Jak zmieniała się opinia Polaków na temat działania NFZ, widać na postawie sondaży Centrum Badania Opinii Społecznych, przeprowadzanych w tym roku. We wrześniu br. 77% Polaków negatywnie ocenia działalność Narodowego Funduszu Zdrowia, a tylko 16% pozytywnie, natomiast 7% respondentów nie ma na ten temat zdania. Z niewiadomych przyczyn opinie o Funduszu poprawiły się w porównaniu z sierpniem br., kiedy to krytykowało go 84% ankietowanych, a chwaliło 12%, zaś 4% nie miało zdania.

W podobnym badaniu przeprowadzonym w lipcu br. działalność Funduszu krytykowało 85% ankietowanych, a tylko co dziesiąty respondent był odmiennego zdania. W czerwcu br. – w stosunku do pomiaru z marca br. – opinie o funkcjonowaniu Funduszu pogorszyły się. Ogromna większość Polaków (85%) źle oceniała jego działalność, natomiast tylko nieliczni (11%) wypowiadali się o niej przychylnie. W marcu br. wartości te wynosiły odpowiednio 78% i 15%. Ale w lutym br. odsetek Polaków krytycznie oceniających NFZ wynosił 83%, a odmienną opinię wyrażało tylko 11% rodaków.

Źródło: www.mp.pl