Walka z epidemią pozwala na więcej wobec danych osobowych

Administracja publiczna BHP RODO Koronawirus a prawo
Obsługa klientów wiążąca się z przetwarzaniem ich danych stwarza możliwość kontaktu z osobami będącymi źródłem niebezpieczeństwa zarażenia lub rozprzestrzeniania wirusa. Nie należy kojarzyć usprawiedliwionego przeciwdziałania pandemii i zawiadamiania o osobach chorych z pospolitym „donosicielstwem” – mówi Jarosław Jan Feliński prezes Zarządu Stowarzyszenia IOD.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.04.2020
Administracja publiczna BHP RODO Koronawirus a prawo

ZUS: Prawie 340 mln zł na kontach przedsiębiorców

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Blisko 340 mln zł trafiło już na konta osób samozatrudnionych i zleceniobiorców z tytułu świadczenia postojowego - poinformowała w piątek prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dalsze wypłaty pieniędzy z tarczy antykryzysowej będą realizowane w kolejnych dniach i tygodniach.
Grażyna J. Leśniak
24.04.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Wytyczne dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, jakie pojawiły się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, nie były wytycznymi tej instytucji. - To wersja robocza, która ujrzała światło dzienne na skutek błędu ludzkiego - wyjaśnia Inspekcja.
Grażyna J. Leśniak
24.04.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Można zarejestrować się jako bezrobotny bez wychodzenia z domu - twierdzi resort pracy. Potrzebny tylko dostęp do internetu. Ci którzy nie mają komputera albo nie potrafią go obsługiwać, mogą wysłać dokumenty pocztą tradycyjną albo włożyć je do specjalnych skrzynek, które pojawiły się przy urzędach pracy.
Grażyna J. Leśniak
24.04.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo

GIS namawia pracodawców do łamania prawa

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Tyle, że jego rekomendacje, zdaniem prawników, nie są prawem, które zwolniłoby pracodawców z przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów. Co więcej, wykonanie rekomendacji GIS oznacza ich złamanie.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk
24.04.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Wysłanie przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę drogą elektroniczną będzie skuteczne oraz niewadliwe, pod warunkiem, że takie oświadczenie zostanie opatrzone (podpisane) kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy – pisze radca prawny Paweł Kowalski.
Paweł Kowalski
24.04.2020
Prawo pracy
Według Polskiego Funduszu Rozwoju, odpowiedzialnego za wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych, pracodawcy, którzy - zgodnie z przepisami "tarczy antykryzysowej" - wprowadzili przestój ekonomiczny albo obniżony wymiar czasu pracy, nie finansują wpłat do PPK. Część prawników nie zgadza się z tym poglądem i ostrzega przed pozwami pracowników.
Jolanta Ojczyk
24.04.2020
PPK Tarcza Antykryzysowa
Homofobiczne oświadczenia stanowią dyskryminację w dziedzinie zatrudnienia i pracy, jeżeli są składane przez osobę, która może być postrzegana jako mająca decydujący wpływ na politykę rekrutacyjną danego pracodawcy - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że w takim przypadku możliwe jest dochodzenie odszkodowania posiada stowarzyszenie
Grażyna J. Leśniak
23.04.2020
Prawo pracy Prawo unijne
Pracownicy z objawami nie mogą przychodzić do pracy, pracodawca ma też mierzyć im temperaturę, zbierać od nich oświadczenia o stanie zdrowia i zapewnić ochronę twarzy. Maseczki mają też nosić zewnętrzni dostawcy. Tak wynika z wytycznych opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny dla zakładów przemysłowych.
Jolanta Ojczyk
23.04.2020
BHP Koronawirus a prawo

Odmowa odroczenia składki przerywa ciągłość i blokuje zasiłki

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy, którzy wystąpią do ZUS o odroczenie płatności nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub ich rozłożenie na raty i dostaną odmowę, stracą prawo do ubezpieczenia chorobowego. Ratunkiem może być tylko złożenie wniosku o zgodę na opłacenie składek po terminie. W przeciwnym razie na prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego poczekają 90 dni.
Grażyna J. Leśniak
23.04.2020
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Bezpłatny LEX Alert Koronawirus przeprowadzi przez czas pandemii

Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
W czasach koronawirusa prawo zmienia się bardzo często i szybko – samą tarczę antykryzysową nowelizowano ostatnio kilkukrotnie. Ustawodawca nie ułatwia sprawy, wprowadzając przepisy, które zawierają luki i budzą wiele pytań. W trudnych czasach pandemii trzeba korzystać z pewnych i sprawdzonych źródeł wiedzy. Dlatego naszym Czytelnikom i Klientom udostępniamy bezpłatnie specjalną bazę wiedzy, uwzględniającą wszystkie prawne aspekty Covid-19.
Agnieszka Matłacz
22.04.2020
Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo

