Specustawa zmieniła działanie administracji publicznej i relacje mieszkańców z władzą. Samorząd lokalny dostał nowe zadania i uprawnienia, ale w tym samym czasie wiele spraw nie może być procedowanych.

 

Jak samorząd funkcjonuje w czasie pandemii?

Jak więc funkcjonuje w czasie pandemii? 5 maja odbędzie się webinarium akcji Masz Głos Fundacji Batorego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Webinarium adresowane jest do mieszkańców, ale też dla pracowników administracji publicznej. Pomoże zorientować się w przepisach i funkcjonowaniu urzędów – czyli w sprawach, które mnożą pytania, wydają się niejasne:

  • z czego wynikają zakazy/nakazy np. przemieszczania się;
  • jak polecenia premiera, wojewodów, ministra zdrowia mogą wpłynąć na działanie samorządu;
  • wpływ ograniczeń na sprawy w sądach, budżet obywatelski, fundusz sołecki, konsultacje społeczne, rewitalizację i zagospodarowanie przestrzenne, inicjatywę lokalną, jawność;
  • zasady pracy rad gminy pod nowymi przepisami;
  • nowe uprawienia wójtów/burmistrzów/prezydentów;
  • jak działają urzędy – załatwianie spraw, godziny otwarcia
  • co z organizacjami społecznymi: zasadami działania, konkursami, rozliczeniami.

Aby wziąć udział w webinarium, trzeba zarejestrować się pod linkiem: https://bit.ly/webinarium_samorząd i we wtorek 5 maja o 19:00 dołączyć do webinarium, klikając na link otrzymany w e-mailu potwierdzającym rejestrację. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Portal Prawo.pl jest patronem medialnym, a wydawnictwo Wolters Kluwer partnerem akcji Masz głos. 

Webinarium poprowadzi Szymon Osowski - prawnik, prezes Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, pomysłodawca portalu www.informacjapubliczna.org, poświęconego prawu do informacji. Na co dzień przygląda się tworzeniu prawa w obszarze jawności i praw obywatelskich, przygotowuje sprawy sądowe, jeździ po Polsce, by opowiadać o prawie do informacji i prawach mieszkańców. Wielokrotnie doceniany za swoja działalność. W 2014 roku otrzymał od Prezydenta RP złoty Krzyż Zasługi.