W grudniu 2017: spadek wartości sprzedaży aptecznej

Wartość rynku aptecznego w pierwszych siedemnastu dniach grudnia 2017 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 zmalała we wszystkich segmentach. Największy spadek zanotowano w sprzedaży...

22.12.2017

Szpitale dziecięce też mają problem z lekarzami

Problem z brakiem lekarzy w całej Polsce nie omija także szpitali dziecięcych. Apel w tej sprawie do ministra zdrowia wystosował Rzecznik Praw Dziecka, który zwrócił się o podjęcie działań w celu...

22.12.2017

Ministerstwo Zdrowia kupiło dentobusy

16 dentobusów, czyli w pełni wyposażonych gabinetów zabiegowych z aparatami RTG i narzędziami do leczenia stomatologicznego uzębienia dzieci, kupiło Ministerstwo Zdrowia. Zostaną one przekazane...

22.12.2017

GIF: wycofanie z obrotu serii produktu Flexbumin

Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzją nr 79/WC/2017, wycofał z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Flexbumin 200 g/l, (Albuminum humanum), roztwór do infuzji, 1 worek 100 ml.

21.12.2017

Łączenie dyżurów sposobem na brak lekarzy?

Ministerstwo Zdrowia, mając w perspektywie wizję braku lekarzy i nieobsadzonych dyżurów od 1 stycznia 2018, zaproponowało rozwiązania polegające na tym, że lekarze będą mogli dyżurować na kilku...

20.12.2017

Lekarz oskarżony o nielegalną aborcję

Lekarz z Władysławowa został oskarżony o to, że przerwał 10-tygodniową ciążę, a także o to, że w wynik zabiegu spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu pacjentki. Poświadczał także nieprawdę w...

20.12.2017