Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj też: Uproszczone zasady zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy >

Czytaj też: Zatrudnianie nauczycieli i osób niebędących obywatelami polskimi w związku z kształceniem uczniów przybywających z Ukrainy >

Szefowa MRiPS na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu przypomniała, że wprowadzona w połowie marca specustawa m.in. uprościła procedurę zatrudniania obywateli Ukrainy. Teraz rząd chce dodać do niej m.in. następujące zmiany:

  • Wprowadzone zostaną rozwiązania służące racjonalnemu i stabilnemu zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców, w szczególności w sytuacji, gdy ich rodzice pracują.
  • Doprecyzowane zostaną przepisy pozwalające na eliminację przypadków ubiegania się i pobierania świadczeń przez obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski. 
  • Powiatowe urzędy pracy będą mogły organizować szkolenia z języka polskiego dla cudzoziemców.
  • Wprowadzone zostaną ułatwienia, jeśli chodzi o organizowanie nauki osób przybyłych z Ukrainy. Dotyczy to także zapewnienia równego dostępu do wsparcia w postaci dodatkowej nauki języka polskiego dla osób będących oraz niebędących obywatelami polskimi, które kształciły się za granicą.

Więcej: Rząd zmienia przepisy o pomocy dla uchodźców z Ukrainy>>

- Teraz wprowadzamy kolejne kamienie milowe, które są bardzo ważne, aby ta praca mogła stać się jeszcze bardziej powszechna - oświadczyła Maląg. Jak mówiła, obywatele Ukrainy, aby móc podjąć pracę w Polsce, potrzebują nauki języka polskiego. - Ponad połowa osób, która ma nadane numery PESEL, to kobiety. Aby mogły pójść do pracy potrzebują opieki nad dziećmi i nauki języka polskiego - powiedziała. 

- Dlatego wprowadzamy do ustawy ułatwienia związane z nauką języka polskiego, która będzie organizowana przez publiczne służby zatrudnienia i będzie mogła być zlecana na uproszczonych zasadach innym podmiotom, które te szkolenia będą przeprowadzały - zapowiedziała minister.