Gminy mogą zatrudniać operatorów rewitalizacji

Samorząd terytorialny

Niektóre gminy powierzają wykonanie zadań z zakresu rewitalizacji jednostkom zewnętrznym. Gmina nie może jednak przekazać spółce kapitałowej kompetencji prawotwórczych i planistycznych, te są bowiem zarezerwowane dla organów gminy – mówi dr Jakub H. Szlachetko.

28.11.2018

Prasa samorządowa nie powinna konkurować z niezależnymi gazetami

Samorząd terytorialny

Helsińska Fundacja Praw Człowieka popiera projekt przewidujący bezpośredni zakaz wydawania gazet przez samorządy. Dla gmin to tuba propagandowa, dla prywatnej prasy - nieuczciwa konkurencja. Zdaniem zwolenników zmian pieniądze podatników nie powinny być wydawane na promowanie lokalnych włodarzy.

28.11.2018

WSA: Prezydent Lublina naruszył przepisy

Samorząd terytorialny

Według sądu wojewoda prawidłowo wygasił mandat prezydenta Krzysztofa Żuka w poprzedniej kadencji. Powodem było zasiadanie w radzie nadzorczej spółki PZU Życie podczas pełnienia mandatu.

26.11.2018

NIK edukuje Polaków, jak poprawić stan powietrza

Samorząd terytorialny Środowisko

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna akcję edukacyjną dotyczącą zanieczyszczeń powietrza. Chce przypomnieć, że negatywny wpływ na powietrze mają m.in. stare piece na paliwa niskiej jakości.

26.11.2018

Statut określa zarządzanie mieniem gminy przez jednostki pomocnicze

Samorząd terytorialny

Jednostki pomocnicze gminy nie mają osobowości prawnej. Ich kompetencje określa wyłącznie gmina w statucie, a wiec przekazanie mienia komunalnego w zarządzanie takiej jednostce wymaga prawidłowych regulacji statutowych – pisze Szymon Osowski

22.11.2018

WSA: Wójt jest związany sposobem i formą udzielenia informacji publicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Obywatel wnioskował o udzielenie informacji publicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Dlatego wysłanie odpowiedzi zwykłą pocztą elektroniczną nie mogło być traktowane jako załatwienie sprawy, ponieważ organ jest związany sposobem i formą jej udzielenia – orzekł WSA we Wrocławiu.

21.11.2018

WSA: Tylko dyskryminacja chroni zatrudnienie radnego

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym chronią radnego przed dyskryminacją z uwagi na jego działalność publiczną i nie pozwalają na jego zwolnienie z tego powodu. Natomiast długotrwała choroba nie jest przyczyną odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

20.11.2018

Są plany likwidacji tzw. białych plam komunikacyjnych

Samorząd terytorialny

Problemy z dostępem do autobusowej komunikacji i niewywiązywanie się samorządów z funkcji organizatora przewozów o charakterze użyteczności publicznej mają zniknąć dzięki zmianom w publicznym transporcie zbiorowym.

19.11.2018

NSA: Opłata przystankowa nie odbiera prawa do pełnego odliczenia

Samorząd terytorialny

Opłata ma charakter zbliżony do daniny publicznej i nie ma związku z ceną usługi transportu publicznego. W konsekwencji pre-współczynnik nie ma tutaj zastosowania. Stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w czwartkowym wyroku.

18.11.2018

Wojewoda: Radny nie może głosować podnosząc rękę

Samorząd terytorialny

Skoro ustawodawca określił, że głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu  głosowań radnych, to rada nie może wprowadzić dodatkowego wymogu „podniesienia ręki”

17.11.2018

WSA: Gmina nie może określić przystanków na drodze powiatowej

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Rada nie mogła określić przystanków na drodze innej niż gminna, ponieważ aby to zrobić musiałaby najpierw zawrzeć porozumienie z władzami innych jednostek samorządu terytorialnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

16.11.2018

16 listopada koniec kadencji samorządu 2014-2018

Samorząd terytorialny

16 listopada kończy się kadencja rad gmin, powiatów, sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz starostów i marszałków. Przypominamy, co się zmieni w kolejnej kadencji.

15.11.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski