Zakres samodzielności i odpowiedzialności lekarza rezydenta

Zawody medyczne

Przepisy prawa umożliwiają dopuszczenia rezydenta do samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych podczas dyżuru, ale po uprzednim wyrażeniu zgody przez kierownika specjalizacji. Do tego czasu dyżur powinien być pełniony pod nadzorem lekarza specjalisty. Odpowiedzialność lekarza rezydenta za błąd zależy jednak od wielu czynników, np. rodzaju umowy czy organizacji pracy w podmiocie - pisze Monika Kwiatkowska, radca prawny.

23.06.2016

Błąd w sztuce medycznej jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej

Prawo cywilne Zawody medyczne

We współczesnej literaturze prawniczej poświęconej zagadnieniom odpowiedzialności cywilnej lekarza, rzadko wymienia się błąd w sztuce jako jej odrębną podstawę. Jednocześnie pojęcie to funkcjonuje zarówno w praktyce lekarskiej, jak i orzecznictwie. Dlatego warto zastanowić się nad umiejscowieniem błędu w sztuce wśród ogólnych przesłanek odpowiedzialności i bliżej wyjaśnić znaczenie tego pojęcia ustalone dla potrzeb stosowania prawa - pisze Wojciech Robaczyński.

12.10.2007
1    6  7  8  9  10 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski