We wtorek Rada Ministrów przyjęła zmiany do dwóch uchwał:

w sprawie programu rządowego Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”
w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm.
Dzięki tym zmianom rząd chce umożliwić mikro, małym i średnim przedsiębiorcom złożenie odwołań od wniosku o udzielenie subwencji oraz zapytań dotyczących postępowania wyjaśniającego w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR w dłuższym terminie – do 23 sierpnia 2021 r. Dotyczy to firm, które zwróciły się do PFR nie później niż do 15 kwietnia 2021 r. w tej sprawie. Z uwagi na znaczącą liczbę wniosków o udzielenie finansowania dla dużych firm, rząd wydłużył także termin zawierania umów pożyczek płynnościowych oraz umów pożyczek preferencyjnych do 30 września 2021 r. z możliwością wypłaty do 31 grudnia 2021 r. Do tej pory, na działania antykryzysowe związane z ratowaniem firm i zachowaniem miejsc pracy, przeznaczono ponad 220 mld zł.

 

Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm – o łącznej wartości 25 mld zł – to program pożyczek płynnościowych i preferencyjnych. Z kolei Tarcza finansowa 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm to bezzwrotna pożyczka umarzalna w 100 proc. dla przedsiębiorstw z 54 branż, objętych zasadami bezpieczeństwa – o łącznej wartości 7 mld zł. Zmiany terminu składania odwołań od wniosków o umorzenie subwencji oraz wydłużenie terminu zawierania umów pożyczek płynnościowych i preferencyjnych pozwolą na skorzystanie z programu jeszcze większej liczbie firm, tak by wszyscy przedsiębiorcy mieli możliwości odwołania.

Najważniejsze rozwiązania dla mikro, małych i średnich firm:

-umożliwienie  złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej albo odwołania – w terminie nie późniejszym niż do 23 sierpnia 2021 r. przedsiębiorcom, którzy zwrócili się do PFR nie później niż do 15 kwietnia 2021 r. z zapytaniem w ramach postępowania wyjaśniającego --- dotyczącego wniosku o udzielenie subwencji finansowej
-udzielanie subwencji finansowej nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.
Najważniejsze rozwiązania dla dużych firm:

-wydłużenie terminu zawierania umów pożyczek płynnościowych oraz umów pożyczek preferencyjnych do 30 września 2021 r. z możliwością wypłaty do 31 grudnia 2021 r.
-wydłużenie maksymalnego terminu na umorzenie pożyczek preferencyjnych zawieranych po 30 czerwca 2021 r. do 30 września 2022 r.