Politycy lewicy apelują o uchwalenie ustawy o OZE

Środowisko

Od 3 lat Polska nie wdraża unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii; domagamy się pilnego przyjęcia ustawy o OZE dla dobra polskiego społeczeństwa - mówili w czwartek na konferencji m.in....

05.12.2013

Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Inowrocławia

Budownictwo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy Inowrocławia (woj. kujawsko-pomorskie). Droga ta oraz planowana wkrótce budowa obwodnicy Brodnicy będą pierwszymi...

05.12.2013

SEE bardziej atrakcyjne dla inwestorów

Złagodzenie reguł włączania do specjalnych stref ekonomicznych (SSE) gruntów prywatnych do 2016 r., możliwość wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji oraz dostosowywanie obszarów stref do potrzeb...

05.12.2013

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska bez poprawek Senatu

Środowisko

Senatorowie nie zgłosili w środę poprawek do znowelizowanego Prawa ochrony środowiska. Jego przepisy przewidują, że wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów na składowiskach należących do...

05.12.2013

Inwentaryzacja za pomocą weryfikacji

Jedną z trzech metod inwentaryzacji jest weryfikacja, która polega na porównaniu stanu określonego składnika aktywów lub pasywów wynikającego z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami...

05.12.2013