Pieniądze pochodzą z amerykańskiej agencji rządowej USAID (Agencja Stanów

Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego). Mają one wesprzeć ormiańską gospodarkę, a także sektor ochrony zdrowia, oraz pomóc w rozwiązywaniu socjalnych problemów kraju.

Odpowiednie dokumenty zostały podpisane przez ministra gospodarki Armenii Tigrana Dawtiana i dyrektora erewańskiego biura USAID Karena R. Hilliard’a.

Szef ormiańskiego resortu gospodarki zaznaczył, że przekazane przez agencję pieniądze są dodatkowym wsparciem dla kraju. W 2010 roku Armenia już otrzymała od Amerykanów 56 mln dolarów w ramach porozumienia o współpracy, która ma wspierać rozwój konkurencyjności w sektorze biznesu prywatnego, a także wzrost efektywności segmentu ochrony zdrowia i usług socjalnych.

Tigran Dawtian powiedział- „To, że władze Stanów Zjednoczonych zdecydowały się na dalsze finansowanie świadczy o efektywności wykorzystania dotychczasowych grantów”.

Hilliard dodał z kolei, że USAID przygotowuje już nowy pięcioletni program współpracy z Armenią.

iri/ drag/