Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. Informacja o tym akcie pojawiła się w piątek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z jego par. 1, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent zostanie zwiększony na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, czyli w 2021 r.

Przypomnijmy, że 28 maja 2021 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r., w której strona rządowa zaproponowała Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. Rada nie wypracowała jednak zgodnego stanowiska w tej sprawie.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. - Wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia wynika z ustawowego obowiązku określenia przez Radę Ministrów w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. Termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego oraz jest zgodny z zasadą przyzwoitej legislacji, gdyż nie nakłada nowych obowiązków na jego adresatów – czytamy w uzasadnieniu dołączonym do podpisanego przez premiera Mateusza Morawieckiego rozporządzenia.