W 2011 r. sprzedałem mieszkanie zakupione w 2009 r. i uzyskałem z tego tytułu dochód. Część środków...
Ekspert księgowo-kadrowy
12.01.2012