W poniedziałek "Rzeczpospolita" napisała, że państwowy operator pocztowy już 22 kwietnia otrzymał za zgodą ministra cyfryzacji dane z rejestru PESEL potrzebne do przygotowania wyborów prezydenta. Według dziennika oznacza to, że Poczta nie potrzebuje już tych danych z samorządów, co budziło sprzeciw władz lokalnych w wielu miejscowościach. Potrzebuje jednak innych danych: rejestru wyborców, w tym osób, które złożyły w gminie wniosek, że choć są zameldowane np. w Warszawie, studiują w Krakowie i tu chcą głosować. Samorządowcy mają już wyselekcjonowaną bazę wyborców, czego nie ma PESEL.

Czytaj też: Największe miasta nie przekażą Poczcie Polskiej spisów wyborców  >

20 kwietnia 2020 r. Poczta Polska zwróciła się z elektronicznym wnioskiem o przekazanie danych z rejestru PESEL - potwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji. Resort podał, że Poczta Polska, na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 września 2014 r. posiada dostęp do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych do realizacji zadań ustawowych.

- Oznacza to, że Poczta Polska posiada już dostęp do danych z rejestru PESEL w dużo szerszym zakresie niż objęte wnioskiem z dnia 20 kwietnia 2020 r., bowiem jest to dostęp do wszystkich danych, o których mowa w ustawie (w art. 8) z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - wskazało ministerstwo.

Czytaj w LEX: Zadania jednostek samorządu terytorialnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej >

Resort podkreślił, że zgodnie z dyspozycją art. 99 ustawy COVID w dniu 22 kwietnia 2020 r. Departament Zarządzania Systemami Ministerstwa Cyfryzacji wydał dane objęte wnioskiem.

 

Wskazał, że w piśmie skierowanym do wnioskodawcy poproszono o przekazanie do Ministerstwa Cyfryzacji oświadczenia o usunięciu danych i ich wszystkich kopii po wykorzystaniu danych do celu określonego art. 99 ustawy COVID - czyli przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

Poczta podkreśla, że dane są bezpieczne, bo codziennie przetwarza dane osobowe, podczas wykonywania usług takich jak np. doręczanie emerytur i rent, doręczanie korespondencji, świadczeniu usług finansowych i ma doświadczenie we właściwym zabezpieczaniu takich danych zgodnie z najwyższymi standardami.

Czytaj w LEX: Wizerunek polityka a kampania wyborcza >

Obie instytucje - resort cyfryzacji i Poczta Polska - podkreśliły, że podstawą prawną pozyskania danych jest art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. dotyczącej podjęcia przez Pocztę Polską czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku".

6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę, autorstwa PiS, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Senat ma się nią zająć na posiedzeniu w dniach 5 i 6 maja, a we wtorek 28 kwietnia ustawą zajmą się trzy połączone komisje senackie: ustawodawcza, praw człowieka, praworządności i petycji oraz komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

 

AM/PAP