Informację taką przekazała we wtorek przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, Maria Ochman po spotkaniu z szefem resortu zdrowia. - Otrzymaliśmy w tej sprawie zapewnienie od ministra - powiedziała. 

Czytaj: Prezydent podpisał ustawę podwyższającą minimalne płace w ochronie zdrowia>>

Wyższe stawki dla wszystkich grup medycznych

Ta deklaracja związana jest z nowelizacją ustawy przyjęta przez Sejm 28 maja, która gwarantuje od 1 lipca pensję minimalną dla lekarza lub lekarza dentysty z drugim stopniem specjalizacji lub z tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny na poziomie 6769 zł brutto(współczynnik 1,31). Lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji otrzyma nie mniej niż 6201 zł (wskaźnik 1,20), a bez specjalizacji – 5477 zł (wskaźnik 1,06), podobnie jak pielęgniarka i położna, farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny z wykształceniem magisterskim ze specjalizacją.

Lekarz stażysta, jak również inny pracownik medyczny m.in. fizjoterapeuta, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny z wyższym wykształceniem, ale bez specjalizacji może liczyć na minimalną pensję w wysokości 4185 zł (współczynnik 0,81). Taką wysokość pensji zagwarantowano pielęgniarce lub położnej z licencjatem lub magistrem lub specjalizacją.

Z kolei pielęgniarki i położne bez tytułu specjalisty i wyższego wykształcenia, a także pracownicy wykonujących zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia otrzymają 3772 zł minimalnego wynagrodzenia (współczynnik 0,73). Dla pracowników działalności podstawowej bez wyższego wykształcenia niewykonujących działalności medycznej, przewidziano 3049 zł (współczynnik 0,59).

Minister obiecał pieniądze

Minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się we wtorek po południu w tej sprawie w siedzibie KK NSZZ Solidarność z ratownikami, lekarzami i pielęgniarkami. W ich imieniu na konferencji prasowej wystąpiła przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman. Stwierdziła, że pracownicy medyczni liczą na uczciwą współpracę z Ministerstwem Zdrowia.

Jak poinformowała, otrzymali też zapewnienie od szefa resortu w dwóch kwestiach: 

  • Że nikt żadnych dodatków nie traci i środki finansowe, które były przyznawane pracodawcom na wzrost tych dodatków, nadal będą przekazywane przez NFZ.
  • Że podwyżki wynikające z przyjętej w maju nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w sektorze zdrowia również będą wypłacane od 1 lipca wszystkim pracownikom, którym przysługują.

Dodatki przekażą ryczałtem

Minister poinformował też, że dotyczy to także kwestii dodatków, które budziły tak wiele kontrowersji. - Tutaj stosujemy specjalne rozwiązanie, które polega na tym, że te dodatki będą jako ryczałt przekazywane pracodawcy, a pracodawca oczywiście jest zobowiązany ustawowo, żeby nie pomniejszać wynagrodzeń pracowniczych – powiedział.

Zdaniem ministra przez lata kształtowania się systemu opieki zdrowotnej w Polsce "doszło do szalonego skomplikowania systemu wynagrodzeń i systemu finansowania". - Ważne jest uproszczenie tego systemu, dlatego w okresie przejściowym możliwe są pewne niepokoje - powiedział. Dodał, że w dyskusji publicznej o dodatkach i minimalnych wynagrodzeniach pojawiało się wiele manipulacji.