Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w maju br. wyższa o 16,3% niż przed rokiem i o 13,3% - w porównaniu z kwietniem br. Wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw. W porównaniu z majem ubiegłego roku wzrost ten wyniósł: w przedsiębiorstwach przygotowujących teren pod budowę - 28,9%, w zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - 16,9%, w wykonujących instalacje budowlane - 11,3%, a w wykonujących roboty budowlane wykończeniowe - 2,8%. Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w maju 2007 r. były o 1,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu i o 8,1 % wyższe niż rok temu. Najbardziej wzrosły ceny przygotowania terenu pod budowę (o 1,2%) a także ceny wznoszenia budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (po 1,1%) oraz wykonywania instalacji budowlanych (o 0,7%).