Do udziału w konkursie zaproszeni są dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. Celem konkursu jest zachęcenie dziennikarzy do popularyzowania kluczowych komunikatów kampanii „Bądź mężczyzną. Chroń zdrowie!”, która jest częścią Projektu „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego”.

Jak wyjaśnia MZ, w publikacjach zgłoszonych do konkursu warto uwzględnić poniższe przesłania:
- podnoszenie świadomości społecznej w sprawie profilaktyki chorób nowotworowych układu moczowo – płciowego;
- przedstawianie pozytywnych przykładów profilaktyki zdrowotnej dotyczącej kampanii;
- zachęcanie mężczyzn do zdrowego stylu życia.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne. Regulamin konkursu wraz formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie Resortu Zdrowia.

Źródło: www.mz.gov.pl