Spory, których przedmiotem są błędy medyczne trwają średnio 5-7 lat. By to zmienić znaleziono...
12.06.2013
Administracja prezydenta Baracka Obamy zapowiedziała, że dostosuje się do wyroku sądu i nie będzie...
Prawo.pl
12.06.2013
Naczelna Rada Lekarska, w sytuacji zagrożenia dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i...
12.06.2013
Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że istnieje ryzyko, opóźnień w budowie elektronicznego...
12.06.2013
Dofinansowanie polskiej psychiatrii oraz ustanowienie Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie...
12.06.2013
Możliwość udzielania przez szpitale komercyjnych świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z Narodowym...
12.06.2013
Kryzys w koalicji rządzącej powiatem kwidzyńskim. Powód to pogłębiająca się różnica zdań między PO...
11.06.2013
Według Najwyższej Izby Kontroli system orzekania o niepełnosprawności i system orzeczniczy ZUS są...
11.06.2013
Coraz lepszy stan pacjenta po przeszczepie twarzy33-letni pacjent, któremu 15 maja przeszczepiono...
11.06.2013
Nową izbę przyjęć oddano do użytku w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w...
11.06.2013
Ponad 3 tys. osób, przede wszystkim rodziców i nauczycieli przedszkolnych z woj....
11.06.2013
Kliniki, które nie zostały zakwalifikowane do rządowego programu refundacji in vitro, do środy mogą...
11.06.2013
Szpitale szukają oszczędności. Nieprecyzyjne przepisy powodują, że najłatwiejszym sposobem na...
11.06.2013
W aptekach brakuje nowoczesnych leków na cukrzycę, astmę, a nawet onkologicznych. Leki masowo...
11.06.2013
Na stornie Ministerstwa Zdrowia został opublikowano treść rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie...
11.06.2013
Na stronie resortu zdrowia ukazał się tekst obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu...
11.06.2013
11 czerwca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki...
11.06.2013
Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom przynoszą ogromne korzyści, jednak nie są w kalendarzu...
11.06.2013
Zażywanie produktów DNP Fat Burner, Fat burner lub innych substancji zawierających dinitrofenol...
11.06.2013
Zbyt wiele wcześniaków karmionych jest sztucznym pokarmem, mimo istnienia Banku Mleka Kobiecego -...
11.06.2013
Do 2030 r. placówki medyczne muszą przeprowadzić inwestycje warte 58 mld zł, a 1/4 tej kwoty trzeba...
11.06.2013
Łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia nałożył w tym roku ponad 42 tys. zł kar na 24 szpitale i...
11.06.2013
Ustawowy obowiązek szczepień ochronnych oznacza niedopuszczalność korzystania z tzw. klauzuli...
10.06.2013
Od początku tego roku NFZ wykrył nieprawidłowości w 40 proc. kontrolowanych placówek, natomiast w...
10.06.2013
Ustawa o działalności leczniczej w ciągu dwóch lat obowiązywania nie spełniła większości celów. Bez...
10.06.2013
Komisja Europejska z Fundacją Billa i Melindy Gatesów wspólnie zamierzają finansować badania nad...
10.06.2013
1 lipca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja...
10.06.2013
7 czerwca 2013 r. Karol Chojnacki, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, złożył na...
10.06.2013
6 czerwca 2013 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie...
10.06.2013
Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania...
10.06.2013