy. Problem dostrzegają pracodawcy, którzy apelują o otwarcie się na inne kraje, np. z dalekiego wschodu.
Paweł Żebrowski
18.04.2019
Rynek Prawo pracy
Kobietom z rocznika 1953, które od decyzji ZUS nie odwoływały się do sądu, został już tylko tydzień na złożenie wniosku o wznowienie postępowania w sprawie przeliczenia emerytury - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Panie, które od decyzji ZUS odwołały się do sądu, po wyroku TK mają 3 miesiące na złożenie skargi o wznowienie postępowania sądowego.
Paweł Żebrowski
17.04.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
7 maja 2019 roku startuje V edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do specjalistów bhp oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Konkurs organizuje Koalicja Bezpieczni w Pracy.
Agnieszka Matłacz
17.04.2019
BHP
Ok. 190 tys. osób z rozpoznaną schizofrenią korzysta z usług NFZ. Z chwilą wykrycia choroby 72 proc. traci pracę. Są wśród nich naukowcy, artyści, inżynierowie. Pracuje zaledwie 9 tysięcy chorych, reszta pobiera renty. Konieczne są zmiany nie tylko w opiece zdrowotnej, by - mimo choroby - mogli pracować. To byłaby dla nich także forma terapii.
Józef Kielar
17.04.2019
Opieka zdrowotna
Osoby, które zgłaszają przypadki naruszenia prawa, czyli sygnaliści, otrzymają większą ochronę i bezpieczne kanały zgłaszania przypadków naruszeń prawa - we wtorek Parlament Europejski poparł propozycje nowych przepisów w tej sprawie. Regulacje muszą jeszcze zostać przyjęte przez Radę UE, a państwa członkowskie będą miały dwa lata na ich wdrożenie.
Agnieszka Matłacz
16.04.2019
Prawo pracy Spółki
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczącej rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko – prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18. roku życia, również jedynacy bez względu na dochody rodziny.
Krzysztof Sobczak
16.04.2019
Prawo rodzinne Finanse
Najwięcej szkoleń czy warsztatów organizowanych w firmach dotyczy komunikacji. Wydawałoby się więc, że każdy manager powinien być już mistrzem w tej dziedzinie i tym samym skutecznie wywierać wpływ, budować relacje oraz osiągać wspólnie z innymi cele biznesowe.
Beata Stefańska
16.04.2019
HR
Ktoś, kto decyduje się na służbę mundurową musi liczyć się z poddaniem się polityce kadrowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i oddalił skargę absolwenta szkoły pożarniczej, który chciał służyć bliżej miejsca swojego zamieszkania. Dyspozycyjność to jeden z warunków tej formacji - podkreślił sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.04.2019
Prawo pracy
System emerytalny, który proponujemy w sposób ewolucyjny przebudować, ma być oparty na trzech filarach; ZUS, PPK i IKE - zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Potwierdził jednocześnie zamiar przekazania 100 proc. środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne.
Krzysztof Sobczak
15.04.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Brakuje w Kodeksie pracy przepisów, które określałyby zasady coraz bardziej popularnej pracy w domu - chodzi o tzw. "home office". Praca w domu to na razie tylko zwyczaj, polegający na ustnej umowie między pracodawcą a pracownikiem - wskazują eksperci. Tymczasem luki w prawie powodują trudności np. przy badaniu wypadków przy pracy.
Paweł Żebrowski
15.04.2019
Prawo pracy HR
Senacka komisja pracuje nad zmianami, które obligowałyby pracodawców do uzasadniania wypowiedzeń umów zawartych na czas określony. Dla firm to może być koniec elastycznego zatrudnienia, dla związkowców - stabilniejsza pozycja pracownika.
Paweł Żebrowski
13.04.2019
Prawo pracy

Senat za ustawą "Emerytura plus"

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Kwotę 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł netto otrzymają emeryci i renciści w ramach programu "Emerytura plus". Senat przyjął bez poprawek ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Koszt tego rozwiązania to 10,8 mld zł.
Paweł Żebrowski
12.04.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Tylko 0,04 proc. rodzin pobiera świadczenie Rodzina "500 plus" w formie rzeczowej - poinformowało Prawo.pl Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Decyzję w tej sprawie podejmują urzędnicy gminy - podkreśla szefowa resortu Elżbieta Rafalska.
Paweł Żebrowski
12.04.2019
Pomoc społeczna Rynek

Coraz więcej emerytów dorabia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Liczba pracujących emerytów w ostatnich czterech latach wzrosła o 30 proc. Pod koniec ubiegłego roku pracowało ich 742 tys., czyli 13 proc. z 5,5 mln osób, którym ZUS wypłaca co miesiąc emeryturę. Większość emerytów robi to z powodu niskich świadczeń - wskazują eksperci. I dodają, że w najbliższych latach będzie to tendencja wzrastająca.
Paweł Żebrowski
12.04.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Świadczenia "Emerytura plus" będzie wypłacone wraz z majową emeryturą lub rentą, jednak część osób może je otrzymać już w kwietniu, ponieważ 1 maja to dzień wolny od pracy - zaznaczył w Senacie wiceszef MRPiPS Marcin Zieleniecki.
Paweł Żebrowski
11.04.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Kolejne sklepy chcą skorzystać z obecnej luki prawnej i handlować w niedziele, co może doprowadzić do "rozsadzenia" obecnych przepisów o ograniczeniu handlu. Potrzebna nowelizacja tej ustawy - apeluje Alfred Bujara z NSZZ "Solidarność". Sprzeciwia się temu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który namawia do wycofania się z ograniczenia.
Paweł Żebrowski
11.04.2019
Rynek i konsument Rynek
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii doprecyzuje przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W projekcie rozporządzenia resort wyjaśnia m.in., że do obsługi takich wózków dopuszcza się osoby które ukończyły 18 lat.
Paweł Żebrowski
11.04.2019
Prawo pracy BHP
W 2018 roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich blisko 243,7 mln dni, co kosztowało ok. 18,5 mld zł. ZUS przypomina, że pracowników na zwolnieniach mogą kontrolować także pracodawcy. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zastrzega jednak, że przedsiębiorca ma do tego prawo, ale nie obowiązek.
Paweł Żebrowski
10.04.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

WSA: Problemy alkoholowe kierowcy nie mogą być bagatelizowane

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Z opinii lekarskich wynikało, że maszynista był uzależniony od alkoholu. Powinien być więc poddany leczeniu odwykowemu. Starosta słusznie więc uznał, że kierowca powinien zostać przebadany pod kątem ewentualnych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Aleksandra Partyk
10.04.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Pieniądze gromadzone w Funduszu Pracy wykorzystywane są niezgodnie ze swoimi ustawowymi celami, trzeba więc rozpocząć debatę o jego przyszłości - uważają zgodnie związkowcy i pracodawcy. Według związków, dzięki ewentualnej obniżce składki pracownicy mogliby liczyć na wzrost wynagrodzeń.
Paweł Żebrowski
10.04.2019
Prawo pracy
W szczytowym okresie rady pracowników działały w ponad 3000 firm, dziś ich liczba spadła do około 500. Instytut Spraw Obywatelskich zwraca uwagę, że potrzeba zmian w ustawie o radach pracowników, które wzmocnią dialog społeczny pomiędzy pracownikami i pracodawcami w firmach, w których nie ma związków zawodowych. Ma gotowy projekt nowelizacji.
Agnieszka Matłacz
09.04.2019
Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski