Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne jest wypłacane w wysokości minimalnej emerytury. W 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizował wypłaty trzynastych emerytur od 1 kwietnia. Świadczeniobiorcy otrzymali dodatkowe pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Aby dostać trzynastkę, nie trzeba było składać żadnego wniosku. ZUS wypłacił świadczenie z urzędu.

- W tym roku trzynastka wyniosła 1338,44 zł brutto. Ze świadczenia została pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł. W takiej sytuacji trzynastka netto wyniosła 1217,98 zł – przypomniała Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Jak podała PAP, w 2022 r. Zakład wypłacił w sumie ponad 8,5 mln trzynastek na łączą kwotę ponad 11,3 mld zł.

W tym roku - zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od wypłacanych emerytom i rencistom trzynastek - zaliczka na podatek nie była pobrana.

Czytaj również: W 2022 r. emerytury i renty wzrosną o 7 proc. Będzie też 14. emerytura

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o tym rocznym świadczeniu, trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń w ZUS. Otrzymują ją więc osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz osoby pobierające renty inwalidów wojennych i wojskowych.