Senat przygotował projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Senatorowie postulują w projekcie o wprowadzenie rozwiązań dla służby zdrowia, o których zapomniał rząd. Chodzi m.in. o zminimalizowanie negatywnych skutków pandemii w odniesieniu do systemu opieki zdrowotnej. Dlatego w propozycjach senatorów znalazła się ta dotycząca dodatku do pensji. Otóż lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni mieliby za pracę w godzinach nadliczbowych od 1 kwietnia do 30 czerwca  2020 otrzymać oprócz dodatku przewidzianego w kodeksie pracy, dostać także dodatek w wysokości   50 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Czytaj w LEX: Ograniczenia w udzielaniu świadczeń przez personel medyczny mający kontakt z pacjentami z koronawirusem >

Dodatki  do wynagrodzenia za pracę u lekarzy i pielęgniarek na czas epidemii

Co więcej, senatorowie chcą aby w okresie 12 miesięcy po upływie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii osobie wykonującej zawód medyczny, przysługiwało zwolnienie z pracy w wymiarze 7 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.Zdaniem senatorów pracownicy medycznych szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych czy domów pomocy społecznej powinni być raz w tygodniu poddawani testom w kierunku COVID-19. Testy powinny być wykonywane w okresie do 60 dni od momentu ustania epidemii.

 

Naczelna Rada Lekarska ocenia, że są to cenne propozycje rekompensujące osobom wykonującym zawody medyczne niemierzalny nakład ich pracy i poświęcenia poprzez takie świadczenia.

Czytaj w LEX: Zmiany w realizacji i rozliczaniu umów o udzielanie świadczeń w związku z epidemią koronawirusa - ułatwienia dla świadczeniodawców >

O testach powinien decydować dyrektor szpitala

Samorząd zwraca  jednakże uwagę na przewidywany obowiązek badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. -Decyzja o tym, którzy pracownicy mają być poddawani takim testom i z jaką częstotliwością powinna leżeć po stronie kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z uwzględnieniem specyfiki pracy na danym stanowisku, istniejących ryzyk transmisji wirusa w odniesieniu do wprowadzonych ograniczeń i procedur zapobiegawczych w danym podmiocie- wskazują przedstawiciele samorządu lekarskiego.

Czytaj w LEX: Nowe regulacje dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej przez lekarzy, pielęgniarki, położne i fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej >