25 września 2012 r. CSIOZ, wspólnie z Federacją Pacjentów Polskich, zorganizowało spotkanie pt.: Okrągły Stół – Krajowa Konferencja „Łańcuch Zaufania”, Grecja – Holandia – Łotwa – Norwegia – Polska – Portugalia.

W spotkaniu udział wzięli przedstawicieli organizacji reprezentujących pacjentów oraz reprezentacji środowisk pielęgniarskich, lekarskich oraz farmaceutów. Patronat nad wydarzeniem objęła Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska,. W celu otwartej dyskusji na temat rozwiązań w zakresie e-Zdrowia, Centrum zamierza podejmować kolejne działania poszerzające współpracę z organizacjami świadczącymi usługi na rzecz pacjentów. Po zakończeniu części warsztatowej odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawicielom mediów przekazano wypracowane wspólnie wnioski i ustalenia z przedmiotowego spotkania.

Spotkanie organizowane było w ramach międzynarodowego projektu Chain of Trust, którego celem jest poznanie opinii pacjentów oraz profesjonalistów medycznych na temat zagadnień związanych z telemedycyną. Mimo szerokiej wiedzy o korzyściach płynących z usług telemedycyny, jej wykorzystanie pozostaje wciąż ograniczone. Spowodowane jest to, między innymi, brakiem rzetelnych informacji oraz przejrzystości prawnej, czy trudnościami technicznymi.

Telemedycyna, będąca częścią e-Zdrowia, ma na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów poprzez użycie informacji medycznej przesyłanej z jednego miejsca do innego, stosując środki komunikacji elektronicznej. Pojęciem powiązanym z telemedycyną jest telezdrowie, które jest szerszą definicją opieki medycznej na odległość, która nie zawsze świadczy usługi kliniczne. Wideokonferencje, transmisja nieruchomych obrazów, portale dla pacjentów dotykające tematyki ochrony zdrowia, zdalne monitorowanie istotnych sygnałów życiowych, kontynuacja edukacji medycznej oraz pielęgniarskie centra telefoniczne są uważane także za część telemedycyny i telezdrowia.

Obecnie CSIOZ realizuje dwa kluczowe w obszarze e-Zdrowia projekty: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) oraz „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” (P2). Trwają także prace związane z uruchomieniem projektu „Elektroniczna platforma konsultacyjnych usług telemedycznych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz sieci szpitali wysokospecjalistycznych” (P5).

Źródło: www.csioz.gov.pl