RPO: Zwolnienia w administracji spowolnią załatwianie spraw obywateli

Administracja publiczna Prawo pracy Koronawirus a prawo
Zgodnie z tarczą antykryzysową, jeśli negatywne skutki gospodarcze koronawirusa będą zagrażać finansom publicznym, rząd może zmniejszać zatrudnienie w administracji rządowej lub obniżać wynagrodzenia. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że jeszcze bardziej spowolni to załatwianie spraw obywateli przez urzędy.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.04.2020
Administracja publiczna Prawo pracy Koronawirus a prawo

ZUS: W ramach tzw. postojowego wypłacono już ok. 200 mln zł

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
W ramach tzw. świadczenia postojowego wypłacono już około 200 mln zł - poinformowała w środę prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia postojowe wypłacane są od 15 kwietnia.
Grażyna J. Leśniak
22.04.2020
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Związek zawodowy zwrócił się do pracodawcy o udzielenie informacji w trybie ustawy o związkach zawodowych, a nie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też odpowiedzi na zadane pytania mogły zostać przekazane w terminie 30 dni od złożenia wniosku, a nie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Tak orzekł WSA w Gliwicach.
Dorian Lesner
22.04.2020
Prawo pracy Zawody medyczne RODO

ZUS: Trzynastki na kontach emerytów i rencistów

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Już ponad 8 milionów emerytów i rencistów otrzymało dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Ponad 7,8 mld złotych trafiło do uprawnionych razem z kwietniową emeryturą lub rentą – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wypłaci dodatkowe świadczenia ok. 9 mln osób.
Grażyna J. Leśniak
22.04.2020
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Rząd zapowiada odmrożenie gospodarki, a przedsiębiorcy zastanawiają się jak przesunąć pracowników z przestoju do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, nie tracąc przy tym dofinansowania do ich wynagrodzeń. Wojewódzkie urzędy pracy twierdzą, że modyfikacja raz złożonego wniosku nie wchodzi w grę. Zdaniem ekspertów, jest wyjście z tej sytuacji, które nie wymaga zmiany prawa
Grażyna J. Leśniak
22.04.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Nie wszystkie urzędy pracy ogłosiły nabór do programu umożliwiającego dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek, mimo że od uchwalenia ustawy minęły trzy tygodnie – alarmuje Konfederacja Lewiatan.I podkreśla, że każde opóźnienie może oznaczać trudności w wypłacie należnych pracownikom wynagrodzeń
Grażyna J. Leśniak
21.04.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Brak szczegółowej regulacji sprawia, że niemożliwe jest obniżenie cudzoziemcowi wymiaru czasu pracy i skorzystanie z dofinansowania do jego wynagrodzenia bez ryzyka narażenia się na zarzut powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy na warunkach niezgodnych z zezwoleniem na pracę lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy czy zezwoleniem na pracę i pobyt
Małgorzata Cieśla
21.04.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Niedużak: Pracujemy nad kolejnym pakietem dla firm

CIT Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Mamy ponad milion wniosków o wsparcie dla firm w ramach już obowiązujących rozwiązań dotyczących walki z gospodarczymi skutkami COVID-19. Pracujemy nad kolejnymi propozycjami. Chcemy m.in. utworzyć fundusz dopłat do odsetek kredytów, poprawić płynność finansową samorządów, a także ułatwić działanie Krajowej Izby Odwoławczej, by nie blokować przetargów – mówi Marek Niedużak, wiceminister rozwoju.
Jolanta Ojczyk
21.04.2020
CIT Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
O ile przepisy wprowadzające powszechny obowiązek stosowania masek ochronnych na terenie naszego kraju nie sprecyzują wymogów, jakie powinny spełniać takie maski, to dopuszczalnym będzie stosowanie takich, które zostaną wykonane we własnym zakresie - wyjaśnia ekspert LEX BHP.
Maciej Ambroziewicz
21.04.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo

