Z badania pn. „Profilowanie wykonawców” przeprowadzonego przez firmę ASM centrum Badań i Analiz Rynku w Kutnie wynika, że główną barierą utrudniającą działalność na polskim rynku budowlanym jest niedobór wykwalifikowanych pracowników. Szacuje się, że obecnie w naszym kraju potrzeba ich około 150 tys. Na brak rąk do pracy narzeka 69,2% wykonawców. W ciągu najbliższych dwóch lat ponad połowa poddanych badaniu przedsiębiorstw budowlanych (prawie 55%) planuje zwiększyć zatrudnienie i/lub zainwestować w nowy sprzęt (51%). W prawie jednej trzeciej przypadków wykonawcy myślą o rozszerzeniu zakresu prowadzonych działań (31,1%), zaś blisko 30%  chce współpracować z podwykonawcami. Zaledwie 17,3% przedsiębiorstw budowlanych w ciągu najbliższych dwóch nie planuje rozwoju.

Budnet.pl, 21 czerwca 2007 r.