Katarzyna Nowosielska:Czy nasze szpitale zdają egzamin w dobie pandemii koronawirusa?

Marek Balicki: Nasze szpitale pracują na tyle na ile mogą, na ile zasobów mają. Ten kryzys obnaża jednak, że reformy ochrony zdrowia dokonywane  przez ostatnie lata nie sprawdziły się. Mamy 600 szpitali. Niektóre z nich wystąpiły już nawet z systemu podstawowego zabezpieczenia społecznego, z tzw. sieci szpitali. Teraz każda placówka zdrowotna prowadzi swoją politykę zakupu leków, środków ochrony osobistej i innych sprzętów. Czyli mamy 600 takich polityk. Dlatego nie da  się tego wszystkiego skoordynować,

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa w ochronie zdrowia >

 


Szpitale  działające w formie spółek praw handlowego lepiej sobie radzą? Czy nie jest tak, że prezes spółki może łatwiej zarządzać szpitalem niż dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej?

Tu nie do końca o to chodzi. Ustawa o działalności leczniczej, w której najpierw rząd Platformy Obywatelskiej umożliwił przekształcanie zadłużonych szpitali w spółki, a później rząd PiS tego zabronił, też nie zdała egzaminu. Ochrona zdrowia, szpitale to nie jest obszar do zarabiania pieniędzy, nie do wyrabiania zysku przez szpital. Ochrona zdrowia służy do zabezpieczenia zdrowotnego obywateli.

Czytaj w LEX: Obowiązki związane z zapobieganiem szerzeniu się chorób zakaźnych w placówkach medycznych >

Jak wobec tego należałoby zmienić system? Czy trwająca epidemia koronawirusa pokazuje jakieś kierunki?

Trzeba w pełni przekazać władzę nad szpitalami regionom. To marszałek województwa powinien zarządzać wszystkimi podmiotami leczniczymi w regionie. Wówczas wszystkie placówki medyczne w regionie mogłyby robić wspólnie zakupy. Teraz każdy szpital działa na własną rękę, nie jest to w województwie skoordynowane. Każdy z nich na własną rękę kupuje leki, środki ochrony osobistej dla personelu medycznego, które są ciężkie do zdobycia. Nie raz zapewne przepłaca. Gdyby marszałek organizował zakupy grupowe dla szpitali w regionie, mógłby zapewne i dla takiej grupy wynegocjować lepsze ceny.

W Szwecji regionalne zarządzanie bardzo się sprawdza. U nas taką namiastką regionalnego działania ochrony zdrowia są centra zdrowia psychicznego.

Namiastką takiego regionalnego zarządzania są Centra Zdrowia Psychicznego, które od 2018 r. działają na terenie niektórych województw. Centra zapewniają koordynację udzielanych  świadczeń i zapewniają pacjentom dostęp do trójstopniowej opieki.

Czytaj w LEX: Zasady sprawowania opieki w izolatoriach >