Dzięki nowelizacji prawa budowlanego, od 20 czerwca 2007 r. istnieje możliwość bezpłatnej legalizacji obiektów, które zostały zbudowane bez pozwolenia między 1 stycznia 1995 r. a 11 lipca 1998 r. Można z niej skorzystać tylko do końca 2007 r., później trzeba wnieść stosowne opłaty. Darmowa legalizacja nie dotyczy samowoli, w sprawie których wszczęto postępowanie administracyjne przed 11 lipca 2003 r. Aby zalegalizować samowolnie zabudowany strych lub postawiony bez zgody garaż, należy złożyć do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wniosek o legalizację z dołączoną do niego inwentaryzacją powykonawczą obiektu. Do wniosku należy także dołączyć ekspertyzę potwierdzającą, że legalizowany obiekt nadaje się do użytkowania. Postępowanie legalizacyjne przeprowadzi inspektor powiatowy. Jeżeli obiekt budowlany można doprowadzić do stanu zgodnego z prawem oraz jeśli jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym w dniu zakończenia budowy albo w dniu orzekania przez właściwy organ nadzoru budowlanego, po potwierdzeniu zgodności inwentaryzacji powykonawczej ze stanem faktycznym inspektor powiatowy powinien wydać decyzję o zalegalizowaniu obiektu.

źródło: Rzeczpospolita, 16 lipca 2007 r.