Potrzebne zmiany dla ożywienia badań klinicznych

Pacjent

Długi czas negocjowania umów na badania kliniczne powodował, że Polska traciła część badań na rzecz innych krajów. Nowelizacja Prawa farmaceutycznego znosi obowiązek przedstawiania podpisanych umów w...

27.08.2018

Spalone mosty w dialogu o problemach ochrony zdrowia

Zawody medyczne

W dyskusji z rządem, każdy podział w łonie organizacji reprezentujących dane środowisko osłabia jego siłę głosu. To co obserwujemy w szeregach związkowych ochrony zdrowia, to nie podział – to...

23.08.2018

Czy można pacjentowi wyciąć organ bez jego zgody?

Opieka zdrowotna

Pacjentka w zgodzie na zabieg nie wyraziła zgody na usunięcie narządów rodnych, a mimo to lekarz wyciął jej jajnik. Kiedy legalnie lekarz ma prawo nam usunąć organ, a kiedy jego interwencja jest...

10.08.2018

We wrześniu może zabraknąć ratowników w karetkach

Zawody medyczne

Co to oznacza, że ratownicy odwieszą protest i jak może wyglądać jego zaostrzenie – rozmawiamy z Romanem Badach-Rogowskim, przewodniczącym Komisji Zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników...

06.08.2018

Telemonitoring - konieczne zmiany

Opieka zdrowotna

Jakie korzyści dla pacjentów i systemu daje telemonitoring urządzeń wszczepialnych stosowanych w terapii kardiologicznej komentuje dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej z pracowni Elektrofizjologii...

06.08.2018

Przy wdrażaniu RODO potrzebne zdrowe podejście

RODO

Wiele problemów, z którymi mierzą się obecnie podmioty lecznicze, nie wynika wcale z wdrażania nowych obowiązków wynikających wprost z RODO, lecz właściwego stosowania dotychczasowego krajowego prawa...

27.07.2018

Zakres samodzielności i odpowiedzialności lekarza rezydenta

Zawody medyczne

Przepisy prawa umożliwiają dopuszczenia rezydenta do samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych podczas dyżuru, ale po uprzednim wyrażeniu zgody przez kierownika specjalizacji. Do tego czasu dyżur powinien być pełniony pod nadzorem lekarza specjalisty. Odpowiedzialność lekarza rezydenta za błąd zależy jednak od wielu czynników, np. rodzaju umowy czy organizacji pracy w podmiocie - pisze Monika Kwiatkowska, radca prawny.

23.06.2016

Błąd w sztuce medycznej jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej

Prawo cywilne Zawody medyczne

We współczesnej literaturze prawniczej poświęconej zagadnieniom odpowiedzialności cywilnej lekarza, rzadko wymienia się błąd w sztuce jako jej odrębną podstawę. Jednocześnie pojęcie to funkcjonuje zarówno w praktyce lekarskiej, jak i orzecznictwie. Dlatego warto zastanowić się nad umiejscowieniem błędu w sztuce wśród ogólnych przesłanek odpowiedzialności i bliżej wyjaśnić znaczenie tego pojęcia ustalone dla potrzeb stosowania prawa - pisze Wojciech Robaczyński.

12.10.2007
1    4  5  6  7  8