Najważniejszym tematem podjętym podczas XXVI sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się 24 września 2012 r., były kwestie związane z podległymi samorządowi województwa placówkami medycznymi. Bardzo dużo emocji wzbudził projekt uchwały kierującej do konsultacji społecznych zamiar połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu z tamtejszą stacją pogotowia ratunkowego. Tej fuzji sprzeciwiają się radni opozycji, którzy żądali (propozycja nie uzyskała poparcia większości radnych) odłożenia decyzji w tej sprawie. Ostatecznie uchwałę Sejmik zaakceptował głosami Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego (radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej opuścili salę obrad).

Bez sprzeciwu natomiast Sejmik przyjął uchwałę o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu połączenia wojewódzkich szpitali pulmonologicznych w Poznaniu i Chodzieży. Uchwalono także program restrukturyzacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Źródło: www.umww.pl