26 września 2012 r. Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz odbył rozmowę telefoniczną z Marisol Touraine, Ministrem Zdrowia Francji. Tematem dyskusji była polityka lekowa, w szczególności kwestia dostępności leków oraz zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem chorób nowotworowych.

Minister Arłukowicz przypomniał w rozmowie o podejmowanych przez Polskę działaniach w zakresie dostępności do leków, m.in. podczas nieformalnych spotkań Ministrów Zdrowia UE oraz w rozmowach z Komisarzem ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Johnem Dallim. Ponownie podkreślił również konieczność uruchomienia systemu wczesnego ostrzegania o brakach leków na poziomie europejskim. W trakcie rozmowy Minister Touraine potwierdziła, że we Francji występowały braki niektórych produktów leczniczych i wyraziła poparcie dla zaproponowanej przez Polskę inicjatywy. Minister Arłukowicz i Minister Touraine uzgodnili, że przedstawiciele Polski i Francji pozostaną w stałym roboczym kontakcie w celu wymiany informacji w przypadku wystąpienia braków produktów leczniczych.

Mając na celu skorzystanie z dobrych wzorców i doświadczeń innych państw Unii Europejskiej, Minister Arłukowicz poinformował także francuską Minister Zdrowia o planach wprowadzenia zmian systemowych w zakresie leczenia onkologicznego w Polsce, jednocześnie zwracając się z propozycją współpracy w tym zakresie pomiędzy ekspertami z Polski i Francji. Minister Touraine przekazała, że wysoko ocenia pracę francuskiego Narodowego Instytutu Onkologii, posiadającego szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie leczenia, diagnozowania, a także profilaktyki nowotworowej. Zaznaczyła również, że eksperci z Instytutu są gotowi podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z partnerami z Polski. Minister Arłukowicz i Minister Touraine uzgodnili, że eksperci z obu państw nawiążą stałą, roboczą współpracę w celu wymiany doświadczeń w odniesieniu do rozwiązań systemowych.

Źródło: www.mz.gov.pl