Pierwszego dnia obecnego posiedzenia Sejmu posłowie pracowali nad projektem ustawy o świadomym rodzicielstwie, który m.in. daje prawo do bezpłatnych środków antykoncepcyjnych osobom korzystającym z pomocy społecznej oraz przewiduje, że kobiety do dwunastego tygodnia ciąży będą mogły przerwać ją na żądanie. Projekt ten ma na celu uregulowanie spraw związanych z prawem do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających podejmowanie decyzji w zakresie świadomego rodzicielstwa, czyli swobodnego decydowania o posiadaniu dzieci, ich liczbie oraz planowaniu ich narodzin w wybranych przez rodziców odstępach czasu. Proponowane zmiany mają dotyczyć m.in. wprowadzenia do programu nauczania szkolnego przedmiotu „wiedza o seksualności człowieka” w wymiarze jednej godziny tygodniowo, od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz zapewnienia kobiecie prawa do przerwania ciąży na żądanie podczas pierwszych 12 tygodni jej trwania, a także dostępności środków antykoncepcyjnych.

Projekt wpłynął do Sejmu 16 stycznia br. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Ruch Palikota. 11 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawił poseł Armand Kamil Ryfiński. W związku z wnioskami Klubów Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w najbliższym bloku głosowań.

Sejm rozpatrzył także w pierwszym czytaniu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Nowelizacja ta przewiduje zakaz przerywania ciąży w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu. Projekt nowelizacji m.in. zakazuje tzw. aborcji eugenicznej. Zmiana w przepisach polega na uchyleniu jednej z przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży. Chodzi o przypadki, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Projekt wpłynął do Sejmu 19 czerwca br. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Solidarna Polska. 18 września br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawił poseł Arkadiusz Mularczyk. W dyskusji zostały zgłoszone wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, które zostaną rozpatrzone w głosowaniu.

Źródło: www.sejm.gov.pl