Kończy się rekrutacja na komisarzy wyborczych

Samorząd terytorialny

Zgłoszenia elektroniczne należy wysyłać do MSWiA do 16 lutego, dokumenty w postaci papierowej do 21 lutego. Miesięczne wynagrodzenie komisarza wyborczego to 5 368,26 zł brutto.

14.02.2018

Wojewoda: stypendia tylko dla swoich mieszkańców

Samorząd terytorialny

Uchwała rady gminy o pomocy uzdolnionym uczniom, podjęta na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, dotyczy jedynie mieszkańców tej gminy stwierdził wojewoda łódzki.

13.02.2018

Senat za nowelą ustawy o pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Nowe przepisy dopuszczają w szczególnie uzasadnionych sytuacjach przyznanie tymczasowego schronienia (w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) osobom bezdomnym, które posiadają...

13.02.2018