Na stronie CEM dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2012 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 5 056 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 137 punktów. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 184, a minimalny 45 punktów.

110 lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu (110 punktów).

Wśród 470 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 126 punktów (minimum – 72, a maksimum 165).

Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 – 4 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.

Źródło: www.cem.edu.pl