Rzecznik w piątek 5 czerwca zwrócił się z apelem do placówek ochrony zdrowia w sprawie osobistych wizyt pacjentów. Stwierdził, że w ostatnim czasie otrzymuje od pacjentów wiele sygnałów wskazujących na niemożność odbycia osobistej wizyty w przychodni ze względu na zagrożenie epidemiczne. 
- Konieczne jest złagodzenie ograniczeń dotyczących wizyt w przychodniach oraz zapewnienie prawidłowej realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych - napisał w swoim apelu Bartłomiej Chmielowiec. - Telewizyta nie zastąpi rozmowy z pacjentem - podkreślił.

Czytaj: Rzecznik: Teleporady nie mogą być jedyną formą kontaktu z pacjentem>>
 

Telewizyta nie zawsze zastąpi osobisty kontakt

Zdaniem Rzecznika, rozwiązania telemedyczne, jakkolwiek bardzo potrzebne i przydatne, nie zawsze mogą zastępować osobiste wizyty pacjentów w przychodniach, które w wielu przypadkach pozostają niezbędne dla realizacji prawidłowego przebiegu procesu diagnostyki i leczenia. - Dlatego proszę, by oceniając potrzeby pacjentów i wybierając optymalną drogę udzielania świadczeń zdrowotnych, nie stosować automatyzmu w wyborze rozwiązań telemedycznych, jako potencjalnie bezpieczniejszych. Konieczna jest każdorazowa ocena rzeczywistej potrzeby osobistego kontaktu z lekarzem, uwzględniająca dobro pacjenta i staranność udzielania świadczeń - czytamy w stanowisku Rzecznika Praw Pacjenta.

Czytaj w LEX: Ograniczenia w udzielaniu świadczeń przez personel medyczny mający kontakt z pacjentami z koronawirusem >

Przyjmujemy też osobiście

Federacja Porozumienie Zielonogórskie przypomina, że poradnie POZ nie ograniczyły się tylko do udzielania porad telefonicznych, lecz w uzasadnionych przypadkach, gdy lekarze uznają, że niezbędna jest wizyta bezpośrednia, pacjenci przyjmowani są w poradniach osobiście – napisali przedstawiciele Porozumienia w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu. Ale podkreślili, że porady u lekarzy rodzinnych ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne odbywać się muszą w warunkach zapewniających bezpieczeństwo pacjentom oraz personelowi przychodni.

Czytaj w LEX: Finansowanie zadłużeń SPZOZów - obowiązek JST czy państwa w kontekście wyroku TK >