W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wkrótce trafi on do drugiego czytania. Zgodnie z projektem, zarówno najemca, jak i jego rodzina muszą zwrócić udzieloną im przez gminę bonifikatę, jeżeli sprzedadzą mieszkanie przed upływem 5 lat. Upustu nie trzeba będzie jednak oddawać, jeżeli pieniądze ze sprzedaży zostaną w ciągu 12 miesięcy od daty sprzedaży przeznaczone na nabycie drugiego mieszkania lub na inne cele mieszkaniowe, np. remont. Projekt dopuszcza też możliwość zamiany jednego mieszkania na inne lub na dom bez konieczności zwrotu bonifikaty. Poza tym rada gminy będzie mogła odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty także w innych sytuacjach, np. gdy rodzina najemcy będzie w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie, gminy udzielają bardzo wysokich bonifikat najemcom, którzy chcą wykupić zajmowane przez siebie lokale. Najemcy muszą oddać bonifikatę, jeżeli sprzedadzą lokal w ciągu 5 lat od daty jego nabycia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dokonują zbycia na rzecz osób bliskich, np. dziecka lub wnuka. Ci nie muszą zwracać upustu. Zdarza się jednak, że niektóre gminy także od rodziny żądają zwrotu pieniędzy. Wiele sporów trafia w związku z tym do sądu. Orzecznictwo jest jednak rozbieżne.

Rzeczpospolita, 30 czerwca 2007 r.