W ramach rządowego programu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów duża będzie rola ośrodków pomocy społecznej. Za pomocą specjalnie stworzonej infolinii pod bezpłatnym numerem 22 505 11 11 seniorzy będą się łączyli z konsultantem, który zbierze od nich informacje i dane. Następnie będą one przekazane do ośrodka pomocy społecznej za pomocą specjalnego systemu informatycznego. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy.

Są pierwsi potrzebujący i chętni do pomocy seniorom

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała w poniedziałek, że z infolinii skorzystało już około 3,5 tys. seniorów i część ma już udzielone wsparcie przez ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy. Działa także strona www.wspierajseniora.pl, na której ochotnicy mogą zgłosić gotowość do niesienia pomocy osobom starszym. Jak poinformowała minister Maląg, do pomocy zgłosiło się prawie 3 tys. wolontariuszy.

 


Są też problemy po stronie gmin

Jak się okazuje, zgodnie z założeniami programu, gminy wnoszą 20 proc. pełnego kosztu realizacji zadania. Łukasz Marek, zastępca burmistrza Wołomina, podkreśla, że utrudnieniem po stronie gminy będzie wygospodarowanie tej kwoty, która nie była uwzględniona jako wydatek na realizację zadania.

- Niestety, po raz kolejny samorząd jest stawiany w roli wykonawcy projektu, który był tworzony odgórnie. Rozumiemy obecną sytuację i czas szczególnej potrzeby wsparcia osób starszych, ale konsultacje z samorządami i wspólne wypracowanie rozwiązań pomogłyby znacznie skrócić czas na etapie wdrożenia i realizacji programu - można było to zrobić np. w wakacje – mówi.

Jak dodaje wiceburmistrz, gminy są najbliżej ludzi, znają ich potrzeby i to samorządowcy najczęściej reagują w trybie pilnym na problemy i wyzwania. - W obecnej sytuacji, a nie jest to pierwsze tego typu odgórne wdrożenie, będzie się pojawiać bardzo dużo pytań dotyczących konkretnych rozwiązań, takich jak rozliczanie środków, zasady bezpieczeństwa itp. – podkreśla.

OPS jeszcze nic nie wiedzą o pieniądzach

Ośrodki pomocy społecznej zaczęły już wdrażać procedury dotyczące realizacji zgłoszeń od seniorów. W Dopiewie pomocą przy wsparciu seniorów będą służyli także sołtysi. Jak nam mówi Magdalena Popłońska-Kowalska, dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, nie ma jeszcze informacji, jakie środki dostanie gmina i OPS na nowe zadanie. – Urząd wojewódzki poinformował nas, że pieniądze będą przyznane i dalsze informacje otrzymamy wkrótce – mówi. Jak dodaje, w ubiegłym tygodniu odbyło się już szkolenie z obsługi programu sprawozdawczego CAS, do którego wpływają informacje z infolinii. Do działającego już ogólnopolskiego systemu została dodana nowa funkcjonalność pozwalająca na obsługę  zgłoszeń.

Pytanie jest także o skalę – liczbę seniorów, którzy będą korzystali z pomocy oraz środki finansowe, jakie będą przyznane od rządu. Na program w całym kraju przeznaczono łącznie 100 mln zł, a nie sprecyzowano na razie, na co mają być przeznaczone. Tymczasem wysokość przekazanych gminom funduszy ma tu znaczenie.

Łukasz Marek podkreśla, że brak informacji co do wysokości środków i dokładnego systemu finansowania czy refinansowania poniesionych nakładów, trudno więc ocenić, czy środki będą wystarczające.

Jak zabezpieczyć pieniądze seniorów?

Z informacji o rządowym programie wynika, że koszty zakupów pokryje senior. Magdalena Popłońska-Kowalska zauważa, że istotne jest tu zorganizowanie zabezpieczeń i właściwa organizacja mi.in. tego, jak pobierać środki finansowe od seniorów, żeby nikt się nie podszywał pod wolontariuszy i pracowników  Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ najważniejsze jest bezpieczeństwo seniorów.

Według wiceburmistrza Łukasza Marka, pracownik socjalny posiada legitymację służbową, która umożliwia potwierdzenie tożsamości jako  pracownika OPS. Natomiast  wolontariuszom można wydać stosowne identyfikatory czy zaświadczenia. - Zawsze istnieje ryzyko wyłudzeń, dlatego też zasadne wydaje się przekazywanie pieniędzy przez seniora po dostarczeniu zakupów - mówi. Tymczasem z założeń programu wynika, że senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Jak podkreśla, taki problem to przykład na to, że pojawi się przy organizacji programu wiele pytań. - Uruchomienie programu powinno zastać samorządy z gotowymi odpowiedziami, rozwiązaniami, które projektowałyby wspólnie z rządem. W obecnej sytuacji będziemy robić wszystko, aby pomoc trafiła jak najszybciej do potrzebujących, na problemy reagując ad hoc pod presją czasu - oby to były słuszne i właściwe decyzje - dodaje.

Założenia programu

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych.

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r. Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.   

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?

Krok 1.  – senior dzwoni na infolinię. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Więcej informacji TUTAJ>>