Postojowe pułapką dla firm, które chcą działać szybciej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracodawcy nie mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym za okres krótszy niż miesiąc - twierdzi resort pracy. Do jego wykładni stosują się wojewódzkie urzędy pracy, które odmawiają przedsiębiorcom prawa do pomocy, gdy przestój trwa krócej, np. dwa tygodnie. Ci zaś, którzy chcieliby się odwołać od odmowy wsparcia, nie wiedzą, jak to zrobić, bo ustawodawca nie przewidział takiego trybu.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Nowelizacja tarczy antykryzyswowej, wbrew informacjom podawanym w piątek przez ministerstwo pracy, nie likwiduje limitu przychodów uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS przez prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniają nikogo. Limit nie będzie w ich przypadku miał znaczenia przy ubieganiu się o tzw. świadczenie postojowe.
Jolanta Ojczyk
20.04.2020
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 2

ZUS: Kolejne pieniądze na kontach przedsiębiorców

Prawo pracy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Prawie 6,5 mln złotych trafi w poniedziałek na konta osób samozatrudnionych i zleceniobiorców z tytułu świadczenia postojowego. Następne wypłaty środków w ramach tzw. tarczy antykryzysowej będą realizowane w kolejnych dniach – zapowiedziała w poniedziałek prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Środki ochrony osobistej to nie to samo, co środki ochrony indywidualnej w rozumieniu BHP. Jeżeli pracodawca miałby obowiązek zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, to musiałby ocenić, na ile realne jest zagrożenie wystąpienia koronawirusa w zakładzie pracy i zabezpieczyć pracowników maseczką, która spełnia normy adekwatne do zagrożenia – mówi dr Dominika Dörre-Kolasa
Grażyna J. Leśniak
20.04.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo

Tarcza antykryzysowa 2 już obowiązuje

Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 2
Już obowiązuje nowela tarczy antykryzysowej z poprawkami Senatu. W jednej z nich samozatrudnieni, którzy założyli działalność przed 1 kwietnia, będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS. Ponadto zatrudniający do 50 pracowników będą mogli ubiegać się o częściowe zwolnienie z płacenia składek. Są też korzystne zmiany dla pracodawców, którzy skorzystają z dofinansowania do wynagrodzeń. Rolnicy na kwarantannie dostaną 1300 zł.
Patrycja Rojek-Socha Jolanta Ojczyk Grażyna J. Leśniak Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Koślicki Monika Sewastianowicz
20.04.2020
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 2
Pracodawca musi zapewnić pracownikom stały i nieograniczony dostęp do instrukcji bhp dla obsługi maszyny. Taki charakter miała jedynie jej skrócona wersja, która nie była kompletna. Natomiast bez znaczenia była okoliczność, że pracownicy kiedyś zapoznali się rozbudowaną instrukcją i mogli to uczynić ponownie w każdej chwili, ponieważ nie została ona umieszczona przy maszynie - orzekł WSA w Gdańsku.
Dorian Lesner
20.04.2020
Prawo pracy BHP
Pracodawca nie może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu bieżącego w trakcie obecnego stanu odizolowania, któremu zostaliśmy poddani z powodu epidemii koronawirusa. Może jednak polecić wykorzystanie urlopu zaległego, czyli za 2019 r. i lata wcześniejsze. Nie może też już dziś zapowiedzieć, że nie będzie udzielał pracownikom urlopów w czerwcu, lipcu i sierpniu - twierdzą eksperci.
Grażyna J. Leśniak
18.04.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo

ZUS prosi o staranne wypełnianie wniosków w ramach tarczy antykryzysowej

Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Brak podpisu pod oświadczeniem, błędny numer rachunku, wpisywanie zamiast wynagrodzenia stawki godzinowej - to najczęstsze błędy, jakie popełniają przedsiębiorcy, którzy wnioskują o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. ZUS apeluje, aby przed wysłaniem dokumentów dokładnie sprawdzić zawarte w nich informacje.
Grażyna J. Leśniak
17.04.2020
Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
W przypadku, w którym pracownik wykonujący pracę zdalną, np. w miejscu zamieszkania, ulegnie wypadkowi przy pracy, pracodawca powinien przeprowadzić postępowanie na zasadach ogólnych i w zależności od ustaleń zespołu powypadkowego dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia - wyjaśnia ekspert LEX BHP.
Maciej Ambroziewicz
17.04.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo

Samozatrudnieni bez prawa do 5 tysięcy złotych pożyczki

Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Osoby samozatrudnione, choć są mikroprzedsiębiorcami, nie mogą skorzystać z 5 tys. zł pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej. Bo wniosek wymaga podania stanu zatrudnienia, choć przepis specustawy nie uzależnia przyznania pożyczki od utrzymania miejsc pracy. Zdaniem ekspertów, to ewidentny błąd legislacyjny, który rząd chce teraz naprawić.
Grażyna J. Leśniak
17.04.2020
Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo