Do tej pory pilotaż był realizowany dwuetapowo. Pierwszy etap w okresie od 1 grudnia 2018 r. na terenie województw dolnośląskiego i świętokrzyskiego, a w  pierwszym kwartale 2019 r. zdecydowano o rozszerzeniu pilotażu o dwa kolejne województwa.

Czytaj: Pilotaż w onkologii rusza, ale budzi wiele kontrowersji>>

W ramach pilotażu jest testowany nowy model opieki nad chorym z nowotworem oparty o sieć ośrodków. W skład sieci wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu. Ośrodek koordynujący ma zaplanować kompleksowe leczenie pacjenta i w razie konieczności przesłać chorego do ośrodka niższego rzędu. Taka placówka będzie mogła liczyć na wyższe o 30 proc. finansowanie świadczeń. Nowy model opieki dotyczyć ma tylko pięciu wybranych nowotworów złośliwych – gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi i płuca.

Poza przedłużeniem pilotażu, projekt przewiduje uchylenie przepisu dotyczącego możliwości aktualizowania wzorów ankiet, kart oceny mierników oświadczeń i zgód świadczeniobiorcy na udział w pilotażu oraz dokumentów oceny diagnostyki onkologicznej, nie częściej niż raz na sześć miesięcy.

W projekcie rozporządzenia są również zmiany w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Jak deklaruje MZ, w związku z faktem, iż kompleksowe leczenie onkologiczne obejmuje nie tylko zabiegi chirurgiczne, zmiana przepisu umożliwi rozliczanie w ramach pilotażu niektórych świadczeń niechirurgicznych.

Resort deklaruje, że oczekiwanym efektem zmiany rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej będzie poprawa bezpieczeństwa i jakości leczenia onkologicznego, poprawa satysfakcji pacjenta oraz optymalizacja kosztowa opieki.